„Hufcowy rajd ekologiczny” – Darłowo, 15.04.2023 r.

W dniu 15.04.2023 r., w Darłowie odbył się Rajd ekologiczny Hufca ZHP Sławno zorganizowany przez Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo będący jedną z dwóch propozycji programowych zrealizowanych w ramach hufcowych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. Celem imprezy było propagowanie działań ekologicznych oraz proekologicznych nawyków i zachowań, poznanie walorów najbliższej okolicy, promocja turystyki pieszej i aktywnych form wypoczynku, a także integracja środowiska harcerskiego. Udział w rajdzie wzięło 11 patroli z sześciu jednostek organizacyjnych hufca, tj. z: 3. Wielopoziomowej DH „Cichociemni” w Darłowie (drużynowy pwd. Dominik Zieliński), 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu (drużynowa pwd. Grażyna Jarosz), 12. Leśnej Wielopoziomowej DH „Drzewianie” w Sławnie (drużynowy phm. Michał Fleran), 25. Wielopoziomowej DH im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie (drużynowa phm. Anna Wegner), 27. Wielopoziomowej DH „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu (drużynowy phm. Marek Jarosz) oraz 50. Wielopoziomowej DH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy (drużynowa phm. Anida Krawiecka). Łącznie 104 zuchów, harcerzy, instruktorów i opiekunów. Podczas apelu inauguracyjnego przeprowadzonego na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, wszystkich uczestników rajdu powitali organizatorzy: komendant Hufca ZHP Sławno hm. Ryszard Sobczak, phm. Anida Krawiecka oraz pwd. Mariusz Iwko. Po gawędzie druha komendanta oraz omówieniu zasad bezpieczeństwa i regulaminu eko-gry patrole wyruszyły w trasę. Do ich zadania należało znalezienie jak największej liczby punktów kontrolnych rozmieszczonych w różnych miejscach Darłowa. Zuchy i harcerze musieli wykazać się między innymi znajomością odczytywania mapy topograficznej, umiejętnością posługiwania się szyframi, określaniem kierunków świata, składaniem Mostu Leonarda da Vinci, tworzeniem wierszy o tematyce ekologicznej, a także wiedzą na temat ochrony przyrody i segregacji odpadów. Ostatni punkt rajdu zlokalizowano w Parku Inkula, gdzie na rajdowców czekało ognisko i pieczenie kiełbasek. Tam też wszystkie grupy musiały wykonać zadanie przedrajdowe, czyli posadzić sadzonki drzew i zaśpiewać piosenkę ekologiczną. Uwieńczeniem eko-gry było podsumowanie hufcowego powiatowego konkursu plastycznego „Naturalnie natura”, którego tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Las bliżej nas” i wręczanie jego laureatom dyplomów oraz drobnych upominków. Organizatorzy pragną podziękować drużynowym oraz wszystkim jednostkom za udział w grze, a także panu Karolowi Matusiakowi – dyrektorowi Muzeum w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie oraz druhnom hm. Janinie Kolańskiej – wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Sławno i hm. Bożenie Kupracz – przewodniczącej Kręgu Instruktorskiego Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Podziękowania kierujemy również do Urzędu Miasta Sławno oraz 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” w Sławnie za przygotowanie rajdowych nagród.

phm. Anida Krawiecka i pwd. Mariusz Iwko