„Ahoj przygodo – w Zatoce Pirackiej!” – Jarosławiec, 23-28.06.2024 r.

W dniach 23-28 czerwca 2024 roku 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki oraz 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca uczestniczyli w niezapomnianym obozie, który odbył się w malowniczej Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Sławno „Leśna Polana” w Jarosławcu. Ten wyjątkowy wyjazd został dofinansowany z projektu realizowanego w ramach programu „W szkołach Gminy Malechowo można uczyć się inaczej” przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Biwak obfitował w różnorodne atrakcje i aktywności, które na długo pozostaną w pamięci młodych uczestników. Motywem przewodnim tegorocznego biwaku byli piraci. Harcerze i zuchy z radością wcielali się w rolę piratów oraz przebierali się w pirackie stroje. Wielką aprobatę wzbudziła budowa własnego pirackiego okrętu. Piracka załoga wraz z instruktorami wyruszyła na poszukiwanie skarbów na terenie Jarosławca. Gra terenowa pozytywnie wpłynęła na poszukiwaczy skarbów, na ich umiejętność współpracy i strategii oraz posługiwania się mapą. Nie zabrakło momentów pełnych wzruszeń – złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego oraz Obietnicy Zuchowej, które odbyły się przy blasku wschodzącego słońca nad brzegiem morza. Młodzi harcerze i zuchy mieli okazję poznać różne węzły harcerskie, śpiewać szanty, wyznaczać kierunek na morzu, tańczyć pirackie tańce, a także wykazać się swoją kreatywnością, tworząc prace plastyczne ze znalezionych na plaży skarbów. Kąpiele słoneczne i wodne były doskonałą okazją do relaksu i zabawy, a wieczorne ogniska przy zachodzącym słońcu dostarczały niezapomnianych wspomnień. Wspólne zajęcia były pełne śmiechu, tańców i pląsów. Uczestnicy biwaku mieli szansę zacieśnić więzi, poznać nowych przyjaciół i wspólnie przeżywać niesamowite przygody. Obóz harcerski to nie tylko czas pełen zabawy, ale także nauka przez doświadczenie. Nocne warty uczyły odpowiedzialności i odwagi, a obrzędowość harcerska samodyscypliny i punktualności. Harcerze i zuchy  wrócili do domów z bagażem nowych umiejętności,  wspomnień i zapałem do dalszych harcerskich działań. To właśnie takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju i umożliwienie im zdobywania wiedzy w nietypowy, aktywny i angażujący sposób. Szczególne podziękowania należą się kadrze Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu za gościnność i pyszne jedzenie, które dodawało energii do codziennych aktywności oraz instruktorom, nauczycielom i rodzicom, bez których ten rejs nie mógłby się odbyć. To dzięki ich pomysłom mogliśmy zostać prawdziwą piracką załogą „Kukulczanki I”. W imieniu całej drużyny i gromady dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego niezapomnianego biwaku.

pwd. Aleksandra Knop

“Jesteśmy w Europie” – Jarosławiec, 07-09.06.2024 r.

