„Wiec Młodych Wodzów” – Sławno, 18.05.2024 r.

Opracowany przez Roberta Baden-Powell system małych grup jest podstawą działania Związku Harcerstwa Polskiego i funkcjonuje we wszystkich grupach wiekowych. U harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników najpopularniejszą małą grupą jest zastęp. Jednak, aby taka grupa funkcjonowała poprawnie, niezbędna jest osoba, która nią właściwie pokieruje – funkcyjny odpowiednio do tego przeszkolony. W tym celu 18 maja br. w Domu Harcerza zainaugurowano piątą już edycję kursu dla funkcyjnych podstawowych jednostek organizacyjnych pn. „Wiec Młodych Wodzów”. Jego podstawowym założeniem jest przygotowanie młodej kadry do pełnienia funkcji przybocznego i zastępowego w gromadzie zuchowej lub drużynie harcerskiej. Sobotnie zajęcia miały przede wszystkim na celu odpowiedzieć na pytania, jaka jest ich rola w drużynie, jak należy pracować ze stopniami i sprawnościami, jak organizować i przeprowadzać zbiórki, jak dbać o bezpieczeństwo zuchów i harcerzy oraz gdzie szukać pomysłów i kogo pytać o radę. Kolejne zajęcia odbędą się podczas XVI Zlot Hufca ZHP Sławno, który w tym roku odbywać się będzie pod hasłem „Jesteśmy w Europie” upamiętniającym dwudziestą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kadrę zajęć stanowiły: hm. Danuta Sikora, pwd. Dorota Jeż i hm. Barbara Sobczak.

hm. Jacek Błaszczyk