Biwak drużyn „Sokole oko” – Kępice, 01.07.2022 r.

Harcerska Akcja Letnia w pełni, a pomysłów na jej realizację jest wiele. Jednym z nich był biwak zorganizowany przez 7. Gromadę Zuchową „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Zdobywcy” z Ostrowca. Impreza o charakterze turystyczno-krajoznawczym miała ona na celu przede wszystkim poznanie dziedzictwa przyrodniczego gminy Kępice, promocję aktywności fizycznej, zdobywanie sprawności zuchowych i harcerskich, rozwijanie kreatywności członków drużyn i ich integrację. Jednym z zadań programowych zuchów i harcerzy było poznanie kultury indiańskiej, co zaowocowało w ciekawymi inspiracjami w wykonywaniu stylowych strojów, wspólnymi zabawami tematycznymi. Poznając urokliwe zakątki gminy i podziwiając okoliczną faunę oraz florę uczestnicy biwaku udali się na wycieczkę pieszą leśnymi szlakami „Po drodze” i „Tropem Jeża” wokół Jeziora Obłęskiego. W godzinach wieczornych przy ognisku śpiewano piosenki harcerskie i turystyczne. Podczas tej wycieczki nie zabrakło ciekawych zabaw ruchowych, gier i majsterki zuchowej co wpłynęło pozytywnie na aktywność fizyczną wszystkich uczestników.

pwd. Grażyna Jarosz