Boże Narodzenie

Druhny i Druhowie, harcerscy Przyjaciele!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Wam Wigilii spędzonej w niezapomnianej rodzinnej atmosferze, Światła rozpalającego harcerski płomień w Waszych sercach oraz aby narodziny Pana napełniły Was miłością i siłą do pokonywania przeszkód na harcerskiej drodze. Życzę Wam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni niczego nie wymagają. Życzę Wam wreszcie, byście umieli nieść swój płomień braterstwa, aby nowy 2024 rok był pełen dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen trzasku harcerskich ognisk, zapachu sosnowych lasów i niezapomnianych przygód na harcerskim szlaku.

hm. Ryszard Sobczak

BŚP 2023: „Czyńmy pokój”

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Ogień z Betlejem do Sławna trafił z Hufca Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża 18 grudnia i z Domu Harcerza dzięki patrolom ze wszystkich związków drużyn trafił do urzędów samorządowych, instytucji, placówek oświatowych oraz kościołów na terenie całego powiatu. Towarzyszyły mu życzenia świąteczne oraz wyjątkowe i niezwykle ważne przesłanie – „Czyńmy pokój”. W czasach, gdy w Ukrainie i Palestynie toczy się wojna,  gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody, gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów.

hm. Jacek Błaszczyk

„Świąteczne warsztaty” – Ostrowiec, 08.12.2023 r.

Okres przedświąteczny to czas szczególny, właśnie wtedy myśli skupiamy na innych ludziach, otwieramy się na ich potrzeby. Każdy gest, nawet najmniejszy, może innym sprawić radość. 8 grudnia 2023 roku w ramach integracji wielopokoleniowej, zuchy z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada”, harcerze z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika wraz z przedstawicielami Klubu Seniora i Świetlicy Środowiskowej spotkali się na niecodziennej zbiórce w Domu Wiejskim w Ostrowcu – na zajęciach kulinarnych oraz plastycznych. Celem warsztatów było wspólne pieczenie pierników oraz przygotowanie kartek świątecznych. W miłej atmosferze, pod czujnym okiem seniorów zuchy i harcerze przez kilka godzin wcielili się w rolę piekarzy, cukierników i dekoratorów. Była to nie tylko inicjatywa wspólnych wypieków, ale szeroko pojęta integracja.

pwd. Grażyna Jarosz, phm. Marek Jarosz

“Moja Niepodległa” – Sławno, 25.11.2023 r.

25 listopada br. w Domu Harcerza dokonano podsumowania hufcowych obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Kilkugodzinną zbiórkę gromad oraz drużyn rozpoczęto uroczystym apelem z gawędą druha Komendanta, po którym zuchy i harcerze przystąpili do gry. Jej głównym celem było sprawdzenie wiedzy z historii kraju, najbliższego regionu, a także z zakresu metodyki harcerskiej. Następnie po analizie osiągniętych wyników i gorącym posiłku, uczestnicy wzięli udział w III Przeglądzie Piosenki Patriotycznej. W jego trakcie zuchy, harcerze i wędrownicy prezentowali pieśni i piosenki patriotyczne, wykonywali tematyczne scenki oraz recytowali wiersze, rozwijając przy tym własne zdolności muzyczne i obycie sceniczne. Łącznie wykonano, aż dwadzieścia dwa utwory – począwszy od tych najbardziej znanych, po te samodzielnie zaaranżowane. Niewątpliwie najwięcej braw otrzymała inscenizacja wokalno-taneczna pn. „Barwy ojczyste” przygotowana przez 7. Gromadę Zuchową „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Zdobywcy” z Ostrowca. Zachwycający i pełen emocji występ przyniósł wiele wzruszenia malującego się na twarzach zgromadzonych, wśród których byli także ich rodzice. Przegląd Piosenki Patriotycznej zakończył się wręczeniem dyplomów oraz słodkich upominków, a także podziękowaniem dla drużynowych za przygotowanie jednostek do udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu w życiu hufca. Projekt „Moja Niepodległa” zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych był dla jego odbiorów niezwykłe interesującym i pożytecznym przedsięwzięciem programowo-edukacyjnym. Pozwoliło ono ciekawie upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości, odbyć żywą lekcję historii, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, a także w jeszcze większym stopniu zintegrować środowisko harcerskie.

hm. Jacek Błaszczyk

Święto Niepodległej – Sławno, 11.11.2023 r.

