„Wrzesień ‘39” – Sławno, 01.09.2023 r.

“Nigdy więcej wojny”. Wciąż powtarzamy to hasło, a ono, jak się zdaje, nie przynosi efektu, bo konflikty zbrojne nadal wybuchają.”. 1 września w osiemdziesiątą czwartą rocznicę zbrojnej napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy i cywilów, którzy stanęli do bohaterskiej walki z najeźdźcą. Do apelu przy Pomniku Poległych Żołnierzy stanęli harcerki i harcerze z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie”, członkowie komendy hufca, instruktorzy kręgów „Sami Swoi” i „Wiarusy” oraz przedstawiciele władz miasta Sławna reprezentowanych przez między innymi pana burmistrza Krzysztofa Frankensteina i panią przewodniczącą Rady Miasta Marzenę Łużyńską. Zbiórkę poprowadził komendant hufca druh Ryszard Sobczak, który w swoim wystąpieniu zwrócił się przede wszystkim do młodzieży, prosząc ich, by budowali właściwe relacje i więzi międzyludzkie wolne od nienawiści, pełne tolerancji i zrozumienia. Aby pełnili świadomą służbę na rzecz pokoju i by pielęgnowali pamięć o ofiarach tego jednego z najstraszniejszych totalitaryzmów. „Nigdy więcej wojny”, chociaż za naszą wschodnią granicą od wielu miesięcy trwa zbrojny konflikt, a w bratobójczej walce giną niewinni ludzie… Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono biało-czerwone znicze.

hm. Jacek Błaszczyk