Komenda Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie Uchwałą nr 2/2023 z dnia 26.08.2023 r. w oparciu o Statut ZHP oraz Uchwałę Rady Naczelnej ZHP nr 16/XLII z dnia 4 marca 2023 r. – Ordynacja wyborcza ZHP zwołuje na dzień 6 października 2023 r. 32. Zjazd Hufca ZHP Sławno. Lista uczestników zjazdu z czynnym prawem wyborczym została zamieszczona w rozkazie Komendanta Hufca ZHP Sławno L. 7/2023 z dnia 6 września 2023 r. Miejsce zjazdu: Dom Harcerza w Sławnie, ul. Chopina 11. Godzina rozpoczęcia: 15.30.

„Wrzesień ‘39” – Sławno, 01.09.2023 r.

“Nigdy więcej wojny”. Wciąż powtarzamy to hasło, a ono, jak się zdaje, nie przynosi efektu, bo konflikty zbrojne nadal wybuchają.”. 1 września w osiemdziesiątą czwartą rocznicę zbrojnej napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy i cywilów, którzy stanęli do bohaterskiej walki z najeźdźcą. Do apelu przy Pomniku Poległych Żołnierzy stanęli harcerki i harcerze z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie”, członkowie komendy hufca, instruktorzy kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy” oraz przedstawiciele władz miasta Sławna reprezentowanych przez między innymi pana burmistrza Krzysztofa Frankensteina i panią przewodniczącą Rady Miasta Marzenę Łużyńską. Zbiórkę poprowadził komendant hufca druh Ryszard Sobczak, który w swoim wystąpieniu zwrócił się przede wszystkim do młodzieży, prosząc ich, by budowali właściwe relacje i więzi międzyludzkie wolne od nienawiści, pełne tolerancji i zrozumienia. Aby pełnili świadomą służbę na rzecz pokoju i by pielęgnowali pamięć o ofiarach tego jednego z najstraszniejszych totalitaryzmów. „Nigdy więcej wojny”, chociaż za naszą wschodnią granicą od wielu miesięcy trwa zbrojny konflikt, a w bratobójczej walce giną niewinni ludzie… Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono biało-czerwone znicze.

hm. Jacek Błaszczyk

„Święto Wojska Polskiego” – Ostrowiec, 15.08.2023 r.

„Niech słuchają serca” pod takim hasłem 15 sierpnia zuchy i harcerze z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” oraz 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu obchodzili Święto Wojska Polskiego – dzień Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Podstawowymi założeniami projektu, który odbył się w formie pikniku integracyjnego, było przybliżenie i upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń militarnych w historii Polski i Europy, czyli tzw. „Cudu nad Wisłą”, zbudowanie i utrwalenie relacji z przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz członkami organizacji kombatanckich i działaczy społecznych. Posłużyły temu między innymi wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych i wojskowych, recytacja wierszy, tematyczne gawędy zaproszonych gości, ale również rozmowy o historii i teraźniejszości polskiej armii, jej ważnej i odpowiedzialnej roli. Harcerski projekt edukacyjny nie tylko przyczynił się do uhonorowania ówczesnych i obecnych żołnierzy, ale także dał możliwość integracji, szczególnie młodego pokolenia z osobami starszymi, od których można czerpać wiedzę i życiowe umiejętności. Podczas takiego spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć pysznej grochówki wojskowej i innych smakołyków serwowanych z grilla i ogniska, a przygotowanych przez przyjaciół obu jednostek harcerskich. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

hm. Jacek Błaszczyk

“Warszawa ’44” – Sławno, 01.08.2023 r.

1 sierpnia 2023 r. w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu komunalnym przy Pomniku Poległych Żołnierzy odbyła się niezwykła uroczystość przygotowana przez Komendę Hufca ZHP Sławno i Miasto Sławno. O godzinie 11 oddano hołd tym, którzy 79. lat temu „w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków”. Do apelu pamięci stanęli instruktorzy, harcerscy seniorzy, harcerze – patrole drużyn ze Sławna, Darłowa, Ostrowca, Skoków, Słupska i Wałcza, a także przedstawiciele miejskich organizacji kombatanckich oraz władz samorządowych prezentowanych przez pana Andrzeja Protasewicza – wicestarostę sławieńskiego i pana Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Miasta Sławno. Zbiórkę poprowadzili druhowie pwd. Mariusz Iwko i hm. Ryszard Sobczak – komendant Hufca Sławno, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za liczny udział i zwrócił się z apelem przede wszystkim do harcerskiej młodzieży o kontynuowanie służby na rzecz pielęgnowania i upowszechniania wartości, jakimi kierowali się Powstańcy w 1944 r. Służby, która wpisana jest w historię kraju i Związku Harcerstwa Polskiego. Swoją gawędę skierował również do starszego pokolenia, by ci wpajali najmłodszym, że pamięć i wdzięczność o Bohaterach Powstania Warszawskiego nigdy nie może zgasnąć i być zniekształconą, by ta prawda kształtowała ich drogi życiowe. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono biało-czerwone znicze. Dalsza część hufcowych obchodów Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego odbyła się w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu, gdzie o godzinie „W” zawyła syrena, a wypoczywających zaproszono do udziału w tematycznym ognisku przygotowanym przez grupy obozowe.

hm. Jacek Błaszczyk

„Harcerskie projekty” – Ostrowiec, Darłowo – czerwiec 2023 r.

Szkolne korytarze na dobre już opustoszały jednak gromady i drużyny nie próżnują. Zakończył się rok szkolny, ale ten harcerski trwa nadal, przynosząc ze sobą niezwykle ciekawe przedsięwzięcia. Jednym z nich był projekt 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Odbył się on pod nazwą „Więzi rodzinne”, a jego podstawowym założeniem było zapoznanie rodziców z metodami pracy harcerskiej i pokazanie, w jaki sposób ich dzieci spędzają wolny czas z dala od komputerów i smartfonów. Rodzinny piknik, w którym udział wzięli także harcerze z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki pobudził kreatywność uczestników, dał możliwość wykazania się wieloma umiejętnościami, jednak przede wszystkim przyniósł ogromną porcję świeżej motywacji, która posłuży w dalszej perspektywie na wzmocnienie środowiska harcerskiego oraz wzmocnienie roli rodziców jako naturalnych sprzymierzeńców jednostek organizacyjnych hufca i drużynowych. Z kolei propozycja 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” z Darłowa pn. „Techniki harcerskie” skierowana była do członków drużyny i miała na celu dostarczenie zuchom i harcerzom podstawowej wiedzy z zakresu terenoznawstwa oraz topografii obejmującej praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym mapy, busoli, kompasu, a także nauczenie ich zasad posługiwania się krótkofalówką, jako narzędziem służącym łączności podczas zajęć terenowych. Przeprowadzenie projektu było również doskonałą okazją dla funkcyjnych drużyny do wyrabiania zdolności organizatorskich, przywódczych i odpowiedzialności za innych, a dla pozostałych, szczególnie nowych członków drużyny, do wzajemnego poznania i zintegrowania się z grupą. W przeprowadzeniu tego zadania wsparcia udzielił patrol 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” ze Sławna. Oba projekty zostały dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

hm. Jacek Błaszczyk

„W krainie rozmaitości” – Jarosławiec, 02-04.06.2023 r.

Już po raz piętnasty Stanica Harcerska „Leśna Polana” w Jarosławcu gościła uczestników Zlotu Hufca ZHP Sławno, który w tym roku odbył się pod hasłem „W krainie rozmaitości”. Główne cele trzydniowego projektu skupiły się wokół prezentacji przez członków jednostek form aktywności wynikających z własnych zainteresowań, zdolności i umiejętności oraz ich upowszechnieniu wśród innych zuchów i harcerzy. Ponadto projekt miał za zadanie wzbogacić śródroczną pracę jednostek o nowo poznane elementy zaczerpnięte z tematyki zlotu. Celami dodatkowymi było umocnienie więzi koleżeńskich między osobami z różnych miejsc zamieszkania oraz nauczenie się budowania poprawnych relacji poprzez udział we wspólnych zajęciach. Zlot zainaugurowano apelem oraz odczytaniem rozkazu specjalnego, a następnie przy ognisku podsumowano osiągnięcia gromad i drużyn w dobiegającym ku końcowi roku harcerskim. Czas do dyspozycji drużyn, wspólne zabawy, ostatnie przygotowania do sobotniego niezwykle bogatego programu dnia… i zlotowicze udali się na spoczynek. Drugi dzień rozpoczęto warsztatami metodycznymi: na sześciu punktach zlotowicze poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalili swoje umiejętności wokalne, ćwicząc pod fachową opieką druhów Mariusza, Artura i Jarka doskonale znanych im z wielu hufcowych przedsięwzięć muzycznych. Po zajęciach przystąpiono do realizacji dwóch najważniejszych elementów imprezy, czyli przedstawienia zadania zlotowego oraz XXV Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”. Przez te wszystkie lata zuchy i harcerze symbolicznie wędrowali do wielu miejsc, gościli w wielu grodach i prezentowali uroki oraz kulturę Polski i naszego regionu, w tym roku zawitali do krainy odznaczającej się wielością i odmiennością – „krainy rozmaitości”. Bo i ich pasje oraz zainteresowania są rozmaite: muzyczne, plastyczne, teatralne, literackie, sportowe i strzeleckie… Ciekawie przedstawione prezentacje wzbudziły podziw, dużo pozytywnych emocji, a dla wielu stały się zachętą do odkrywania w sobie dotąd nieznanych talentów oraz umiejętności. Po przerwie obiadowej i krótkim odpoczynku rozpoczęła się „Gama”, czyli przegląd piosenki nie tylko harcerskiej. Także i tu zapanowała różnorodność. Śpiewano między innymi utwory o tematyce turystycznej, marynistycznej, piosenki w stylu country i takie z nutą poetycką lub typowo rozrywkową. „Leśna Polana” brzmiała głośno i wesoło, a wszyscy wykonawcy byli nagradzani gromkimi brawami oraz zabawnymi okrzykami. Po tym pełnym emocji „święcie muzyki” uczestnicy jubileuszowego zlotu udali się do centrum Jarosławca, by zgodnie z tradycją wykonać wspólną fotografię przy Pomniku Rybaka, ale również, by skosztować pysznych lodów i gofrów z okazji obchodzonego niedawno Dnia Dziecka. Ostatnimi punktami sobotniego programu zbiórki były nocna gra terenowa oraz realizacja zadań własnych drużyn, podczas których organizowano składanie przyrzeczeń harcerskich i obietnic zucha, uroczyście nadawano stopnie oraz sprawności. Z kolei niedzielne przedpołudnie poświęcono spacerom po plaży, myszkowaniem po budzącej się do letniego sezonu urokliwej miejscowości i przygotowaniom do wieńczącego XV Zlot Hufca ZHP Sławno apelu końcowego. Na nim komendant hufca hm. Ryszard Sobczak podziękował wszystkim za udział w imprezie, wyraził swoje uznanie dla sztabu organizacyjnego oraz wręczył drużynowym dyplomy i wspaniałe statuetki z logo zlotu. Ponadto w imieniu Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie podziękował tym jednostkom, które pełniły służbę podczas XXV Biegu Święców przekazując im okolicznościowe medale z majowego wydarzenia sportowego. Sztab zlotu, w którym udział wzięło blisko stu dwudziestu zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, tworzyli: hm. Jacek Błaszczyk, pwd. Mariusz Iwko, phm. Marek Jarosz, pwd. Dorota Jeż, hm. Danuta Sikora oraz komendant hufca i stanicy hm. Ryszard Sobczak. Projekt edukacyjny pn. „W krainie rozmaitości” został częściowo sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

hm. Jacek Błaszczyk