„Naturalnie natura!” – Sławno, 12.04.2024 r.

Światowy Dzień Ziemi, czyli różnego rodzaju akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie już niebawem – 22 kwietnia. Ten temat na stałe wpisany jest w harmonogram działań Hufca ZHP Sławno, a to za sprawą tematycznego konkursu plastyczno-fotograficznego pn. „Naturalnie natura!” oraz „EkoRajdu, którego głównym organizatorem jest Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo. Tegoroczną myślą przewodnią projektu „Naturalnie natura!” było ukazanie za pomocą prac plastycznych oraz fotografii ludzkich działań, które zdaniem zuchów i harcerzy w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na zanieczyszczenie powietrza, a przez to działają szkodliwie na nasze zdrowie i środowisko naturalne. Technika wykonania prac była dostosowana do możliwości poszczególnych grup wiekowych, jednak najważniejsze kryterium w ocenie jury przy wyborze tych najlepszych, opierało się na zrozumieniu tematu i właściwym jego ukazaniu. Spośród nadesłanych prac w kategorii „fotografia” specjalnym wyróżnieniem uhonorowano druhnę Weronikę Jarosz z 1. Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Malechowie (drużynowa dh. Marta Korotusz). W kategorii „praca plastyczna” najwyżej oceniono druhnę Roksanę Lacką z 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie (drużynowa phm. Anna Wegner – Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie)), druha Stanisława Knopa z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu) oraz pracę druhny Gabrieli Mielczarek z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy (drużynowa phm. Anida Krawiecka – Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy). Dla zwycięzców przygotowano nagrody niespodzianki, a dla pozostałych uczestników okolicznościowe dyplomy. Podsumowanie hufcowej propozycji programowej nastąpi podczas rajdu ekologicznego 20 kwietnia, na którym „eko” będzie oznaczało również dobrą i pożyteczną zabawę.

hm. Jacek Błaszczyk