„1944 – Dni chwały” – Sławno, 01.08.2021 r.

1 sierpnia br. pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy w Sławnie odbyła się hufcowa uroczystość upamiętniająca 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zbiórkę z udziałem przedstawicieli samorządu powiatu i miasta, reprezentacji organizacji kombatanckich oraz władz hufca, instruktorów 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, harcerzy z 12. Leśnej Wielopoziomowej DH „Drzewianie” ze Sławna i 27. Wielopoziomowej DH „Zdobywcy” z Ostrowca poprowadził Komendant Hufca ZHP Sławno. Rozpoczęto ją odśpiewaniem hymnu państwowego oraz okolicznościową gawędą druha hm. Ryszarda Sobczaka, który w swojej wypowiedzi nawiązał do preambuły ustawy z 2009 r. o Narodowym Dniu Pamięci Powstania Warszawskiego i programu wędrowniczego „Znak służby pamięci”. Mówił on między innymi o przywiązaniu ruchu harcerskiego do narodowych dziejów i tradycji oraz o potrzebie rozumienia dziejów i pamięci historycznej, niezbędnej do przygotowania młodego pokolenia do pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym. Mówił także o wzorcach wyznaczonych przez bohaterskich uczestników powstańczego zrywu. W dalszej części uroczystości, której asystowały warta honorowa i poczty sztandarowe Hufca ZHP Sławno oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, złożono wiązanki kwiatów i zapalono biało-czerwone znicze. O rocznicy nie zapomniano również w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu. Tu, o godzinie 17.00 zawyła obozowa syrena, a wypoczywającą młodzież i letników zaproszono na apel i ognisko zorganizowane przez 7. Skocką Drużynę Harcerską „Hyce” ze Skoków (Chorągiew Wielkopolska ZHP – Hufiec ZHP Wągrowiec) oraz drużyny harcerskie z Hufca ZHP Szczecin (Chorągiew Zachodniopomorska ZHP). „1944 – Dni chwały” to projekt wychowawczy zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych. Jego wykonanie zostało poprzedzone przygotowaniem i przekazaniem wszystkim gromadom oraz drużynom materiałów edukacyjnych z propozycjami tematycznych zbiórek.

hm. Jacek Błaszczyk

„Samarytanka, łucznictwo i wspinaczka” – lipiec 2021 r.

Harcerskie lato w pełni i oprócz zadań związanych z programem obozu „Bieszczadzki trakt” w Myczkowcach 12. Leśna Wielopoziomowa DH „Drzewianie” postanowiła kontynuować realizację kolejnych projektów prowadzonych w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych. Tym razem harcerze ze Sławna zajęli się doskonaleniem swoich umiejętności w samarytance, łucznictwie i wspinaczce wysokościowej. W projekcie pn. „Gra samarytańska” poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdobywali wiedzę niezbędną do racjonalnego zachowania w przypadku zagrożeń mogących wystąpić na obozie, a także przysposobienie do pełnienia służby podczas różnych przedsięwzięć terenowych. Ponadto poznali swoje mocne strony i dowiedzieli się, nad jakimi umiejętnościami i cechami charakteru muszą jeszcze pracować. Gra w doskonały sposób nauczyła ich potrzeby współdziałania w grupie oraz dzielenia się obowiązkami i konstruowania celów na miarę własnych możliwości. Natomiast główną ideą projektu „Mistrzowie łucznictwa” było rozwinięcie i popularyzacja ciekawych zainteresowań harcerzy, wyrobienie przydatnych w codziennym życiu cech charakteru poprzez organizację zajęć opartych na zasadach fair play oraz krzewienie różnorodnej aktywności fizycznej. Dodatkowym celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodzieży do poszukiwania inspiracji służących uatrakcyjnieniu tematów zbiórek i programu zajęć obozowych, a także nauka umiejętnego tworzenia prób sprawności harcerskich i właściwego doboru zadań. Założeniem trzeciej propozycji – „Obozowa wspinaczka” – było przygotowanie harcerzy do zajęć ze wspinaczki wysokościowej jako formy pracy na obozie wypoczynkowym, przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas tego typu zajęć, zapoznanie z podstawowym wyposażeniem używanym podczas wspinaczki, nauczenie wiązania węzłów linowych, a także wyrabianie kondycji fizycznej, aktywności i koordynacji ruchowej. Dodatkowym efektem przeprowadzonych projektów wychowawczych, który udało się osiągnąć w czasie realizacji, było zachęcenie harcerzy do zdobywania różnorodnych sprawności harcerskich oraz nauczenie ich trafnego doboru zadań odpowiadających tematom i regulaminom prób. „Gra samarytańska”, „Mistrzowie łucznictwa” oraz „Obozowa wspinaczka” to już jedenasta praktyka edukacyjna ukończona od kwietnia br. Dotychczas udział w nich wzięło ponad dwustu siedemdziesięciu zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. Przed nami jeszcze wiele równie ciekawych działań o niezwykle urozmaiconej tematyce dotyczącej pracy programowej i kształceniowej ZHP.

