1,5 %

Jak przekazać 1,5% podatku dla Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sławnie?

W 2023 roku podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5 %. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok.

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji elektronicznej? Wejdź na stronę internetową e-Deklaracje.gov.pl, gdzie krok po kroku wyjaśnione jest w jaki sposób możemy złożyć deklarację elektroniczną zeznania podatkowego. Aby wypełnić formularz należy wybrać swój PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), a w razie problemów przeczytać instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia, jak przebrnąć przez rubryki. Formularze te można wypełnić bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego, ponieważ plik zbiera dane autoryzujące.

Dzięki e-deklaracjom możemy w szybki oraz łatwy sposób rozliczyć swój 1,5% podatku nie wychodząc z domu. Co więcej unikamy papirologii, stania w kolejkach po znaczek na poczcie i przepisywania całego druku po raz kolejny w przypadku pomyłki. Sam formularz wygląda identycznie jak papierowy.

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego. .

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Krajowym Rejestrze Sądowym (czyli KRS 0000278582). W polu „Cel szczegółowy” koniecznie wpisujemy oznaczenie cyfrowe danej jednostki organizacyjnej: Hufiec ZHP Sławno – 1200 lub konkretnej gromady, drużyny, kręgu (wykaz oznaczeń cyfrowych jednostek podległych Hufcowi ZHP Sławno znajduje się poniżej). Wpisanie samego numeru KRS sprawi, że przekazane pieniądze trafią do chorągwi, a nie do hufca, szczepu lub drużyny. Umieszczenie tam kodu przypisanego do wybranej jednostki spowoduje, że pieniądze trafią do tej właśnie gromady czy drużyny.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Oznaczenie cyfrowe jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Sławno

przy pozyskiwaniu 1,5% OPP

 

Oznaczenie cyfrowe Nazwa jednostki organizacyjnej
1200 Komenda Hufca ZHP w Sławnie
1201 Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno w Sławnie
1202 2. Krąg Seniora „Wiarusy” w Sławnie
1203 Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo w Darłowie
1204 Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino w Postominie
1206 Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo w Malechowie
1207 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie
1208 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu
1209 3. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Cichociemni” w Darłowie
1210 4. Drużyna Wędrownicza „Haidowie” w Sławnie
1211 8. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Gryf” w Staniewicach
1212 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” w Sławnie
1213 1. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska w Malechowie
1215 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” w Darłowie
1218 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Gierczak w Postominie
1219 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu
1221 32. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Józefa Wybickiego w Lejkowie
1225 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy