„Safe from Harm”

Związek Harcerstwa Polskiego wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której są one pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych wychowawców. Działania, które podejmuje ZHP, mają gwarantować zuchom, harcerzom, harcerzom starszym oraz wędrownikom należytą opiekę i bezpieczeństwo – w takich warunkach powinniśmy realizować naszą misję. Wszyscy dorośli zrzeszeni w ZHP muszą tworzyć bezpieczne środowisko działania – dla dzieci i młodzieży należących do organizacji, a także dla siebie nawzajem. Muszą zarówno podejmować działania profilaktyczne, jak i reagować, jeśli pojawią się podejrzenia, że mogło dojść do krzywdzenia. Uważamy, że każdy, kto jest świadkiem przemocy, ma obowiązek zareagować. Przyjmujemy politykę ochrony bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego – Program Safe from Harm. Celem tej Polityki jest zagwarantowanie wszystkim członkom związku, ochrony przed nadużyciami związanymi ze wszelkimi przejawami przemocy, w tym w szczególności przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej. Poprzez ten dokument Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się:  we wszystkich działaniach brać pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży;  szanować prawa i uczucia dzieci i młodzieży, z którymi pracuje; podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed znęcaniem się, przemocą fizyczną, emocjonalną (psychiczną) oraz seksualną; tworzyć bezpieczne środowisko działania – tak dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Zgodnie z powyższym każdy z pełnoletnich członków Hufca ZHP Sławno (55 osób) ukończył stosowne przeszkolenie w tym temacie i uzyskał certyfikat Safe from Harm.

„Wesołych Świąt!”

Wiosny w sercu i pogody w duchu!

Szczęśliwych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim zuchom, harcerzom, harcerzom starszym, wędrownikom, instruktorom i harcerskim seniorom oraz sympatykom Hufca ZHP Sławno – naszym serdecznym Przyjaciołom.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam zdrowia i spokoju. Cudownych chwil w rodzinnej atmosferze i niegasnącej nadziei na lepsze jutro. Niech miłość wypełni serca i ziści się nasze największe życzenie – pokoju dla świata, dla nas i naszych bliskich. Oby świąteczny czas obfitował w czyste dobro, życzliwość i serdeczność, a nadchodzące dni przyniosły wytchnienie i siłę. Wesołego Alleluja!

Komendant Hufca Sławno

“HarcSport 2024” – Sławno, 22.03.2024 r.

Upowszechnianie wśród zuchów i harcerzy różnego rodzaju dyscyplin sportowych oraz zachęcanie ich do rozwijania kondycji fizycznej to oprócz umacniania pozytywnej relacji między jednostkami organizacyjnymi hufca najważniejsze cele prowadzonego od wielu lat turnieju gier i zabaw „HarcSport”. Jego tegoroczna edycja odbyła się 22 marca w sali sławieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do zmagań o „olimpijskie laury” przystąpiło dziesięć czteroosobowych zespołów w kategorii gromad zuchowych, drużyn harcerskich i starszoharcerskich, a rozgrywki poprowadziła pani Marta Stępień – nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2. W pionie zuchowym pierwsze miejsce i miano mistrzów sportu wywalczyła reprezentacja 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego (drużynowa phm. Anida Krawiecka). Zuchy ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy pokonały zespół wystawiony przez 7. Gromadę Zuchową „Kosmiczna Gromada” z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz) – II miejsce oraz drugą grupę reprezentującą drużynę im. Sikorskiego, która zajęła miejsce trzecie. W kategorii drużyn harcerskich, w których startowały patrole 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” z Darłowa (przyboczny pwd. Mariusz Iwko), 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu (drużynowy phm. Marek Jarosz) i 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy. Laur zwycięzców zdobyli harcerze z drużyny im. Jerzego Kukuczki, a pierwszymi wicemistrzami – reprezentacja z Kopnicy. Z kolei zespół „Cichociemnych” zajął miejsce trzecie. W grupie starszoharcerskiej mistrzami „HarcSporu” została reprezentacja 27. Wielopoziomowej DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki. Tuż za nimi uplasował się zespół harcerek i harcerzy starszych z drużyny im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy, a na miejscu trzecim członkowie Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie (drużynowa dh. Marta Korotusz). Gratulacje! Finalistów turnieju uhonorowano pucharami, natomiast pozostałych okolicznościowymi dyplomami za udział, wspaniałą zabawę i zdrową rywalizację. Na zakończenie hufcowego święta sportu wszystkich uczestników zaproszono na posiłek regeneracyjny. Komenda Hufca ZHP Sławno pragnie podziękować drużynowym za przygotowanie młodych adeptów sportu, a także panu Krzysztofowi Kowalczykowi – dyrektorowi miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani Anecie Świątek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 i pani Marcie Stępień oraz panu Dawidowi Bartkiewiczowi – studentowi AWF-u za pomoc w realizacji tego projektu wychowawczego.

„HarcSport” to jedno z większych przedsięwzięć Hufca Sławno, które już na stałe wpisało się w harcerski kalendarz imprez programowych tuż obok takich, jak między innymi: akcja „Harcerska pamięć”, Przegląd Piosenki Patriotycznej i gra terenowa „Moja Niepodległa”, mistrzostwa w tenisie stołowym i unihokeju, konkurs plastyczny „Naturalnie natura”, „EkoRajd”, miejska gra terenowa „Sławno – stolica powiatu”, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama” oraz tematyczne zloty hufca odbywające się w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu. W tym roku zostanie on przeprowadzony pod hasłem „Jesteśmy w Europie” i poświęcony będzie upamiętnieniu dwudziestej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

hm. Jacek Błaszczyk

„DMB w Ostrowcu” – Ostrowiec, 23.02.2024 r.