„Jesteśmy w Europie” to hasło przewodnie XVI Zlotu Hufca ZHP Sławno, który odbył się w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu. Jego celami oprócz podsumowania rocznej pracy gromad i drużyn, było upamiętnienie dwudziestej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz promowanie różnorodnych talentów zuchów i harcerzy, a także zachęcanie ich do rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań. Zlot tradycyjnie rozpoczęto apelem i odczytaniem okolicznościowego rozkazu specjalnego komendanta hufca – druha Ryszarda Sobczaka, po czym przy ognisku jednostki przedstawiły swoje osiągnięcia w mijającym roku harcerskim. Następnie członkowie gromad i drużyn przystąpiły do wykonywania własnych zadań, począwszy od spaceru po plaży, a skończywszy na niezwykle ważnym dla każdego zucha i harcerza obrzędu złożenia zuchowej obietnicy bądź przyrzeczenia harcerskiego. Kolejny dzień przeznaczony został na realizację głównych założeń wyjazdowej zbiórki. Rano kandydaci na funkcję zastępowego wraz z pozostałymi uczestnikami zlotu zdobywali wiedzę w kursie metodycznym „Wiec Młodych Wodzów”, który zakończył się nadaniem patentów zastępowego przez druhnę Danutę Sikorę – szefową hufcowego kształcenia. W piątej edycji kursu uprawnienia do pełnienia tej funkcji uzyskało aż ośmioro harcerek i harcerzy. Z kolei przedpołudniowe godziny poświęcono na prezentację głównego zadania przedzlotowego, czyli przedstawienie przez jednostki wylosowanego kraju, który wraz z Polską w 2004 roku przystąpił do Wspólnoty Europejskiej. Ta część zlotowego programu poprowadzonego przez druha Mariusza Iwko była niezwykle barwna i ciekawa, a pomysłowość drużynowych, członków gromad oraz drużyn – ogromna. „Wędrując” po krajach, poznawaliśmy ich historię, popularne zwroty językowe, atrakcje turystyczne, narodowe stroje, tańce i… potrawy przygotowane przez rodziców. Dwugodzinny „spacer” po Węgrzech, Łotwie, Słowenii, Malcie, Czechach i Estonii zachęcił wszystkich do dalszego działania – udziału w XXVI już Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”. Wzorem ubiegłego roku festiwal miał formę przeglądu i był wzbogacony o inne gatunki piosenek, co niewątpliwie uatrakcyjniło jego wartość artystyczną. Przegląd prowadzony przez druhnę Barbarę Sobczak rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem „Ody do radości” – hymnu Unii Europejskiej. Następnie na scenie w osiemnastu prezentacjach wystąpili soliści, duety i  zespoły, dając słuchającym moc muzycznych wrażeń, a „Leśna Polana” na pewien czas zamieniła się w „rozśpiewaną polanę” – gwarną, radosną i „szumiącą” wspaniałą atmosferą. Po krótkim odpoczynku przyszedł czas na kolejny punkt zlotowego programu, który ucieszył nie tylko najmłodszych – „zwiad” po Jarosławcu, a dokładniej po miejscach, gdzie serwowane są lody, gofry i inne smakołyki. Dzień dobiegał powoli ku końcowi, a na zlotowiczów czekała jeszcze inna atrakcja – przygotowana przez 3. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Cichociemni” z Darłowa nocna gra terenowa z wieloma ciekawymi punktami. Niestety tego zadania nie udało się w pełni zrealizować, potężna ulewa pokrzyżowała plany i jej uczestnicy musieli powrócić do bezpiecznej stanicy, by następnego dnia suszyć odzież i buty. Tak rozpoczął się ostatni już dzień projektu pod nazwą „Jesteśmy w Europie”, którego głównym punktem był apel podsumowujący. Po meldunku o zakończeniu zbiórki uczestniczącym w nim jednostkom wręczono zlotowe puchary, dyplomy za udział, a drużynom pełniącym służbę porządkową podczas 26. Biegu Święców – pamiątkowe medale przygotowane przez sławieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Historia hufcowych zlotów jest niezwykle bogata, a ich tematyka równie imponująca, jednak nigdy nie odbyłyby się one bez wsparcia drużynowych, funkcyjnych jednostek, rodziców zuchów i harcerzy oraz instytucji, które dostrzegają w środowisku harcerskim ogromy potencjał. Dziękujemy Urzędowi Miasta Sławno za zapewnienie środków finansowych do wykonania zadania publicznego pn. „Jesteśmy w Europie”. Dziękujemy ambasadom republik: Słowacji, Łotwy, Słowenii i Cypru za przekazanie gadżetów oraz innych materiałów promocyjnych. Natomiast komendant Hufca ZHP Sławno – hm. Ryszard Sobczak i sztab zlotu w składzie: hm. Jacek Błaszczyk, pwd. Mariusz Iwko, phm. Marek Jarosz, pwd. Dorota Jeż i hm. Danuta Sikora, dziękują wszystkim zuchom, harcerzom, funkcyjnym jednostek oraz drużynowym za zaangażowanie i wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za rok!

hm. Jacek Błaszczyk

„Wiec Młodych Wodzów” – Sławno, 18.05.2024 r.

Opracowany przez Roberta Baden-Powell system małych grup jest podstawą działania Związku Harcerstwa Polskiego i funkcjonuje we wszystkich grupach wiekowych. U harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników najpopularniejszą małą grupą jest zastęp. Jednak, aby taka grupa funkcjonowała poprawnie, niezbędna jest osoba, która nią właściwie pokieruje – funkcyjny odpowiednio do tego przeszkolony. W tym celu 18 maja br. w Domu Harcerza zainaugurowano piątą już edycję kursu dla funkcyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych pn. „Wiec Młodych Wodzów”. Jego podstawowym założeniem jest przygotowanie młodej kadry do pełnienia funkcji przybocznego i zastępowego w gromadzie zuchowej lub drużynie harcerskiej. Sobotnie zajęcia miały przede wszystkim na celu odpowiedzieć na pytania, jaka jest ich rola w drużynie, jak należy pracować ze stopniami i sprawnościami, jak organizować i przeprowadzać zbiórki, jak dbać o bezpieczeństwo zuchów i harcerzy oraz gdzie szukać pomysłów i kogo pytać o radę. Kolejne zajęcia odbędą się podczas XVI Zlot Hufca ZHP Sławno, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem „Jesteśmy w Europie” upamiętniającym dwudziestą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kadrę zajęć stanowiły: hm. Danuta Sikora, pwd. Dorota Jeż i hm. Barbara Sobczak.

hm. Jacek Błaszczyk

“Święto 3 Maja” – Sławno, 03.05.2024 r.

„Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego” – dnia, w którym 233 lata temu w Polsce uchwalono konstytucję, pierwszą w Europie ustawę regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Uroczyste obchody tego wydarzenia zainaugurowano mszą w intencji Ojczyzny w sławieńskim kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z udziałem pocztów sztandarowych służb mundurowych, organizacji kombatanckich, miejskich szkół oraz Hufca ZHP Sławno. Następnie na cmentarzu komunalnym, przed Pomnikiem Poległych Żołnierzy oraz przy Krzyżu Katyńskim i obeliskiem upamiętniającym harcerzy – obrońców Grodna w 1939 r., w asyście wart honorowych wystawionych przez 12. Leśną Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Drzewianie” odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia biało-czerwonych zniczy, W imieniu zuchów, harcerzy oraz instruktorów naszego Hufca kwiaty z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja kwiaty złożyła delegacja w składzie: komendant hm. Ryszard Sobczak, hm. Danuta Sikora – zastępczyni komendanta i pwd. Dorota Jeż – skarbniczka hufca.

hm. Jacek Błaszczyk

“Dzień Flagi RP” – Sławno, 02.05.2024 r.

2 maja na sławieńskim rynku – placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego odbyły się miejskie obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości, którą rozpoczęto złożeniem meldunku Komendantowi Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, asystowały poczty sztandarowe, między innymi Hufca ZHP Sławno oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – wystawione przez harcerzy 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie”.  Następnie przy dźwiękach Hymnu Narodowego oraz w asyście Kompanii Honorowej na maszt wciągnięto flagę państwową. Uroczystość zakończono koncertem Orkiestry Wojskowej w Koszalinie i Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, defiladą żołnierzy oraz pokazem sprzętu wojskowego. Udział w niej wzięli, oprócz harcerzy z „Dwunastki”, patroli darłowskiej 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni”, 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie”, członkowie Komendy Hufca ZHP Sławno, instruktorzy z 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” i 2. Kręgu Seniora „Wiarusy”.

hm. Jacek Błaszczyk

“EkoRajd II” – Darłówko, 27.04.2024 r.

W dniu 27.04.2024 r. po raz drugi odbył się Rajd ekologiczny Hufca ZHP Sławno, którego  organizatorem był Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo. To jedna z dwóch – obok konkursu plastycznego – hufcowych propozycji programowych organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Celem rajdu było propagowanie działań ekologicznych oraz proekologicznych nawyków i zachowań, poznanie walorów najbliższej okolicy, promocja turystyki pieszej i aktywnych form wypoczynku oraz integracja środowiska harcerskiego. W imprezie wzięły udział patrole z 4 jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Sławno zrzeszonych w Związkach Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo oraz  Malechowo: 3. Wielopoziomowa DH „Cichociemni” z Darłowa (drużynowy pwd. Dominik Zieliński), 7. GZ „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz), 27. Wielopoziomowa DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca (drużynowy phm. Marek Jarosz) oraz 50. Wielopoziomowa DH im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy (drużynowa phm. Anida Krawiecka). Łącznie 80 zuchów, harcerzy, instruktorów i opiekunów. W tym roku spotkaliśmy się w Darłówku. Podczas apelu rozpoczynającego rajd, wszystkich uczestników powitali organizatorzy – phm. Anida Krawiecka oraz pwd. Mariusz Iwko, którzy następnie omówili zasady Eko-gry. Każdy patrol musiał zameldować się na 5. punktach kontrolnych i wykonać tam określone zadania. Były to: ”Eco-gra Postaw na milion”. „”Życie śmieci” – jak długo rozkładają się odpady?, przejście parku linowego, strzelanie do celu, pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ostatni punkt rajdu znajdował się w Parku Inkula, gdzie na zmęczonych rajdowców czekało ognisko i pieczenie kiełbasek. Tam też wszystkie patrole musiały przedstawić zadanie przedrajdowe – plakat o tematyce ekologicznej. Uwieńczeniem Eko-rajdu było wręczenie przez komendanta Hufca ZHP Sławno hm. Ryszarda Sobczaka dyplomów i nagród w  powiatowym konkursie plastycznym dla zuchów i harcerzy pod nazwą „Naturalnie natura – czyste powietrze”. Organizatorzy pragną podziękować drużynowym, rodzicom oraz wszystkim jednostkom za udział w Rajdzie, a także hm. Bożenie Kupracz – przewodniczącej Kręgi Instruktorskiego Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo, szkoleniowcom z Rugium Legion. ASG Darłowo oraz  7. KI “Sami Swoi” w Sławnie za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

phm. Anida Krawiecka