ROHiS 2022 – podsumowanie

Kolejna edycja Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podsumowana i w pełni rozliczona. W roku 2022 jednostki organizacyjne Hufca ZHP Sławno wykonały aż 20 zadań, w tym trzy formy o charakterze kształcenia metodycznego osób niepełnoletnich oraz siedemnaście praktyk edukacyjnych i projektów wychowawczych. Wśród nich znalazły się następujące działania, które były realizowane od stycznia do listopada ubiegłego roku: „Mistrzowie unihoka”, „Ognisko i świeczkowisko”, „Nowy System Instrumentów Metodycznych”, „Obrzędowość drużyny”, „Dzień Myśli Braterskiej: gra miejska”, „Dzień Myśli Braterskiej: gala instruktorska”, „Nasze harcerskie symbole”, „HarcSport 2022”, „Pierwsza pomoc w drużynie”, „Kuchnia polowa „Haidów”, „Obozowa majsterka”, „Instrumenty metodyczne ZHP”, „Powstanie Warszawskie”, „Harcerska rodzina – zbiórka pokoleń”, „Wrzesień ‘39”, „W harcerskim kręgu – Harcerski Start”, „Przegląd Pieśni Religijnej”, „Harcerska pamięć – Zaduszki”, „Dzień Niepodległej” i „Moja Niepodległa – Rajd Niepodległości”. Łącznie we wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyło ponad siedemset osiemdziesiąt zuchów, harcerzy i instruktorów ze związków drużyn ZHP Darłowa, Malechowa, Postomina oraz Sławna. Dla przypomnienia w roku 2021 przeprowadzono 27 różnorodnych projektów z udziałem ośmiuset siedemdziesięciu dwóch osób.

hm. Jacek Błaszczyk