Przegląd Pieśni Religijnej – Sławno, 12.10.2022 r.

12 października br. na scenie Sławieńskiego Domu Kultury zaprezentowali się uczestnicy Przeglądu Pieśni Religijnej zorganizowanego w ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego i II Sławieńskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami tego wydarzenia o charakterze kulturalno-religijnym były: Hufiec ZHP Sławno, Sławieński Dom Kultury, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie oraz Rada 17248 Rycerzy Kolumba. Podstawowym celem Przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów oraz popularyzacja aktywności artystycznej, a udział w nim wzięli dzieci i młodzież z miejskich placówek oświatowych oraz zuchy i harcerze z jednostek działających na terenie powiatu Sławno. Najliczniejsze środowisko – harcerskie reprezentowały: 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” z Darłowa, 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina oraz 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” z Ostrowca. Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy jej uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, wyróżnienia specjalne oraz drobne upominki, a ponadto zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez widzów, wśród których byli instruktorzy z kręgów „Wiarusy” i „Sami Swoi” ze Sławna. Przegląd Pieśni Religijnej, który odbył się pod hasłem „Blask Prawdy” i jednocześnie hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego – święta upamiętniającego wybór Karola Wojtyły na papieża, ma niezwykle bogatą historię w Hufcu ZHP Sławno. Przez wiele lat miał on formę otwartego konkursu, a jego uczestnikami oprócz jednostek harcerskich byli także wykonawcy spoza naszego powiatu i województwa. Po kilkuletniej przerwie Komenda Hufca ZHP podjęła decyzję o wznowieniu przedsięwzięcia i od 2015 r. Przegląd był organizowany w Domu Harcerza.

hm. Jacek Błaszczyk