„Harcerska pamięć” – 02.11.2022 r.

Zaduszki to dzień modlitwy za zmarłych mający długą i ciekawą tradycję. Jest to niezwykle potrzebny czas dający ukojenie wielu osobom, które straciły kogoś bliskiego. Czas zadumy, refleksji i w sposób szczególnie przywołujący najpiękniejsze wspomnienia. Natomiast okres poprzedzający uroczystości Wszystkich Świętych to z kolei czas harcerskiej i instruktorskiej służby, której celem jest opieka na miejscami pamięci narodowej, ale także nad zaniedbanymi grobami. Jak co roku, przystępując do hufcowej akcji pn. „Harcerska pamięć” gromady zuchowe, drużyny harcerskie i kręgi instruktorskie udały się na pobliskie cmentarze, by odnaleźć opuszczone mogiły, uporządkować je i zapalić na nich „harcerski znak pamięci” – symboliczny znicz przyozdobiony skautową lilijką. Ten znak zapłonął również na grobach nieodżałowanych instruktorów naszego Hufca, pracowników oświaty i lokalnych samorządów, a także na kwaterach wojskowych przy sławieńskim Pomniku Poległych Żołnierzy i pod obeliskiem upamiętniającym harcerzy – obrońców Grodna w 1939 r. Projekt „Harcerska pamięć”” oprócz wymiaru duchowego – upamiętnienie bliskich nam osób, miał także charakter edukacyjny: szacunek do dziedzictwa kulturowego łatwiej przekazać młodszym pokoleniom poprzez własny dobry przykład i pracę polegającą na poświęceniu osobistego czasu i uprzątnięciu zarośniętych zielskiem starych grobów na cmentarzach. Niezwykle ważną kwestią tego projektu było także zespołowe działanie instruktorów, seniorów i harcerzy – wspólnoty pokoleń potrafiącej razem realizować ciekawe i przydatne społecznie przedsięwzięcia.

hm. Jacek Błaszczyk