“Dzień Ziemi” – Ostrowiec, Kopnica, 22.04.2022 r.

Obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi, uważany jest za największe ekologiczne święto świata mające na celu promowanie na szeroką skalę postaw proekologicznych w społeczeństwie. Z tym tematem w szczególny sposób związani są zuchy i harcerze starający się na co dzień poznać przyrodę, ale również zrobić wszystko, by zachować ją w nienaruszonym stanie. Do hufcowych obchodów Dnia Ziemi przystąpiły między innymi 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca. Zuchy z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika odbyły zbiórkę w terenie, w czasie trwania której poznawały naturę, różnorodność szaty roślinnej lasu, rozwiązywały tematyczne krzyżówki oraz rebusy, a przede wszystkim uczyły się zasad recyklingu i prostych zasad służących ochronie przyrody. Z kolei członkowie 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy zorganizowali tego dnia akcję pn. „Harcerski spacer dla Ziemi”. Zuchy i harcerze wyruszyli na wędrówkę po najbliższej okolicy, by wspólnymi siłami uporządkować teren swojej małej Ojczyzny. Niestety, ich worki szybko zapełniły się różnego rodzaju zanieczyszczeniami i odpadami. Z podobną akcją już niebawem startują harcerze i wędrownicy z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” oraz 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” ze Sławna. 30 kwietnia wspólnie z mieszkańcami i pracownikami Nadleśnictwa Sławno będą porządkować Osiedle Dzieci Wrzesińskch. Pamiętajmy, że każdy z nas jest mieszkańcem planety Ziemia, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!

hm. Jacek Błaszczyk