„HarcSport 2023” – Sławno, 24.03.2023 r.

24 marca w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie odbyła się kolejna edycja hufcowego turnieju gier i zabaw sportowych „HarcSport”. Do jego założeń należą przede wszystkim upowszechnianie wśród członków gromad i drużyn różnego rodzaju dyscyplin sportowych, zachęcanie do aktywności fizycznej, ale także do rozwijania umiejętności prowadzenia pozytywnej rywalizacji i współdziałania w zespole. „HarcSport” to również doskonała okazja do umacniania relacji między jednostkami działającymi na co dzień w różnych miejscowościach naszego powiatu. Sportowe zmagania rozpoczęto apelem, w czasie którego podsumowano zorganizowany wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną konkurs plastyczny pn. „Zdrowe i bezpieczne ferie zimowe” i wręczono nagrody autorom zwycięskich prac. Ceremonii tej dokonały pani Renata Grzelak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie oraz pani Kamila Sawosz – młodsza asystentka PSSE. Następnie po złożeniu meldunku o gotowości do zajęć i przypomnieniu zasad bezpieczeństwa, dwanaście czteroosobowych zespołów przystąpiło do rozgrywek poprowadzonych instruktorów Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo – druhnę Sylwię Hutman i druha Marka Jarosza. W pionie zuchowym olimpijskie laury i miana mistrzów sportu wywalczyła reprezentacja 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz). Tytuł I wicemistrza zdobyły zuchy z 50. Wielopoziomowej DH im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy (drużynowa phm. Anida Krawiecka), a II wicemistrza – druga szóstka „Kosmicznej Gromady” działającej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. W kategorii drużyn harcerskich zwycięstwo odniosły patrole: 27. Wielopoziomowej DH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca (drużynowy phm. Marek Jarosz) – miejsce I, 50. Wielopoziomowej DH im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy – miejsce II i 3. Wielopoziomowej DH „Cichociemni” z Darłowa (przyboczny pwd. Mariusz Iwko) – miejsce III. W grupie starszoharcerskiej mistrzami turnieju została reprezentacja 27. Wielopoziomowej DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki. Tuż za nimi uplasował się zespół harcerzy starszych z 3. Wielopoziomowej DH „Cichociemni” z Darłowa, a na miejscu trzecim – harcerek z 12. Leśnej Wielopoziomowej DH „Drzewianie” ze Sławna. Gratulacje! Finalistów „HarcSportu” uhonorowano pucharami, natomiast pozostałych okolicznościowymi dyplomami za udział i wspaniałą zabawę. Na zakończenie turnieju wszystkich uczestników zaproszono na posiłek regeneracyjny. Komenda Hufca ZHP Sławno pragnie podziękować drużynowym za przygotowanie młodych adeptów sportu, a także panu Krzysztofowi Kowalczykowi – dyrektorowi miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani Anecie Świątek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i panu Pawłowi Michalikowi – nauczycielowi wychowania fizycznego w SP 2 oraz członkom 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” w Sławnie za pomoc w realizacji tego projektu wychowawczego

hm. Jacek Błaszczyk

„W szeregach ZHP” – Ostrowiec, 10.03.2023 r.

Wstąpienie w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego to dla zuchów i harcerzy niezwykłe wydarzenie poprzedzone tygodniami, a nawet miesiącami przygotowań. To czas, gdy nowi członkowie gromady lub drużyny poznają zasady ich działania, zdobywają podstawową wiedzę o skautingu, uczą się rozumienia oraz stosowania praw zucha i harcerza. Poznają wreszcie wartości, którymi posługiwać się będą nie tylko na zbiórkach, ale także na co dzień: w domu, szkole, wśród koleżanek i kolegów na podwórku, a w przyszłości – w dorosłym życiu. Ten czas, to również ogromne wyzwanie dla drużynowych, którzy przyjęli na siebie tak ważne zadanie – podzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i przygotowaniem najmłodszych do złożenia Obietnicy Zucha lub Przyrzeczenia Harcerskiego, czyli uzyskaniem prawa noszenia na mundurze znaku przynależności do wielkiej rodziny harcerskiej. Takie niezwykłe i uroczyste wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu, w której działają 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” oraz 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki. W czasie świeczkowiska obu jednostek uświetnionego obecnością pani dyrektor szkoły Barbary Chylewskiej, hm. Ryszarda Sobczaka – komendanta hufca, pwd. Sylwii Hutman – komendantki kręgu instruktorskiego ZD ZHP Gminy Malechowo oraz rodziców i przyjaciół harcerstwa, młodzi adepci skautingu wypowiedzieli znaczące słowa: „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha” – „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.”. Złożone deklaracje przyjęli: pwd. Grażyna Jarosz – drużynowa „Kosmicznej Gromady” i phm. Marek Jarosz – drużynowy „Zdobywców”. Była to zbiórka inna niż wszystkie i trudno oddać atmosferę tej chwili. Wszyscy zapamiętają ją na długie lata, gdyż trudno zapomnieć o głębokim przeżyciu w gronie przyjaciół, w specjalnym miejscu, o niezwykłym czasie…