105 lat temu Polska odzyskała niepodległość i ponownie wróciła na mapę polityczną świata jako kraj suwerenny. Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, nasilającej się rusyfikacji i germanizacji na przełomie XIX i XX wieku, Polacy nie porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. By uczcić to wydarzenie i oddać hołd twórcom wolnego państwa 11 listopada pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości, które poprzedzono mszą świętą celebrowaną w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po przemarszu na cmentarz komunalny, w asyście Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz wart honorowych, pocztów sztandarowych, odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, odczytano Apel Poległych i złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów, a także zapalono znicze. Ogień pamięci zapłonął również przy Krzyżu Katyńskim i obelisku upamiętniającym poległych Harcerzy – obrońców Grodna w 1939 roku. W patriotycznej uroczystości oprócz delegacji władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańców powiatu udział wzięli także władze Hufca ZHP Sławno, instruktorzy z kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy” oraz harcerze z 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie”, 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna, a także patrol 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” z Ostrowca. Z kolei środowisko harcerskie podczas uroczystości zorganizowanych w Darłowie reprezentowała 3. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Cichociemni” oraz instruktorzy Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo. Z rocznicą odzyskania niepodległości nieodłącznie związane są również hufcowe działania programowe prowadzone w gromadach i drużynach, które zostaną podsumowane w Domu Harcerza podczas III Przeglądu Piosenki Patriotycznej i miejskiej gry terenowej pn. „Moja Niepodległa” w dniu 25 listopada br.

hm. Jacek Błaszczyk

Przegląd Pieśni Religijnej – Sławno, 20.10.2023 r.

20 października br. w sali widowiskowej Domu Kultury odbyła się kolejna edycja Przeglądu Pieśni Religijnej przeprowadzonego w ramach miejskiego III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Sławieński Dom Kultury, Komenda Hufca ZHP Sławno, Rada 17248 Rycerzy Kolumba oraz Parafia Wniebowzięcia NMP w Sławnie, a odbyło się ono pod hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego – „Cywilizacja życia”. Przegląd miał na celu ukazanie dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych oraz popularyzację aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Hufiec ZHP Sławno reprezentowały dwie jednostki: 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Zuchy i harcerze pod opieką swoich drużynowych Grażyny i Marka Jaroszów wystąpili aż w pięciu kategoriach, stanowiąc najliczniejszą grupę tego muzycznego wydarzenia. Zespół „Kosmicznej Gromady” wykonał utwór pod tytułem „Pozdrawiam Ciebie Matko”, a duety w składzie Maja Zachciał i Mikołaj Kowalczyk oraz Pola Szmyt i Cyprian Szeffler odpowiednio „Przygotuję Ci serce, o Chryste” oraz piosenkę „Nasza Ziemia”. Z kolei harcerze jak zespół zaśpiewali utwór „Czas” i w duetach (Michalina Plechowska – Julia Rachwał, Hanna Knop – Aleksander Biłyk, Dagmara Kleina – Kamila Wieczorek) wykonali „O Panie, Ty nam dajesz”, „Gdy idziemy poprzez świat” oraz utwór „Ofiaruję Tobie Panie mój”. W kategorii solistów wystąpiły także druhny Dagmara Kleina z piosenką „Podaruj mi Panie” i Hanna Knop, śpiewając „Przyjaciela mam”. Przegląd Pieśni Religijnej współprowadzonego przez druha phm. Marka Jarosza podsumowano wręczeniem wszystkim uczestnikom okolicznościowych dyplomów i drobnych upominków oraz specjalnych wyróżnień przyznanych przez jury, w składzie którego zasiadała między innymi druhna hm. Barbara Sobczak – członkini 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Aktu wręczenia dokonali ks. biskup Krzysztof Zadarko, pan Andrzej Protasewicz – wicestarosta powiatu i pan Krzysztof Frankenstein – burmistrz Miasta Sławna.

hm. Jacek Błaszczyk