„Pieczony ziemniak” – Postomino, 20.10.2022 r.

W ramach tematycznej zbiórki 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie zorganizowała „Święto pieczonego ziemniaka”. Sympatyczna atmosfera oraz liczne atrakcje sprzyjały integracji i dobrej zabawie harcerzy, szczególnie osób, które wstąpiły do drużyny w czasie wrześniowego naboru. Celem tej zbiórki terenowej było promowanie aktywności młodych ludzi w zabawach i konkurencjach sportowych, wykazanie się pomysłowością i twórczym działaniem, a także zapoznanie z historią ziemniaka i poszerzenie wiedzy na jego temat. Podczas spotkania harcerze rozwijali swoją kreatywność poprzez udział w konkurencjach i zabawach tematycznych, wykonywanie „ziemniaczanych jeżyków”, a także doskonaląc swoje umiejętności sportowe. W czasie przeprowadzonego z tej okazji turnieju sprawnościowego członkowie drużyny musieli zmierzyć się z takimi konkurencjami jak: bieg w workach, slalom z ziemniakiem, rzut ziemniakiem do celu, żonglowanie ziemniakami i ziemniaczana koszykówka. Nie zabrakło też konkursu na ziemniaczaną piosenkę, czy najdłuższą obierkę. Tegoroczny Dzień ziemniaka posłużył nie tylko podtrzymaniu tradycji święta i poszerzeniu wiedzy na temat warzywa, ale także promocji różnych form aktywności. Na zbiórce rozwijano zdolności manualne i muzyczne, wzmacniano poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności. Kolejnym punktem spotkania była degustacja upieczonych ziemniaków oraz kiełbasek, jabłek i innych smakołyków, nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy ognisku.

phm. Anna Wegner