„Dzień Niepodległej” – Sławno, 11.11.2022 r.

11 listopada w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęto je mszą świętą celebrowanej w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po czym uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz komunalny, gdzie pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy przy kwaterach wojskowych odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, odczytano Apel Poległych i złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów – symbolu wdzięczności i hołdu społeczeństwa twórcom wolnego państwa, ale także tym wszystkim pokoleniom Polek i Polaków, którzy przez 123 lata zaborów płacili najwyższą cenę. Uroczystość w asyście Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej, Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie oraz wart honorowych i pocztów sztandarowych wystawionych przez 4. Drużynę Wędrowniczą „Haidowie” i 12. Leśną Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Drzewianie” w Sławnie, poprowadził komendant hufca hm. Ryszard Sobczak. W patriotycznym wydarzeniu oprócz delegacji władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańców powiatu udział wzięli także instruktorzy Hufca ZHP Sławno oraz patrol 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” z Ostrowca. Środowisko harcerskie podczas uroczystości zorganizowanych w Darłowie reprezentowała 3. Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Cichociemni” oraz instruktorzy Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo. Z rocznicą odzyskania niepodległości nieodłącznie związane są również działania programowe realizowane w gromadach i drużynach, np.: tematyczne zbiórki, apele, zwiady, ogniska oraz konkursy plastyczne i fotograficzne. Ich podsumowanie nastąpi w Domu Harcerza podczas II Przeglądu Piosenki Patriotycznej i miejskiej gry terenowej pn. „Moja Niepodległa” w dniu 26 listopada br.

hm.Jacek Błaszczyk

„Harcerska pamięć” – 02.11.2022 r.

Zaduszki to dzień modlitwy za zmarłych mający długą i ciekawą tradycję. Jest to niezwykle potrzebny czas dający ukojenie wielu osobom, które straciły kogoś bliskiego. Czas zadumy, refleksji i w sposób szczególnie przywołujący najpiękniejsze wspomnienia. Natomiast okres poprzedzający uroczystości Wszystkich Świętych to z kolei czas harcerskiej i instruktorskiej służby, której celem jest opieka na miejscami pamięci narodowej, ale także nad zaniedbanymi grobami. Jak co roku, przystępując do hufcowej akcji pn. „Harcerska pamięć” gromady zuchowe, drużyny harcerskie i kręgi instruktorskie udały się na pobliskie cmentarze, by odnaleźć opuszczone mogiły, uporządkować je i zapalić na nich „harcerski znak pamięci” – symboliczny znicz przyozdobiony skautową lilijką. Ten znak zapłonął również na grobach nieodżałowanych instruktorów naszego Hufca, pracowników oświaty i lokalnych samorządów, a także na kwaterach wojskowych przy sławieńskim Pomniku Poległych Żołnierzy i pod obeliskiem upamiętniającym harcerzy – obrońców Grodna w 1939 r. Projekt „Harcerska pamięć”” oprócz wymiaru duchowego – upamiętnienie bliskich nam osób, miał także charakter edukacyjny: szacunek do dziedzictwa kulturowego łatwiej przekazać młodszym pokoleniom poprzez własny dobry przykład i pracę polegającą na poświęceniu osobistego czasu i uprzątnięciu zarośniętych zielskiem starych grobów na cmentarzach. Niezwykle ważną kwestią tego projektu było także zespołowe działanie instruktorów, seniorów i harcerzy – wspólnoty pokoleń potrafiącej razem realizować ciekawe i przydatne społecznie przedsięwzięcia.

hm. Jacek Błaszczyk

„Pieczony ziemniak” – Postomino, 20.10.2022 r.

W ramach tematycznej zbiórki 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie zorganizowała „Święto pieczonego ziemniaka”. Sympatyczna atmosfera oraz liczne atrakcje sprzyjały integracji i dobrej zabawie harcerzy, szczególnie osób, które wstąpiły do drużyny w czasie wrześniowego naboru. Celem tej zbiórki terenowej było promowanie aktywności młodych ludzi w zabawach i konkurencjach sportowych, wykazanie się pomysłowością i twórczym działaniem, a także zapoznanie z historią ziemniaka i poszerzenie wiedzy na jego temat. Podczas spotkania harcerze rozwijali swoją kreatywność poprzez udział w konkurencjach i zabawach tematycznych, wykonywanie „ziemniaczanych jeżyków”, a także doskonaląc swoje umiejętności sportowe. W czasie przeprowadzonego z tej okazji turnieju sprawnościowego członkowie drużyny musieli zmierzyć się z takimi konkurencjami jak: bieg w workach, slalom z ziemniakiem, rzut ziemniakiem do celu, żonglowanie ziemniakami i ziemniaczana koszykówka. Nie zabrakło też konkursu na ziemniaczaną piosenkę, czy najdłuższą obierkę. Tegoroczny Dzień ziemniaka posłużył nie tylko podtrzymaniu tradycji święta i poszerzeniu wiedzy na temat warzywa, ale także promocji różnych form aktywności. Na zbiórce rozwijano zdolności manualne i muzyczne, wzmacniano poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności. Kolejnym punktem spotkania była degustacja upieczonych ziemniaków oraz kiełbasek, jabłek i innych smakołyków, nie zabrakło też wspólnych śpiewów przy ognisku.

phm. Anna Wegner

Przegląd Pieśni Religijnej – Sławno, 12.10.2022 r.