pwd. Grażyna Jarosz

„Bratnie słowo” – Ostrowiec, 03-04.03.2023 r.

„Bratnie słowo” to nie tylko pieśń harcerska i zarazem obrzęd tradycyjnego pożegnania na zakończenie na przykład ogniska, lecz również temat dwudniowej zbiórki 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy”, którą przeprowadzono w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Jej głównym celem było wzmacnianie więzi przyjacielskich między członkami obu jednostek, wyrabianie w nich nawyku do wzajemnego wspierania się w różnych sytuacjach i w codziennym działaniu. Posłużyć temu miały między innymi zajęcia, w czasie których zuchy, harcerze młodsi i starsi wspólnie doskonalili umiejętności z wielu dziedzin skautowego wtajemniczenia, pogłębiali zdolność rozumienia i stosowania zapisów Prawa oraz Obietnicy. Ponadto uczyli się wykorzystywania różnego rodzaju elementów metodyki stosowanych na cotygodniowych zbiórkach i uwzględniania ich przy indywidualnym zdobywaniu stopni oraz sprawności. Wszystko to działo się pod czujnym okiem drużynowych i przybocznych, którzy dla uczestników weekendowego biwaku przygotowali wiele dodatkowych atrakcji. Wszyscy chętnie między innymi rozwiązywali kwizy i układanki tematyczne, szyfrowali wiadomości, pląsali i bawili się przy muzyce. Zbiórka „Kosmicznej Gromady” i „Zdobywców” była niezwykle ciekawą formą integracji młodszych i starszych, ale także pokazała, jak ważnymi są współpraca oraz chęć pomagania innym. „Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem…”.

pwd. Grażyna Jarosz

„Bezpieczne ferie” – Sławno, 02.03.2023 r.

„Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” to nazwa propozycji programowej zrealizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Hufiec ZHP Sławno, której głównym celem było propagowanie bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii oraz uświadomienie dzieciom przyczyn występowania zagrożeń w okresie zimy. Zadanie miało formę konkursu plastycznego i skierowane było do najmłodszych członków ZHP w wieku 7-11 lat, czyli członków gromad zuchowych i drużyn młodszoharcerskich działających na terenie naszego powiatu. Spośród nadesłanych prac jury składające się z instruktorów hufca oraz pracowników sławieńskiego „Sanepidu” wytypowało trzy, które najbardziej odpowiadały przyjętym kryteriom oceny, tj.: zgodności z tematem konkursu, estetyką wykonania i pomysłowością. Miejsce pierwsze w Powiatowym konkursie plastycznym pn. „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” zdobył druh Michał Bińczyk z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz), miejsce drugie – druhna Karolina Skrzeczkowska z 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak ze Szkoły Podstawowej w Postominie (drużynowa phm. Anna Wegner), natomiast na miejscu trzecim uplasowała się praca druhny Blanki Fornal z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego funkcjonującej w Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy (drużynowa phm. Anida Krawiecka). Dla zwycięzców konkursu przygotowano nagrody niespodzianki i dyplomy, a dla wszystkich pozostałych uczestników propozycji dyplomy za udział oraz drobne upominki, które zostaną wręczone podczas hufcowego turnieju gier i zabaw sportowych „HarcSport 2023” 24 marca br. Jak podkreślają pani Renata Grzelak – dyrektorka PSSE i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie oraz druh Ryszard Sobczak – komendant Hufca ZHP im. WOP, dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych jest najważniejsza i każda forma inspirowania dzieci do rozpowszechniania treści służącym zapobieganiu wypadkom jest istotna. Organizatorzy konkursu gratulują wyróżnionym, dziękują zuchom i harcerzom za udział, a drużynowym za ich przygotowanie do działania.

hm. Jacek Błaszczyk

„Dzień braterstwa” – Sławno, 24.02.2023 r.

