ROHiS 2022 – podsumowanie

Kolejna edycja Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podsumowana i w pełni rozliczona. W roku 2022 jednostki organizacyjne Hufca ZHP Sławno wykonały aż 20 zadań, w tym trzy formy o charakterze kształcenia metodycznego osób niepełnoletnich oraz siedemnaście praktyk edukacyjnych i projektów wychowawczych. Wśród nich znalazły się następujące działania, które były realizowane od stycznia do listopada ubiegłego roku: „Mistrzowie unihoka”, „Ognisko i świeczkowisko”, „Nowy System Instrumentów Metodycznych”, „Obrzędowość drużyny”, „Dzień Myśli Braterskiej: gra miejska”, „Dzień Myśli Braterskiej: gala instruktorska”, „Nasze harcerskie symbole”, „HarcSport 2022”, „Pierwsza pomoc w drużynie”, „Kuchnia polowa „Haidów”, „Obozowa majsterka”, „Instrumenty metodyczne ZHP”, „Powstanie Warszawskie”, „Harcerska rodzina – zbiórka pokoleń”, „Wrzesień ‘39”, „W harcerskim kręgu – Harcerski Start”, „Przegląd Pieśni Religijnej”, „Harcerska pamięć – Zaduszki”, „Dzień Niepodległej” i „Moja Niepodległa – Rajd Niepodległości”. Łącznie we wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyło ponad siedemset osiemdziesiąt zuchów, harcerzy i instruktorów ze związków drużyn ZHP Darłowa, Malechowa, Postomina oraz Sławna. Dla przypomnienia w roku 2021 przeprowadzono 27 różnorodnych projektów z udziałem ośmiuset siedemdziesięciu dwóch osób.

hm. Jacek Błaszczyk

Składka członkowska 2023

Składki członkowskie to forma obowiązkowej wpłaty na rzecz organizacji – w tym przypadku Związku Harcerstwa Polskiego. To właśnie terminowe opłacenie podstawowej składki członkowskiej sprawia, że dana osoba jest członkiem ZHP. Bez opłaconej składki członkowskiej dana osoba nie może uczestniczyć jako członek w działaniach naszej organizacji. Od 2017 r. wysokość kwartalnej składki członkowskiej jest ustalana przez Radę Naczelną ZHP dla każdej chorągwi osobno. Ponadto, od 2021 r. istnieją nowe zasady ustanawiania, podziału, rozliczania i naliczania podstawowej składki członkowskiej. Podstawowa składka członkowska składa się z: części centralnej składki (część składki należna Głównej Kwaterze ZHP), części chorągwianej składki (część składki należna podstawowym i terenowym jednostkom ZHP – drużynom/gromadom, hufcom oraz chorągwiom). Corocznie członkowie ZHP opłacają składkę, zgodnie ze swoim przydziałem służbowym, w następujących terminach: do 20 stycznia za I kwartał danego roku,  do 20 kwietnia za II kwartał danego roku, do 20 lipca za III kwartał danego roku, do 20 października za IV kwartał danego roku. Terminowe opłacenie podstawowej składki członkowskiej jest warunkiem uzyskania i ważności członkostwa w ZHP. Jej nieopłacenie sprawia, że automatycznie tracisz członkostwo w organizacji. W takim wypadku tracisz również posiadane funkcje, stopnie – możliwość ich odzyskania określają odrębne dokumenty wewnętrzne. W przypadku powrotu do organizacji, nie odzyskasz funkcji, na które zostałeś mianowany z wyboru Kwartalna wysokość podstawowej składki członkowskiej w roku 2023 dla Hufca ZHP Sławno wynosi 39 zł (część przynależna PJO – 6,00, część przynależna hufcowi – 3 zł, część przynależna chorągwi – 21 zł, część centralna składki – 9 zł).

Życzenia

Druhny i Druhowie, Przyjaciele!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Wam Wigilii spędzonej w niezapomnianej rodzinnej atmosferze, Światła rozpalającego harcerski płomień w Waszych sercach oraz aby narodziny Pana napełniły Was miłością i siłą do pokonywania przeszkód na harcerskiej drodze. Życzę Wam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni niczego nie wymagają. Życzę Wam wreszcie, byście umieli nieść swój płomień braterstwa, aby nowy 2023 rok był pełen dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen trzasku harcerskich ognisk, zapachu sosnowych lasów i niezapomnianych przygód na harcerskim szlaku.

hm. Ryszard Sobczak

 

BŚP: „Światło dla Ciebie”

„Nieś w sobie Płomień, którego Betlejemskie Światło Pokoju jest znakiem, nieś nie tylko w grudniu i nie tylko od Święta. Bądź uczciwym harcerzem, który słowa Przyrzeczenia Harcerskiego wypełnia treścią i się im nie sprzeniewierza. Dla którego Prawo Harcerskie jest kodeksem postępowania i sposobem na rozwiązywanie problemów i dylematów. W Betlejem rozpaliło się przed dwoma tysiącami lat Światło dla Ciebie, teraz w znaku Betlejemskiego Światła Pokoju trafia w twoje ręce. Strzeż go jak najcenniejszego skarbu i pomnażaj, dzieląc się z innym.”

ks. Marek Kiedrowicz

Płomień z Betlejem do powiatu sławieńskiego dotrze za pośrednictwem patroli 3. Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” (18 grudnia do Darłowa) i 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” (19 grudnia do Sławna) biorących udział w chorągwianej Świątecznej Grze Miejskiej w Szczecinie, a następnie wyruszy do poszczególnych związków drużyn ZHP. Tegoroczny harmonogram przekazywania BŚP: 18.12, godz. 18.00 – kościół pw. św. Gertrudy w Darłowie; 19.12, od godz. 12.00 – Dom Harcerza w Sławnie; 20.12, godz. 09.00 – Urząd Gminy w Malechowie; 20.12, godz. 18.00 – kościół pw. św. Antoniego w Sławnie; 21.12, godz. 18.00 – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie; 22.12, godz. 13.00 – Urząd Gminy w Postominie; 22.12, godz. 17.00 – Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie.

