“Wrzesień ’39” – Sławno 1.09.2022r.

„Nigdy nie zapomnimy” to przesłanie, które powinno nam towarzyszyć nie tylko podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale i każdego dnia. „Nigdy nie zapomnimy” to nie tylko zapewnienie, lecz również wezwanie do działania na rzecz pokoju i przeciwstawiania się wszelkiej agresji. To zadanie skierowane jest szczególnie do młodego pokolenia, które potrafi budować właściwe relacje i więzi międzyludzkie wolne od nienawiści, pełne tolerancji i zrozumienia. Z takim też przesłaniem wystąpił komendant hufca druh Ryszard Sobczak do harcerzy i instruktorów uczestniczących w zbiórce upamiętniającej żołnierzy i cywilów, którzy oddali swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą hitlerowskim. Uroczysty apel odbył się 1 września pod sławieńskim Pomnikiem Poległych Żołnierzy. Udział w nim wzięły reprezentacje drużyn, kręgów instruktorskich, organizacji kombatanckich oraz członkowie komendy i przedstawiciele władz samorządowych na czele z panią Marzeną Łużyńską – przewodniczącą Rady Miejskiej Sławna oraz radnymi panami Pawłem Kopczyńskim, Dominikiem Margielewskim i Bartoszem Bukowskim. Oddając hołd ofiarom jednego z najstraszniejszych totalitaryzmów w asyście wart honorowych oraz pocztów sztandarowych Hufca ZHP Sławno i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalono znicze.

hm.. Jacek Błaszczyk