“Moja Niepodległa” – Sławno, 25.11.2023 r.

25 listopada br. w Domu Harcerza dokonano podsumowania hufcowych obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Kilkugodzinną zbiórkę gromad oraz drużyn rozpoczęto uroczystym apelem z gawędą druha Komendanta, po którym zuchy i harcerze przystąpili do gry. Jej głównym celem było sprawdzenie wiedzy z historii kraju, najbliższego regionu, a także z zakresu metodyki harcerskiej. Następnie po analizie osiągniętych wyników i gorącym posiłku, uczestnicy wzięli udział w III Przeglądzie Piosenki Patriotycznej. W jego trakcie zuchy, harcerze i wędrownicy prezentowali pieśni i piosenki patriotyczne, wykonywali tematyczne scenki oraz recytowali wiersze, rozwijając przy tym własne zdolności muzyczne i obycie sceniczne. Łącznie wykonano, aż dwadzieścia dwa utwory – począwszy od tych najbardziej znanych, po te samodzielnie zaaranżowane. Niewątpliwie najwięcej braw otrzymała inscenizacja wokalno-taneczna pn. „Barwy ojczyste” przygotowana przez 7. Gromadę Zuchową „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Zdobywcy” z Ostrowca. Zachwycający i pełen emocji występ przyniósł wiele wzruszenia malującego się na twarzach zgromadzonych, wśród których byli także ich rodzice. Przegląd Piosenki Patriotycznej zakończył się wręczeniem dyplomów oraz słodkich upominków, a także podziękowaniem dla drużynowych za przygotowanie jednostek do udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu w życiu hufca. Projekt „Moja Niepodległa” zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych był dla jego odbiorów niezwykłe interesującym i pożytecznym przedsięwzięciem programowo-edukacyjnym. Pozwoliło ono ciekawie upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości, odbyć żywą lekcję historii, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, a także w jeszcze większym stopniu zintegrować środowisko harcerskie.

hm. Jacek Błaszczyk

Święto Niepodległej – Sławno, 11.11.2023 r.

105 lat temu Polska odzyskała niepodległość i ponownie wróciła na mapę polityczną świata jako kraj suwerenny. Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. By uczcić to wydarzenie i oddać hołd twórcom wolnego państwa 11 listopada pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości, które poprzedzono mszą świętą celebrowaną w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po przemarszu na cmentarz komunalny, w asyście Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz wart honorowych, pocztów sztandarowych, odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, odczytano Apel Poległych i złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów, a także zapalono znicze. Ogień pamięci zapłonął również przy Krzyżu Katyńskim i obelisku upamiętniającym poległych Harcerzy – obrońców Grodna w 1939 roku. W patriotycznej uroczystości oprócz delegacji władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańców powiatu udział wzięli także władze Hufca ZHP Sławno, instruktorzy z kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy” oraz harcerze z 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie”, 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna, a także patrol 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” z Ostrowca. Z kolei środowisko harcerskie podczas uroczystości zorganizowanych w Darłowie reprezentowała 3. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Cichociemni” oraz instruktorzy Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo. Z rocznicą odzyskania niepodległości nieodłącznie związane są również hufcowe działania programowe prowadzone w gromadach i drużynach, które zostaną podsumowane w Domu Harcerza podczas III Przeglądu Piosenki Patriotycznej i miejskiej gry terenowej pn. „Moja Niepodległa” w dniu 25 listopada br.

hm. Jacek Błaszczyk

Przegląd Pieśni Religijnej – Sławno, 20.10.2023 r.