„Najpiękniejsze ognisko, wokół sypią się skry. Wkoło samych przyjaciół masz, śpiewaj z nami…”. 23 lutego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w której oprócz zuchów i harcerzy z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki udział wzięli także ich rodzice, przyjaciele harcerstwa oraz inni zaproszeni goście, w tym hm. Ryszard Sobczak – komendant Hufca ZHP Sławno oraz członkowie jego władz. Podczas świeczkowiska poprowadzonego przez druhnę pwd. Aleksandrę Knop i druha phm. Marka Jarosza, swoją gawędę o znaczeniu prawdziwej przyjaźni wygłosił druh Komendant. Mówił między innym o jej znaczeniu we współczesnym świecie oraz o braterstwie, które wpisane jest w codzienną służbę zuchów, harcerzy i instruktorów. W dalszej części świątecznego spotkania kilkoro adeptów harcerskiego wtajemniczenia oficjalnie wstąpiło w szeregi ZHP, składając obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie. W czasie zbiórki nie zapomniano również o zbliżających się Imieninach Zucha, gdyż „Raz na cztery lata, zuch jest pępkiem świata!”. Z tej okazji dla zuchów i ich drużynowej druhny Grażyny były życzenia, kwiaty, upominki i tort Przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców, miło spędzono czas na rozmowach i wspomnieniach. W późnych godzinach wieczornych zuchy oraz harcerze pasali i bawili się w różnorodne gry ruchowe, ciesząc się z mile spędzonego dnia – Dnia Myśli Braterskiej.

pwd. Grażyna Jarosz

“Święto braterstwa” – Sławno, 22.02.2024 r.

„Jeśli chcesz iść szybko – idź sam, jeśli chcesz iść daleko – idź razem” to przysłowie afrykańskie, które doskonale oddaje sens obchodzonego właśnie Dnia Myśli Braterskiej, ustanowionego dla upamiętnienia rocznicy urodzin Naczelnych Skautów Świata – Roberta i Olave Baden-Powell. Przysłowie to zostało również zawarte w rozkazie specjalnym Komendanta Hufca ZHP Sławno odczytanym podczas uroczystej zbiórki, w której oprócz kadry instruktorskiej udział wzięli także pan Andrzej Protasewicz – wicestarosta sławnieński, pan Rafał Szymczewski w imieniu Burmistrza Sławna, członkowie organizacji kombatanckich oraz byli funkcjonariusze Straży Granicznej – druhowie Mikołaj Kaczanowicz i Wojciech Grobelski. Po odśpiewaniu harcerskiego hymnu głos zabrał dh hm. Ryszard Sobczak, który w swojej gawędzie nie tylko nawiązał do idei „dnia braterstwa”, ale przede wszystkim zwrócił się w niej do drużynowych i funkcyjnych hufca, dziękując im za ogromne zaangażowanie w służbę służącą wychowaniu kolejnych pokoleń zuchów i harcerzy – wychowaniu opartym o zasady zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Mówił również o roli, jaka stoi przed każdym z nas: „… harcerski wychowawco! Dziel się swoimi umiejętnościami, ucz i wskazuj drogę. Bądź matką i ojcem, bądź siostrą i bratem, bądź prawdziwym przyjacielem i wzorem godnym naśladowania…”. Jako przykład wymienił druha pwd. Mariusza Iwko – przybocznego 3. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” w Darłowie, który za swoje szczególne osiągnięcia i postawę osobistą został wyróżniony tytułem „Instruktor Roku 2023”. Stał się tym samym dwudziestym szóstym instruktorem uhonorowanym zaszczytnym mianem przyznawanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Oprócz druha Mariusza okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami wyróżniono także wszystkich drużynowych oraz członków komisji i zespołów statutowych hufca. W dalszej części zbiórki, którą uświetnił występ darłowskich „Cichociemnych”, głos zabrali miejscy i powiatowi włodarze, dołączając do gratulacji dla wyróżnionych i dziękując za ciągle rozwijającą się współpracę harcerskich jednostek z władzami samorządowymi. Nieodzownym elementem Dnia Myśli Braterskiej są przesyłane w różnej formie życzenia – wszystkie one cieszą, jednak największą przyjemność sprawiają te spisane na własnoręcznie wykonanych kartkach. Dziękujemy gromadom i drużynom za ich przygotowanie oraz za podtrzymywanie wspaniałej tradycji.

„… W troskach, smutkach i zmartwieniach, w dni pogody i w dni cienia, w jasny dzień, czy w ciemną noc, przyjaźń da nam moc.”.

hm. Jacek Błaszczyk

DMB 2024

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej w imieniu Komendy Hufca ZHP w Sławnie życzę aby służba, którą pełnicie, dawała Wam dużo szczęścia i satysfakcji. Odkrywajcie nowe ścieżki i szlaki życia. Ciągle dążcie do zamierzonych celów. Nieście chętną pomoc i dawajcie radość innym. Szczęśliwego Dnia Myśli Braterskiej!

hm. Ryszard Sobczak