Dzień Myśli Braterskiej – wspaniałe święto skautek i skautów, harcerek i harcerzy obchodzone na całym świecie upamiętniające nie tylko założycieli ruchu skautowego Roberta i Olave Baden-Powell, ale również dzień, w którym przywołujemy pamięcią wszystkich tych spotkanych na naszej harcerskiej drodze, podczas codziennej służby. To dzień, w którym w szczególny sposób wzmacniamy więzi przyjaźni i wiarę w niepowtarzalną misję ZHP – czyli wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. To dzień, w którym zwyczajowe „Czuwaj!” jest nie tylko formą przywitania lub pożegnania, ale także oznacza szczere podziękowanie za naszą otwartość na drugiego człowieka oraz gotowość do poświęcania się dla dobra innych. Ten dzień zawsze obchodzony jest uroczyście i wywołuje wiele wzruszeń tak, jak to miało miejsce podczas zbiórki instruktorskiej Hufca ZHP Sławno zorganizowanej w piątkowe popołudnie 24 lutego br. Spotkanie rozpoczęto odczytaniem rozkazu specjalnego i tematyczną druha komendanta Ryszarda Sobczaka, w których nawiązano idei Dnia Myśli Braterskiej oraz szczególnej roli harcerskich wychowawców we wspieraniu rozwoju młodych ludzi, ukazywaniu im kierunków służby opartej na wartościach zapisanych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Następnie dokonano wręczenie listów gratulacyjnych, którymi Naczelniczka ZHP hm. Martyna Kowacka uhonorowała trzech drużynowych: phm. Marka Jarosza – drużynowego 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” w Ostrowcu, pwd. Cypriana Roczeń – drużynowego 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” w Sławnie i pwd. Dominika Zielińskiego – drużynowego 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” w Darłowie. Do podziękowań za wzorową służbę dołączyli także obecni na zbiórce panowie Krzysztof Frankenstein – burmistrz Miasta Sławno i Andrzej Protasewicz – wicestarosta sławieński. Obaj wyrazili również swoje uznanie dla całego środowiska harcerskiego za wkład, jaki wnosimy w budowanie lokalnej wspólnoty i podziękowali za współpracę jednostek Hufca ZHP Sławno z władzami samorządowymi. W dalszej części uroczystości, którą uświetnił występ muzyczny harcerek z darłowskiej drużyny „Cichociemni” i jej przybocznego pwd. Mariusza Iwko, wszystkim funkcyjnym wręczono polary z logo hufca, które zostały zakupione w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Sławno. Niezwykle ciekawym akcentem „Dnia braterstwa” były przepiękne kartki z życzeniami, które trafiły do każdego uczestnika spotkania. One cieszyły najbardziej, gdyż były wykonane własnoręcznie przez zuchów i harcerzy, a z ich treści wypływało jedno przesłanie: „… W troskach, smutkach i zmartwieniach, w dni pogody i w dni cienia, w jasny dzień, czy w ciemną noc przyjaźń da nam moc.”.

hm. Jacek Błaszczyk

Dzień Myśli Braterskiej

Druhny i Druhowie, drodzy Przyjaciele!

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej – szczególnego święta przyjaźni upamiętniającego rocznicę urodzin sir Roberta Baden-Powell’a oraz jego żony lady Olave Baden-Powell – twórców światowego ruchu zrzeszającego ludzi dobrych, aktywnych i otwartych na innych, życzę Wam i sobie, aby serdeczna nić, która nas połączyła, dawała wszystkim moc prawdziwej i trwałej przyjaźni. Niech ten wyjątkowy dzień dla harcerskiej społeczności buduje i umacnia w nas poczucie, że jesteśmy częścią świata skautowego, opartego na wartościach, szacunku do drugiego człowieka, szacunku do przyrody, szacunku do dziedzictwa i historii. Czuwaj!

Komendant hufca

hm. Ryszard Sobczak