20 października br. w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się kolejna edycja Przeglądu Pieśni Religijnej przeprowadzonego w ramach miejskiego III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Sławieński Dom Kultury, Komenda Hufca ZHP Sławno, Rada 17248 Rycerzy Kolumba oraz Parafia Wniebowzięcia NMP w Sławnie, a odbyło się ono pod hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego – „Cywilizacja życia”. Przegląd miał na celu ukazanie dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych oraz popularyzację aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Hufiec ZHP Sławno reprezentowały dwie jednostki: 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Zuchy i harcerze pod opieką swoich drużynowych Grażyny i Marka Jaroszów wystąpili aż w pięciu kategoriach, stanowiąc najliczniejszą grupę tego muzycznego wydarzenia. Zespół „Kosmicznej Gromady” wykonał utwór pod tytułem „Pozdrawiam Ciebie Matko”, a duety w składzie Maja Zachciał i Mikołaj Kowalczyk oraz Pola Szmyt i Cyprian Szeffler odpowiednio „Przygotuję Ci serce, o Chryste” oraz piosenkę „Nasza Ziemia”. Z kolei harcerze jak zespół zaśpiewali utwór „Czas” i w duetach (Michalina Plechowska – Julia Rachwał, Hanna Knop – Aleksander Biłyk, Dagmara Kleina – Kamila Wieczorek) wykonali „O Panie, Ty nam dajesz”, „Gdy idziemy poprzez świat” oraz utwór „Ofiaruję Tobie Panie mój”. W kategorii solistów wystąpiły także druhny Dagmara Kleina z piosenką „Podaruj mi Panie” i Hanna Knop, śpiewając „Przyjaciela mam”. Przegląd Pieśni Religijnej współprowadzonego przez druha phm. Marka Jarosza podsumowano wręczeniem wszystkim uczestnikom okolicznościowych dyplomów i drobnych upominków oraz specjalnych wyróżnień przyznanych przez jury, w składzie którego zasiadała między innymi druhna hm. Barbara Sobczak – członkini 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Aktu wręczenia dokonali ks. biskup Krzysztof Zadarko, pan Andrzej Protasewicz – wicestarosta powiatu i pan Krzysztof Frankenstein – burmistrz Miasta Sławna.

hm. Jacek Błaszczyk

32. Zjazd Hufca – Sławno, 06.10.2023 r.

6 października br. obradował 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno, którego celem oprócz przyjęcia strategii rozwoju hufca na lata 2023-2027, było podsumowanie czteroletniej kadencji ustępujących władz – komendanta, komendy oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie wybór nowego składu. Zjazd poprowadzony został przez druhnę hm. Janinę Kolańską – wiceprzewodniczącą hufcowej Komisji Rewizyjnej, a funkcję pełnomocniczki Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP pełniła druhna phm. Anida Krawiecka – drużynowa 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy. Uczestniczyło w nim 77% uprawnionych do głosowania, czyli instruktorów pełniących funkcje statutowe. Obrady rozpoczęto przyjęciem regulaminu oraz wyborem komisji zjazdowych, po czym przedstawiono prezentację z działań hufca za lata 2019-2023 przygotowaną przez druha phm. Michała Flerana i druhnę pwd. Julię Kotecką. Następnie delegaci w oparciu o dokument, opinię Komisji Rewizyjnej oraz ocenę działalności komendanta i komendy sporządzoną przez druhnę hm. Dagmarę Korbel-Gołąb – komendantkę chorągwi podjęli jednogłośną decyzję o udzieleniu absolutorium komendantowi oraz poszczególnym członkom komendy. Przyjęto również uchwały dotyczące między innymi zatwierdzenia programu rozwoju Hufca ZHP Sławno na kolejne cztery lata oraz o niepowoływaniu Sądu Harcerskiego. Po dyskusji programowej przystąpiono do wyboru komendanta, a na jego wniosek składu osobowego komendy oraz składu zespołu rewizyjnego. 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno funkcję komendanta po raz kolejny powierzył druhowi hm. Ryszardowi Sobczakowi, a w skład Komisji Rewizyjnej weszły: hm. Halina Stasiak jako przewodnicząca, hm. Janina Kolańska oraz hm. Maria Szewczyk. Członkami nowo powołanej komendy ponownie zostali: hm. Danuta Sikora – zastępczyni komendanta ds. kształcenia, phm. Marek Jarosz – zastępca ds. programu, pwd. Dorota Jeż – skarbniczka oraz hm. Jacek Błaszczyk – szef biura hufca. Piątkowa zbiórka była także doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy społecznie przyjęli na siebie rolę harcerskich wychowawców – szczególnie drużynowych, a także innych funkcyjnych hufca z oddaniem i ogromnym zaangażowaniem wypełniających postawione przed nimi zadania. Oprócz uhonorowania listami gratulacyjnymi Komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Komendanta Hufca ZHP im. WOP wręczono także odznaki „Za Zasługi dla Hufca ZHP Sławno”. W stopniu złotym: druhnie pwd. Grażynie Jarosz – drużynowej 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu i druhowi phm. Michałowi Fleranowi – drużynowemu 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie. W stopniu brązowym: druhnie pwd. Dorocie Jeż – skarbniczce hufca, druhowi pwd. Mariuszowi Iwko – przybocznemu 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” w Darłowie oraz druhowi pwd. Cyprianowi Roczeń – drużynowemu 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” w Sławnie. 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno zakończył swoje obrady i wybrał władze, którym należy życzyć dalszych sukcesów i jeszcze większego zapału do pracy. Niech wyzwania, jakie stoją przed nimi będą zachętą do skutecznego działania. Życzenia i słowa podziękowania kierujemy również do naszych wieloletnich partnerów – Urzędu Miasta Sławno i Agencji Handlowo-Reklamowej „Arkusz” w Sławnie za udzielone wsparcie przy organizacji zbiórki.

