EkoStart – wrzesień 2022 r.

Harcerski Start Hufca ZHP Sławno już za nami. Jednak wcześniej gromady i drużyny wkroczyły w nowy rok służby, realizując hufcową propozycję programową związaną z międzynarodową akcją „Sprzątanie świata”. „Clean up the World” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, a jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Biorący udział w EkoStarcie członkowie 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy udali się do Darłówka i Cisowa, gdzie na plaży zbierali śmieci pozostawione przez turystów i te wyrzucane przez Bałtyk. Z kolei harcerze z 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina porządkowali teren wokół jeziora w Pieńkowie, a patrole z 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” i 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna oraz mieszkańcami Osiedla Dzieci Wrzesińskich oczyszczali Las Kwasowski. Przystępując do akcji zuchy i harcerze wykonali plakaty oraz ulotki informacyjne zachęcające lokalną społeczność do codziennej dbałości o naturę i właściwej segregacji odpadów. Niestety, mimo wielu różnorodnych akcji i kampanii edukacyjnych problem świadomego dewastowania środowiska jest ogromny, czego dowodem była liczba zebranych śmieci. Ekologiczne zbiórki oprócz swojego głównego założenia, były także doskonałą okazją do omówienia bieżących działań jednostek oraz świetną formą integracji i poznania nowych członków drużyn, którzy swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęli właśnie EkoStartem.

hm. Jacek Błaszczyk