“Jesteśmy w Europie” – Jarosławiec, 07-09.06.2024 r.

„Jesteśmy w Europie” to hasło przewodnie XVI Zlotu Hufca ZHP Sławno, który odbył się w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu. Jego celami oprócz podsumowania rocznej pracy gromad i drużyn, było upamiętnienie dwudziestej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz promowanie różnorodnych talentów zuchów i harcerzy, a także zachęcanie ich do rozwijania swoich indywidualnych zainteresowań. Zlot tradycyjnie rozpoczęto apelem i odczytaniem okolicznościowego rozkazu specjalnego komendanta hufca – druha Ryszarda Sobczaka, po czym przy ognisku jednostki przedstawiły swoje osiągnięcia w mijającym roku harcerskim. Następnie członkowie gromad i drużyn przystąpiły do wykonywania własnych zadań, począwszy od spaceru po plaży, a skończywszy na niezwykle ważnym dla każdego zucha i harcerza obrzędu złożenia zuchowej obietnicy bądź przyrzeczenia harcerskiego. Kolejny dzień przeznaczony został na realizację głównych założeń wyjazdowej zbiórki. Rano kandydaci na funkcję zastępowego wraz z pozostałymi uczestnikami zlotu zdobywali wiedzę w kursie metodycznym „Wiec Młodych Wodzów”, który zakończył się nadaniem patentów zastępowego przez druhnę Danutę Sikorę – szefową hufcowego kształcenia. W piątej edycji kursu uprawnienia do pełnienia tej funkcji uzyskało aż ośmioro harcerek i harcerzy. Z kolei przedpołudniowe godziny poświęcono na prezentację głównego zadania przedzlotowego, czyli przedstawienie przez jednostki wylosowanego kraju, który wraz z Polską w 2004 roku przystąpił do Wspólnoty Europejskiej. Ta część zlotowego programu poprowadzonego przez druha Mariusza Iwko była niezwykle barwna i ciekawa, a pomysłowość drużynowych, członków gromad oraz drużyn – ogromna. „Wędrując” po krajach, poznawaliśmy ich historię, popularne zwroty językowe, atrakcje turystyczne, narodowe stroje, tańce i… potrawy przygotowane przez rodziców. Dwugodzinny „spacer” po Węgrzech, Łotwie, Słowenii, Malcie, Czechach i Estonii zachęcił wszystkich do dalszego działania – udziału w XXVI już Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”. Wzorem ubiegłego roku festiwal miał formę przeglądu i był wzbogacony o inne gatunki piosenek, co niewątpliwie uatrakcyjniło jego wartość artystyczną. Przegląd prowadzony przez druhnę Barbarę Sobczak rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem „Ody do radości” – hymnu Unii Europejskiej. Następnie na scenie w osiemnastu prezentacjach wystąpili soliści, duety i  zespoły, dając słuchającym moc muzycznych wrażeń, a „Leśna Polana” na pewien czas zamieniła się w „rozśpiewaną polanę” – gwarną, radosną i „szumiącą” wspaniałą atmosferą. Po krótkim odpoczynku przyszedł czas na kolejny punkt zlotowego programu, który ucieszył nie tylko najmłodszych – „zwiad” po Jarosławcu, a dokładniej po miejscach, gdzie serwowane są lody, gofry i inne smakołyki. Dzień dobiegał powoli ku końcowi, a na zlotowiczów czekała jeszcze inna atrakcja – przygotowana przez 3. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Cichociemni” z Darłowa nocna gra terenowa z wieloma ciekawymi punktami. Niestety tego zadania nie udało się w pełni zrealizować, potężna ulewa pokrzyżowała plany i jej uczestnicy musieli powrócić do bezpiecznej stanicy, by następnego dnia suszyć odzież i buty. Tak rozpoczął się ostatni już dzień projektu pod nazwą „Jesteśmy w Europie”, którego głównym punktem był apel podsumowujący. Po meldunku o zakończeniu zbiórki uczestniczącym w nim jednostkom wręczono zlotowe puchary, dyplomy za udział, a drużynom pełniącym służbę porządkową podczas 26. Biegu Święców – pamiątkowe medale przygotowane przez sławieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Historia hufcowych zlotów jest niezwykle bogata, a ich tematyka równie imponująca, jednak nigdy nie odbyłyby się one bez wsparcia drużynowych, funkcyjnych jednostek, rodziców zuchów i harcerzy oraz instytucji, które dostrzegają w środowisku harcerskim ogromy potencjał. Dziękujemy Urzędowi Miasta Sławno za zapewnienie środków finansowych do wykonania zadania publicznego pn. „Jesteśmy w Europie”. Dziękujemy ambasadom republik: Słowacji, Łotwy, Słowenii i Cypru za przekazanie gadżetów oraz innych materiałów promocyjnych. Natomiast komendant Hufca ZHP Sławno – hm. Ryszard Sobczak i sztab zlotu w składzie: hm. Jacek Błaszczyk, pwd. Mariusz Iwko, phm. Marek Jarosz, pwd. Dorota Jeż i hm. Danuta Sikora, dziękują wszystkim zuchom, harcerzom, funkcyjnym jednostek oraz drużynowym za zaangażowanie i wspaniałą zabawę. Do zobaczenia za rok!

hm. Jacek Błaszczyk