„W krainie rozmaitości” – Jarosławiec, 02-04.06.2023 r.

Już po raz piętnasty Stanica Harcerska „Leśna Polana” w Jarosławcu gościła uczestników Zlotu Hufca ZHP Sławno, który w tym roku odbył się pod hasłem „W krainie rozmaitości”. Główne cele trzydniowego projektu skupiły się wokół prezentacji przez członków jednostek form aktywności wynikających z własnych zainteresowań, zdolności i umiejętności oraz ich upowszechnieniu wśród innych zuchów i harcerzy. Ponadto projekt miał za zadanie wzbogacić śródroczną pracę jednostek o nowo poznane elementy zaczerpnięte z tematyki zlotu. Celami dodatkowymi było umocnienie więzi koleżeńskich między osobami z różnych miejsc zamieszkania oraz nauczenie się budowania poprawnych relacji poprzez udział we wspólnych zajęciach. Zlot zainaugurowano apelem oraz odczytaniem rozkazu specjalnego, a następnie przy ognisku podsumowano osiągnięcia gromad i drużyn w dobiegającym ku końcowi roku harcerskim. Czas do dyspozycji drużyn, wspólne zabawy, ostatnie przygotowania do sobotniego niezwykle bogatego programu dnia… i zlotowicze udali się na spoczynek. Drugi dzień rozpoczęto warsztatami metodycznymi: na sześciu punktach zlotowicze poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz doskonalili swoje umiejętności wokalne, ćwicząc pod fachową opieką druhów Mariusza, Artura i Jarka doskonale znanych im z wielu hufcowych przedsięwzięć muzycznych. Po zajęciach przystąpiono do realizacji dwóch najważniejszych elementów imprezy, czyli przedstawienia zadania zlotowego oraz XXV Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”. Przez te wszystkie lata zuchy i harcerze symbolicznie wędrowali do wielu miejsc, gościli w wielu grodach i prezentowali uroki oraz kulturę Polski i naszego regionu, w tym roku zawitali do krainy odznaczającej się wielością i odmiennością – „krainy rozmaitości”. Bo i ich pasje oraz zainteresowania są rozmaite: muzyczne, plastyczne, teatralne, literackie, sportowe i strzeleckie… Ciekawie przedstawione prezentacje wzbudziły podziw, dużo pozytywnych emocji, a dla wielu stały się zachętą do odkrywania w sobie dotąd nieznanych talentów oraz umiejętności. Po przerwie obiadowej i krótkim odpoczynku rozpoczęła się „Gama”, czyli przegląd piosenki nie tylko harcerskiej. Także i tu zapanowała różnorodność. Śpiewano między innymi utwory o tematyce turystycznej, marynistycznej, piosenki w stylu country i takie z nutą poetycką lub typowo rozrywkową. „Leśna Polana” brzmiała głośno i wesoło, a wszyscy wykonawcy byli nagradzani gromkimi brawami oraz zabawnymi okrzykami. Po tym pełnym emocji „święcie muzyki” uczestnicy jubileuszowego zlotu udali się do centrum Jarosławca, by zgodnie z tradycją wykonać wspólną fotografię przy Pomniku Rybaka, ale również, by skosztować pysznych lodów i gofrów z okazji obchodzonego niedawno Dnia Dziecka. Ostatnimi punktami sobotniego programu zbiórki były nocna gra terenowa oraz realizacja zadań własnych drużyn, podczas których organizowano składanie przyrzeczeń harcerskich i obietnic zucha, uroczyście nadawano stopnie oraz sprawności. Z kolei niedzielne przedpołudnie poświęcono spacerom po plaży, myszkowaniem po budzącej się do letniego sezonu urokliwej miejscowości i przygotowaniom do wieńczącego XV Zlot Hufca ZHP Sławno apelu końcowego. Na nim komendant hufca hm. Ryszard Sobczak podziękował wszystkim za udział w imprezie, wyraził swoje uznanie dla sztabu organizacyjnego oraz wręczył drużynowym dyplomy i wspaniałe statuetki z logo zlotu. Ponadto w imieniu Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie podziękował tym jednostkom, które pełniły służbę podczas XXV Biegu Święców przekazując im okolicznościowe medale z majowego wydarzenia sportowego. Sztab zlotu, w którym udział wzięło blisko stu dwudziestu zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, tworzyli: hm. Jacek Błaszczyk, pwd. Mariusz Iwko, phm. Marek Jarosz, pwd. Dorota Jeż, hm. Danuta Sikora oraz komendant hufca i stanicy hm. Ryszard Sobczak. Projekt edukacyjny pn. „W krainie rozmaitości” został częściowo sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

hm. Jacek Błaszczyk