„Safe from Harm”

Związek Harcerstwa Polskiego wspiera wychowanie dzieci i młodzieży w procesie edukacji nieformalnej, w której są one pod opieką odpowiedzialnych, entuzjastycznych i odważnych wychowawców. Działania, które podejmuje ZHP, mają gwarantować zuchom, harcerzom, harcerzom starszym oraz wędrownikom należytą opiekę i bezpieczeństwo – w takich warunkach powinniśmy realizować naszą misję. Wszyscy dorośli zrzeszeni w ZHP muszą tworzyć bezpieczne środowisko działania – dla dzieci i młodzieży należących do organizacji, a także dla siebie nawzajem. Muszą zarówno podejmować działania profilaktyczne, jak i reagować, jeśli pojawią się podejrzenia, że mogło dojść do krzywdzenia. Uważamy, że każdy, kto jest świadkiem przemocy, ma obowiązek zareagować. Przyjmujemy politykę ochrony bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego – Program Safe from Harm. Celem tej Polityki jest zagwarantowanie wszystkim członkom związku, ochrony przed nadużyciami związanymi ze wszelkimi przejawami przemocy, w tym w szczególności przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej. Poprzez ten dokument Związek Harcerstwa Polskiego zobowiązuje się:  we wszystkich działaniach brać pod uwagę w pierwszej kolejności potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży;  szanować prawa i uczucia dzieci i młodzieży, z którymi pracuje; podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony dzieci i młodzieży przed znęcaniem się, przemocą fizyczną, emocjonalną (psychiczną) oraz seksualną; tworzyć bezpieczne środowisko działania – tak dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Zgodnie z powyższym każdy z pełnoletnich członków Hufca ZHP Sławno (55 osób) ukończył stosowne przeszkolenie w tym temacie i uzyskał certyfikat Safe from Harm.