hm. Jacek Błaszczyk

Biwak „Podwórkowy” – Mielno, 18-20.06.2021 r.

W dniach 18-20 czerwca br. trzy jednostki organizacyjne hufca wzięły udział w biwaku zorganizowanym w ramach chorągwianego programu „Zachodniopomorskie Podwórka”. Na polu namiotowym w Mielnie swoje obozowiska rozbiły: 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” ze Sławna oraz 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy. „Podwórkowy” biwak rozpoczęto rozstawianiem namiotów, organizacją miejsc zajęć, urządzaniem placu apelowego oraz przygotowaniem ogniska. Następnie odbyła się zbiórka inauguracyjna z odśpiewaniem hymnu ZHP i wciągnięciem na maszt flagi narodowej. Po apelu drużyny przystąpiły do realizacji własnych, niezwykle bogatych programów. Przede wszystkim przeprowadzono zwiad terenowy, który umożliwił poznanie miejscowości i oczekujących tu atrakcji. Najstarsi wybrali się do parku linowego oraz zaangażowali się w tzw. geocaching, czyli grę użytkowników odbiorników GPS, polegającą na poszukiwaniu za pomocą współrzędnych geograficznych skrytek uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Natomiast młodsi zmagali się w różnego rodzaju zajęciach sportowo-rekreacyjnych i uczyli się pląsów oraz piosenek, które następnie prezentowali na wspólnym ognisku. Weekendowe spotkanie stało się także doskonałą lekcją samodzielności – jak przystało na prawdziwych zuchów i harcerzy, posiłki musieli przygotowywać własnoręcznie. Z niewielką pomocą swoich drużynowych, tworzyli przepyszne i zdrowe dania, dodające im energii na wszystkie harce. Nie zabrakło również zdobywania sprawności, czasu na długie, nocne pogaduchy, a dla niektórych – na najbardziej oczekiwany moment w ich niedawno rozpoczętej służbie, czyli złożeniu Obietnicy Zucha lub Przyrzeczenia Harcerskiego. Te wyjątkowe wydarzenia na pewno pozostaną na długo w ich pamięci nie tylko ze względu na swoją wagę, ale również dzięki urokowi miejsca i towarzyszącej obrzędom atmosferze. „Podwórkowy” biwak był jednym z ostatnich zadań projektu i stanowił swojego rodzaju podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań. Dał możliwość do sprawdzenia, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, wyrobienia zaradności życiowej i wytrwałości, ale przede wszystkim pozwolił na integrację dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

Zachodniopomorskie Podwórka” to realizowany od września 2019 r. przez Chorągiew Zachodniopomorską ZHP projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Odpowiada on na najważniejsze potrzeby dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu województwa zachodniopomorskiego, a jego realizacja wzmocnienia między innymi relacje rodzinne, podnosi poziom kompetencji kluczowych uczestników oraz przez zastosowanie strategii alternatywnych, ogranicza ryzyko wykluczenia społecznego. Zajęcia na świetlicach środowiskowych prowadzone są przez wolontariuszy i wychowawców przy wsparciu kierownika oraz specjalistów z dzieciny pedagogiki i psychologii. w naturalnych miejscach przebywania młodzieży w półformalnych grupach rówieśniczych. Więcej informacji: https://zachpom.zhp.pl/zachodniopomorskie-podworka/

hm. Jacek Błaszczyk

„Historia i obrzędowość” – Ostrowiec, Kopnica – czerwiec 2021 r.

