„Bratnie słowo” – Ostrowiec, 03-04.03.2023 r.

„Bratnie słowo” to nie tylko pieśń harcerska i zarazem obrzęd tradycyjnego pożegnania na zakończenie na przykład ogniska, lecz również temat dwudniowej zbiórki 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy”, którą przeprowadzono w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu. Jej głównym celem było wzmacnianie więzi przyjacielskich między członkami obu jednostek, wyrabianie w nich nawyku do wzajemnego wspierania się w różnych sytuacjach i w codziennym działaniu. Posłużyć temu miały między innymi zajęcia, w czasie których zuchy, harcerze młodsi i starsi wspólnie doskonalili umiejętności z wielu dziedzin skautowego wtajemniczenia, pogłębiali zdolność rozumienia i stosowania zapisów Prawa oraz Obietnicy. Ponadto uczyli się wykorzystywania różnego rodzaju elementów metodyki stosowanych na cotygodniowych zbiórkach i uwzględniania ich przy indywidualnym zdobywaniu stopni oraz sprawności. Wszystko to działo się pod czujnym okiem drużynowych i przybocznych, którzy dla uczestników weekendowego biwaku przygotowali wiele dodatkowych atrakcji. Wszyscy chętnie między innymi rozwiązywali kwizy i układanki tematyczne, szyfrowali wiadomości, pląsali i bawili się przy muzyce. Zbiórka „Kosmicznej Gromady” i „Zdobywców” była niezwykle ciekawą formą integracji młodszych i starszych, ale także pokazała, jak ważnymi są współpraca oraz chęć pomagania innym. „Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem…”.

pwd. Grażyna Jarosz