Skład Komendy

Skład Komendy Hufca ZHP Sławno

Komendant Hufca Sławno hm. Ryszard Sobczak

601 896 686

ryszard.sobczak@zhp.net.pl

Zastępca Komendanta ds. Kształcenia hm. Danuta Sikora

danuta.sikora@zhp.net.pl

Zastępca Komendanta ds. Programu phm. Marek Jarosz

marek.jarosz@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca Sławno pwd. Dorota Jeż

skarbnik@slawno.zhp.pl

dorota.jez@zhp.net.pl

Szef biura Hufca Sławno hm. Jacek Błaszczyk

59 810 75 88

slawno@zhp.pl

jacek.blaszczyk@zhp.net.pl

Dyżury w biurze Hufca ZHP Sławno

Poniedziałek hm. Halina Stasiak Przewodnicząca KR 11.00 – 12.00
Wtorek pwd. Dorota Jeż Skarbnik hufca 10.00 – 12.00
hm. Ryszard Sobczak Komendant hufca 11.00 – 12.00
Środa hm. Danuta Sikora Zastępca ds. kształcenia 11.00 – 12.00
Czwartek phm. Marek Jarosz Zastępca ds. programu 11.00 – 12.00
Piątek hm. Helena Zawada Przewodnicząca KSI 11.00 – 12.00