Wspaniała pogoda zachęca do aktywności w terenie i wykonywania zadań, które jeszcze niedawno mogliśmy realizować wyłącznie w formie on-line. Czas najwyższy nadrobić wszystkie zaległości i powrócić do bezpośredniego działania, co uczyniły między innymi 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada”, 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy. Zuchy i harcerze wspólnie ze swoimi drużynowymi przystąpili do hufcowej propozycji pn. „Historia i obrzędowość”, której podstawowym celem było upamiętnienie rocznicy przyjęcia przez Hufiec Sławno imienia Wojsk Ochrony Pogranicza, poznanie historii Straży Granicznej oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się szyframi i rozwijanie pracy w małych grupach. Jednostki z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika zorganizowały grę terenową z trasą przebiegającą wokół urokliwego Jeziora Ostrowieckiego. Na punktach kontrolnych przypominali i utrwalali sobie między innymi najważniejsze fakty z dziejów sławieńskiego Hufca ZHP, odkrywali tajniki służby w Straży Granicznej – następczyni Wojsk Ochrony Pogranicza i uczyli się szyfrowania oraz odczytywania wiadomości. Doskonalili także umiejętności odczytywania mapy i posługiwania się kompasem. Natomiast młodsi i starsi członkowie drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy podczas swojego biwaku, oprócz głównego zadania, uczyli się także pionierki obozowej. Podczas zajęć dowiedzieli się, jak właściwie pakować plecak, rolować śpiwór i koc oraz jak rozbić namiot. Ta wiedza na pewno przyda się im już niebawem, gdy wezmą udział w jednym z projektów wypoczynkowych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP – „Zachodniopomorskie Podwórka”. W obu przypadkach podjęte działania pozwoliły nie tylko wejrzeć w karty historii hufca, tworzyć własną obrzędowość, ale także dzięki obecności rodziców, stworzyły możliwość podziękowania im za okazywaną pomoc i udzielanie wsparcia we wszystkich harcerskich przedsięwzięciach.

hm. Jacek Błaszczyk

O zastępowych i krwiodawstwie – Sławno, 11-12.06.2021 r.

Za nami kolejny pracowity tydzień. Tym razem nasi harcerze i instruktorzy zajęli się dwoma jakże ważnymi i pożytecznymi tematami. Pierwszy z nich związany był kształceniem najmłodszej kadry drużyn harcerskich, czyli przygotowaniem kandydatów do pełnienia funkcji zastępowego oraz sprawdzenie ich wiedzy i różnorodnych umiejętności. Uczestnicy hufcowego projektu pn. „Wiec młodych wodzów 2” przeprowadzonego 11. czerwca br. wzięli udział w miejskiej grze terenowej, na trasie której odnajdywali punkty z zadaniami. Wędrując, poznawali między innymi rolę zastępowego, zasady działania zastępu i Rady Drużyny, a także uczyli się planowania pracy z wykorzystaniem najważniejszych instrumentów metodycznych stosowanych w ZHP. Ich zadaniem było także przeprowadzenie wywiadu z mieszkańcami Sławna na temat współczesnego harcerstwa i jego znaczeniu dla lokalnej społeczności. Ta forma praktycznych warsztatów przygotowanych przez hm. Danutę Sikorę, oprócz celu edukacyjnego, miała również za zadanie wzmocnie poczucia przynależności do grupy oraz zintegrowanie funkcyjnych z różnych środowisk – jednostek działających w Związkach Drużyn ZHP Darłowa, Malechowa, Postomina i Sławna. Drugi temat – skierowany już do szerszej grupy odbiorców – to promocja szeroko pojętej ochrony zdrowia ze szczególnym wskazaniem na honorowe krwiodawstwo. 12. czerwca br. Komenda Hufca ZHP przy pomocy Harcerskiej Brygady Ratowniczej składającej się z członków 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” zrealizowała projekt pn. „Kropla nadziei”. Dzięki wsparciu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie, Urzędowi Miasta Sławno, Lasom Państwowym Nadleśnictwo Sławno oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie zespół zarządzany przez sam. Oliwię Mutka – szefową hufcowego HBR, zorganizował na pl. Kard. Wyszyńskiego stoisko informacyjne oraz punkt z pokazem udzielania pierwszej pomocy. Odwiedzający mogli dowiedzieć się, jakie są procedury oddawania krwi, kto i gdzie może to uczynić, a także w jaki sposób ten cenny dar ratuje ludzkie zdrowie i życie. Na te i na wiele innych pytań odpowiadały pani Aneta Rymsza – koordynatorka i inspektorka ds. Promocji Krwiodawstwa ze szczecińskiego RCKiK oraz pani Magdalena Skrzeczkowska – asystentka pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Sławnie. Mimo niesprzyjającej pogody, dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się niezwykle realistyczne pokazy udzielania pomocy w codziennych sytuacjach życiowych. Ponadto przez kilka godzin harcerze zapraszali do udziału w mobilnej zbiórce krwi, która zostanie przeprowadzona na placu Wyszyńskiego w dniu 23.06.2021 r. w godzinach 10.30-14.30. Projekty edukacyjne „Wiec młodych wodzów” oraz „Kropla nadziei” zostały wykonane w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

