„Harcerskie projekty” – Ostrowiec, Darłowo – czerwiec 2023 r.

Szkolne korytarze na dobre już opustoszały jednak gromady i drużyny nie próżnują. Zakończył się rok szkolny, ale ten harcerski trwa nadal, przynosząc ze sobą niezwykle ciekawe przedsięwzięcia. Jednym z nich był projekt 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Odbył się on pod nazwą „Więzi rodzinne”, a jego podstawowym założeniem było zapoznanie rodziców z metodami pracy harcerskiej i pokazanie, w jaki sposób ich dzieci spędzają wolny czas z dala od komputerów i smartfonów. Rodzinny piknik, w którym udział wzięli także harcerze z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki pobudził kreatywność uczestników, dał możliwość wykazania się wieloma umiejętnościami, jednak przede wszystkim przyniósł ogromną porcję świeżej motywacji, która posłuży w dalszej perspektywie na wzmocnienie środowiska harcerskiego oraz wzmocnienie roli rodziców jako naturalnych sprzymierzeńców jednostek organizacyjnych hufca i drużynowych. Z kolei propozycja 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” z Darłowa pn. „Techniki harcerskie” skierowana była do członków drużyny i miała na celu dostarczenie zuchom i harcerzom podstawowej wiedzy z zakresu terenoznawstwa oraz topografii obejmującej praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym mapy, busoli, kompasu, a także nauczenie ich zasad posługiwania się krótkofalówką, jako narzędziem służącym łączności podczas zajęć terenowych. Przeprowadzenie projektu było również doskonałą okazją dla funkcyjnych drużyny do wyrabiania zdolności organizatorskich, przywódczych i odpowiedzialności za innych, a dla pozostałych, szczególnie nowych członków drużyny, do wzajemnego poznania i zintegrowania się z grupą. W przeprowadzeniu tego zadania wsparcia udzielił patrol 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” ze Sławna. Oba projekty zostały dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

hm. Jacek Błaszczyk