hm. Jacek Błaszczyk

Harcerski Start 2023 – Sławno, 29.09.2023 r.

Tradycyjnie już w ostatni piątek września zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Sławno zainaugurowali kolejny rok harcerskiej służby. Zbiórkę rozpoczęto apelem na placu ks. Kardynała Wyszyńskiego, złożeniem meldunku oraz odczytaniem rozkazu specjalnego komendanta hufca. W tym okolicznościowym dokumencie druh Ryszard Sobczak podziękował wszystkim nie tylko za udział w spotkaniu, ale przede wszystkim za zaangażowanie w krzewieniu idei skautowych i pracę służącą rozwojowi hufca oraz całego Związku Harcerstwa Polskiego. Wyraził również swoją wdzięczność za wspieranie go w okresie mijającej kadencji – już 6 października obradować będzie 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno, który dokona wyboru nowych władz. Życzył także, by następny rok był równie udany, jak miniony, a nawet lepszy i bogatszy w wydarzenia niosące radość i przynoszące sukcesy na wielu płaszczyznach. Następnie w asyście funkcjonariuszy policji przemaszerowano na cmentarz pod obelisk upamiętniający Harcerzy – obrońców Grodna w 1939 r., gdzie wysłuchano gawędy i złożono wiązankę kwiatów oraz zapalono biało-czerwone znicze jako symbol pamięci o bohaterach sprzed osiemdziesięciu czterech lat i wszystkim pozostałym ofiarom wojennych konfliktów. Kolejny punkt inauguracyjnej zbiórki odbył się w Domu Harcerza, gdzie jej uczestników zaproszono na poczęstunek, czyli przepyszną grochówkę przygotowaną przez szefową kuchni hufcowej bazy obozowej w Jarosławcu. Znalazł się także czas na rozmowy w gronie instruktorskim o sprawach bieżących i planach na przyszłość. Z kolei zuchy i harcerze mogli wysłuchać mini koncertu w wykonaniu druha Mariusza Iwko z 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” z Darłowa. Projekt pn. „W harcerskim kręgu” już jako siedemnasty w tym roku został zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Skautowych i Harcerskich, i został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Komenda Hufca ZHP pragnie serdecznie podziękować Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie za pomoc w zabezpieczeniu trasy przemarszów, a wszystkim członkom jednostek organizacyjnych życzyć owocnej służby.

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie swoim zasięgiem obejmuje działalność gromad, drużyn i kręgów, a także zespołów instruktorskich na terenie miasta Sławno, miasta i gminy Darłowo, gmin Postomino oraz Malechowo. Na dziś liczy blisko 220 członków, a władzę sprawują: hm. Ryszard Sobczak – komendant hufca, hm. Danuta Sikora – zastępczyni ds. kształcenia, phm. Marek Jarosz – zastępca ds. programu, pwd. Dorota Jeż – skarbniczka hufca oraz hm. Jacek Błaszczyk – szef biura. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: hm. Halina Stasiak – przewodnicząca, hm. Janina Kolańska – wiceprzewodnicząca oraz hm. Maria Szewczyk i phm. Zofia Michałowska. Swoje cele statutowe wypełnia również poprzez organizację letniego wypoczynku w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu.

hm. Jacek Błaszczyk

Komenda Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie Uchwałą nr 2/2023 z dnia 26.08.2023 r. w oparciu o Statut ZHP oraz Uchwałę Rady Naczelnej ZHP nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP zwołuje na dzień 6 października 2023 r. 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno. Lista uczestników zjazdu z czynnym prawem wyborczym została zamieszczona w rozkazie Komendanta Hufca ZHP Sławno L. 7/2023 z dnia 6 września 2023 r. Miejsce zjazdu: Dom Harcerza w Sławnie, ul. Chopina 11. Godzina rozpoczęcia: 15.30.