Zespół Promocji i Informacji Hufca

Zespół Promocji i Informacji Hufca ZHP Sławno
Stopień Imię i nazwisko Funkcja

hm.

Jacek Błaszczyk Szef zespołu

phm.

Michał Motyl Administrator serwisu

phm.

Joanna Radziwon Członek

pwd.

Michał Fleran Członek