hm. Jacek Błaszczyk

W kręgu „Wiarusów” – Sławno, 08.06.2021 r.

8 czerwca br. był szczególnym dniem dla instruktorów Kręgu Seniora „Wiarusy”, którzy spotkali się na uroczystej zbiórce po siedmiomiesięcznej przerwie. Rok pandemii uświadomił wszystkim jak ważna jest międzyludzka więź, w tym konkretnym przypadku, przynależność do kręgu instruktorskiego ZHP, w którym jego członkowie kultywują harcerskie tradycje, wspierają się nawzajem, wymieniają doświadczeniami, po prostu spotykają się w gronie przyjaznych sobie osób. Spotkanie poprowadziła komendantka Kręgu hm. Albina Dykas w obecności komendantów Hufca Sławno hm. Ryszarda Sobczaka i 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” hm. Jacka Błaszczyka. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej wieloletniej instruktorki ZHP hm. Anny Cichawy, która 22 marca 2021 roku odeszła na wieczną wartę. Następnie odśpiewano „Modlitwę Harcerską” – hymn „Wiarusów”. Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa epidemicznego, przekazanie iskierki przyjaźni, dokonało się w zmienionej formie. Były to słowa niosące pozytywne wartości umieszczone na serduszkach, losowo wybrane i odczytane przez wszystkich uczestników zbiórki. Przyjaźń, Dobro, Zrozumienie, Życzliwość, Otwartość, Szczerość, te i inne piękne słowa, których znaczenia każdy chciałby doświadczać, zwłaszcza w szczególnie trudnym czasie, jaki przeżywaliśmy i nadal przeżywamy. Szczególnie wymownie wybrzmiały słowa wiersza pt. „Sugestie” K. C. Buszmana, odczytane przez druhnę Albinę Dykas, a umieszczone na okolicznościowym dyplomie zaprojektowanym i wykonanym przez druha Jacka. Dyplom otrzymał każdy uczestnik tej uroczystej zbiórki. W dalszej części dh. Komendantka nawiązując do treści wiersza, zaprezentowała totem Kręgu, na którym zostały umieszczone jakże ważne słowa: Wiara, Nadzieja, Miłość, Cel, Zdrowie. Zbiórka, po tak długiej przerwie była okazją, by złożyć życzenia Szanownym Jubilatkom: phm. Kazimierze Wojtczak, hm. Annie Sułek, pwd. Mirosławie Kuczyńskiej, które zostały obdarowane kwiatami i upominkami. Życzenia przyjęły również solenizantki ostatnich siedmiu miesięcy. Na koniec głos zabrał Komendant Hufca ZHP, który wyraził uznanie całemu Kręgowi za liczne stawienie się na zbiórce życząc wszystkim zdrowia, optymizmu i hartu ducha w tym trudnym czasie. W drugiej części spotkania, przy kawie, herbacie i przygotowanym przez siebie poczęstunku druhny IKS miały możliwość podzielenia się swoimi przeżyciami związanymi z pandemią, refleksjami nad tym, jak ten okres wpłynął na ich życie, co uświadomił, czego nauczył. Na pewno każdego w jakiś sposób zmienił, pokazał nieprzewidywalność zdarzeń i wartość kontaktów z drugim człowiekiem, z grupą bliskich sobie ludzi i związane z tym pozytywne emocje, jak chociażby radość płynącą z tego instruktorskiego spotkania.

pwd. Irena Mucha