1,5% OPP – wesprzyj nas!

Hufiec ZHP Sławno – tak, jak wszystkie jednostki organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego, największego polskiego stowarzyszenia harcerskiego o ponad stuletniej historii – ma na celu wychowanie młodego człowieka. Hufiec ZHP Sławno to grono wspaniałych ludzi, których wyróżnia braterstwo, patriotyzm, służba, wiara, sprawiedliwość, wolność i pokój – wartości, które są fundamentem tworzonej od lat kultury i tradycji naszej organizacji. Jako instruktorzy i drużynowi tworzymy zespół dobrze wyszkolonej kadry, która z pełną świadomością i odpowiedzialnością stawia naszym podopiecznym nowe cele do osiągnięcia oraz tworzy indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego zucha, harcerza i wędrownika. Nasza społeczna praca opiera się przede wszystkim na rozwijaniu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru poprzez dopasowany i niezwykle bogaty program wychowawczy. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć nasze działania, liczymy na Państwa wsparcie, czyli przekazanie 1,5% przy rozliczaniu podatku dochodowego. Środki te zawsze wykorzystywaliśmy rozsądnie i z pożytkiem. To dzięki nim dokonywaliśmy zakupu potrzebnych materiałów programowych, sprzętu turystycznego, elementów harcerskiego umundurowania, specjalistycznych poradników i wiele innych artykułów służących właściwemu funkcjonowaniu gromad i drużyn. Przeznaczaliśmy je także na organizację ogromnej ilości przedsięwzięć metodycznych i kształceniowych, np. tylko w roku ubiegłym przeprowadziliśmy kilkadziesiąt różnorodnych projektów, w których udział wzięło niemal ośmiuset zuchów, harcerzy, instruktorów oraz dzieci i młodzieży spoza ZHP. Bardzo dziękujemy za Wasze zaufanie – jest ono równie cenne, jak zgromadzone fundusze. Drodzy Państwo, dokonując rozliczenia swojego podatku, nie zapomnijcie wpisać w nim naszego numeru KRS – 0000278582 oraz celu szczegółowego: 1200 lub oznaczenia cyfrowego wybranej przez siebie jednostki organizacyjnej Hufca ZHP Sławno. Aktualny wykaz wszystkich jednostek znajduje się w zakładce „1,5%”.