Biuro Hufca ZHP

„Moja Niepodległa” – Sławno, 26.11.2022 r.

26 listopada br. w Domu Harcerza podczas XIX Rajdu Niepodległości Hufca ZHP Sławno nastąpiło podsumowanie hufcowych obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Kilkugodzinną zbiórkę gromad i drużyn rozpoczęto apelem, a po stosownym instruktażu jej uczestnicy udali się na trasy miejskiej gry terenowej. Odwiedzając punkty, poznawali historię stolicy powiatu, wykonywali różnorodne zadania i udoskonalili swoje techniki harcerskie, umiejętności orientacji w terenie oraz utrwalili zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach. Następnie po analizie osiągniętych wyników i gorącym posiłku wzięli udział w II Przeglądzie Piosenki Patriotycznej poprzedzony fenomenalnym występem dh. Dagmary Kleina z 27. Wielopoziomowej DH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca, zdobywczymi pierwszego miejsca w swojej grupie wiekowej w tegorocznym Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Kopnicy. W jego trakcie zuchy, harcerze i wędrownicy prezentowali pieśni i piosenki patriotyczne, wykonywali tematyczne scenki oraz recytowali wiersze, rozwijając przy tym własne zdolności muzyczne i obycie sceniczne. Łącznie wykonano, aż dwadzieścia pięć utworów – począwszy od tych najbardziej znanych, po te samodzielnie zaaranżowane. Niewątpliwie najwięcej braw otrzymała inscenizacja wokalno-taneczna pn. „Kocham Cię, Polsko!” przygotowana przez 7. Gromadę Zuchową „Kosmiczna Gromada”. Zachwycający i pełen emocji występ zuchów z Ostrowca przyniósł wiele wzruszenia malującego się na twarzach zgromadzonych, wśród których byli także ich rodzice. Przegląd Piosenki Patriotycznej zakończył się wręczeniem dyplomów oraz słodkich upominków, a także podziękowaniem dla drużynowych za przygotowanie jednostek do udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu w życiu hufca. „Moja Niepodległa” było również nazwą konkursu plastycznego i fotograficznego – indywidualnej propozycji programowej skierowanej do wszystkich grup metodycznych. Zuchy i harcerze wykonywali plakaty o tematyce nawiązującej do obchodów Narodowego Święta Niepodległości, natomiast harcerze starsi i wędrownicy za pomocą fotografii odpowiadali na pytanie, czym jest dla nich niepodległość? Spośród wszystkich zgłoszonych prac jury wytypowało trzy najlepsze w każdej kategorii wiekowej. Ich autorzy otrzymali dyplomy i drobne upominki rzeczowe. Hufcowy projekt „Moja Niepodległa” zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych był dla jego odbiorów niezwykłe interesującym i pożytecznym przedsięwzięciem programowo-edukacyjnym. Pozwoliło ono ciekawie upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości, odbyć żywą lekcję historii, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, a także w jeszcze większym stopniu zintegrować środowisko harcerskie.

hm. Jacek Błaszczyk

„Dzień Niepodległej” – Sławno, 11.11.2022 r.

11 listopada w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęto je mszą świętą celebrowanej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po czym uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz komunalny, gdzie pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy przy kwaterach wojskowych odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, odczytano Apel Poległych i złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów – symbolu wdzięczności i hołdu społeczeństwa twórcom wolnego państwa, ale także tym wszystkim pokoleniom Polek i Polaków, którzy przez 123 lata zaborów płacili najwyższą cenę. Uroczystość w asyście Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz wart honorowych i pocztów sztandarowych wystawionych przez 4. Drużynę Wędrowniczą „Haidowie” i 12. Leśną Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Drzewianie” w Sławnie, poprowadził komendant hufca hm. Ryszard Sobczak. W patriotycznym wydarzeniu oprócz delegacji władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańców powiatu udział wzięli także instruktorzy Hufca ZHP Sławno oraz patrol 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” z Ostrowca. Środowisko harcerskie podczas uroczystości zorganizowanych w Darłowie reprezentowała 3. Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Cichociemni” oraz instruktorzy Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo. Z rocznicą odzyskania niepodległości nieodłącznie związane są również działania programowe realizowane w gromadach i drużynach, np.: tematyczne zbiórki, apele, zwiady, ogniska oraz konkursy plastyczne i fotograficzne. Ich podsumowanie nastąpi w Domu Harcerza podczas II Przeglądu Piosenki Patriotycznej i miejskiej gry terenowej pn. „Moja Niepodległa” w dniu 26 listopada br.

hm.Jacek Błaszczyk