„Święto Wojska Polskiego” – Ostrowiec, 15.08.2023 r.

„Niech słuchają serca” pod takim hasłem 15 sierpnia zuchy i harcerze z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” oraz 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu obchodzili Święto Wojska Polskiego – dzień Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Podstawowymi założeniami projektu, który odbył się w formie pikniku integracyjnego, było przybliżenie i upamiętnienie jednego z najważniejszych wydarzeń militarnych w historii Polski i Europy, czyli tzw. „Cudu nad Wisłą”, zbudowanie i utrwalenie relacji z przedstawicielami środowiska lokalnego, w tym z żołnierzami Wojska Polskiego, funkcjonariuszami Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz członkami organizacji kombatanckich i działaczy społecznych. Posłużyły temu między innymi wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych i wojskowych, recytacja wierszy, tematyczne gawędy zaproszonych gości, ale również rozmowy o historii i teraźniejszości polskiej armii, jej ważnej i odpowiedzialnej roli. Harcerski projekt edukacyjny nie tylko przyczynił się do uhonorowania ówczesnych i obecnych żołnierzy, ale także dał możliwość integracji, szczególnie młodego pokolenia z osobami starszymi, od których można czerpać wiedzę i życiowe umiejętności. Podczas takiego spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć pysznej grochówki wojskowej i innych smakołyków serwowanych z grilla i ogniska, a przygotowanych przez przyjaciół obu jednostek harcerskich. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych.

hm. Jacek Błaszczyk