12 października br. na scenie Sławieńskiego Domu Kultury zaprezentowali się uczestnicy Przeglądu Pieśni Religijnej zorganizowanego w ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego i II Sławieńskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Organizatorami tego wydarzenia o charakterze kulturalno-religijnym były: Hufiec ZHP Sławno, Sławieński Dom Kultury, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie oraz Rada 17248 Rycerzy Kolumba. Podstawowym celem Przeglądu była prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów i zespołów oraz popularyzacja aktywności artystycznej, a udział w nim wzięli dzieci i młodzież z miejskich placówek oświatowych oraz zuchy i harcerze z jednostek działających na terenie powiatu Sławno. Najliczniejsze środowisko – harcerskie reprezentowały: 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” z Darłowa, 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina oraz 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” z Ostrowca. Zgodnie z regulaminem imprezy wszyscy jej uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, wyróżnienia specjalne oraz drobne upominki, a ponadto zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez widzów, wśród których byli instruktorzy z kręgów „Wiarusy” i „Sami Swoi” ze Sławna. Przegląd Pieśni Religijnej, który odbył się pod hasłem „Blask Prawdy” i jednocześnie hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego – święta upamiętniającego wybór Karola Wojtyły na papieża, ma niezwykle bogatą historię w Hufcu ZHP Sławno. Przez wiele lat miał on formę otwartego konkursu, a jego uczestnikami oprócz jednostek harcerskich byli także wykonawcy spoza naszego powiatu i województwa. Po kilkuletniej przerwie Komenda Hufca ZHP podjęła decyzję o wznowieniu przedsięwzięcia i od 2015 r. Przegląd był organizowany w Domu Harcerza.

hm. Jacek Błaszczyk       

EkoStart – wrzesień 2022 r.

Harcerski Start Hufca ZHP Sławno już za nami. Jednak wcześniej gromady i drużyny wkroczyły w nowy rok służby, realizując hufcową propozycję programową związaną z międzynarodową akcją „Sprzątanie świata”. „Clean up the World” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, a jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Biorący udział w EkoStarcie członkowie 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy udali się do Darłówka i Cisowa, gdzie na plaży zbierali śmieci pozostawione przez turystów i te wyrzucane przez Bałtyk. Z kolei harcerze z 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina porządkowali teren wokół jeziora w Pieńkowie, a patrole z 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” i 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” ze Sławna oraz mieszkańcami Osiedla Dzieci Wrzesińskich oczyszczali Las Kwasowski. Przystępując do akcji zuchy i harcerze wykonali plakaty oraz ulotki informacyjne zachęcające lokalną społeczność do codziennej dbałości o naturę i właściwej segregacji odpadów. Niestety, mimo wielu różnorodnych akcji i kampanii edukacyjnych problem świadomego dewastowania środowiska jest ogromny, czego dowodem była liczba zebranych śmieci. Ekologiczne zbiórki oprócz swojego głównego założenia, były także doskonałą okazją do omówienia bieżących działań jednostek oraz świetną formą integracji i poznania nowych członków drużyn, którzy swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęli właśnie EkoStartem.

hm. Jacek Błaszczyk

W harcerskim kręgu – Sławno, 30.09.2022 r.

30 września br. gromady, drużyny i kręgi instruktorskie Hufca ZHP Sławno zainaugurowały kolejny rok harcerskiej służby. Uroczysta zbiórka odbyła się na placu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i rozpoczęto ją apelem, podczas którego złożono meldunek o gotowości do pracy w nowym roku szkolnym i odczytano okolicznościowy rozkaz specjalny Komendanta Hufca. Po czym druh hm. Ryszard Sobczak wygłosił gawędę, dziękując wszystkim za ogromne zaangażowanie w realizację zadań programowo-kształceniowych, podejmowanie przez jednostki różnorodnych działań służących ich rozwojowi oraz za ofiarną służbę w czasie sytuacji kryzysowych, w tym pomoc ofiarom zbrojnego konfliktu w Ukrainie. Druh Komendant przekazał także w imieniu byłej komendantki Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP hm. Elizy Gilewskiej listy gratulacyjne, w których dziękuję ona szczególnie drużynowym za codzienny trud w pracy wychowawczej. Z kolei w imieniu nowych władz chorągwi i druhny hm. Dagmary Korbel-Gołąb – obecnej komendantki życzenia w wytrwałości w zmienianiu siebie i świata. Następnie uczestnicy zbiórki przemaszerowali na cmentarz komunalny, gdzie w asyście pocztu sztandarowego oraz warty honorowej pod obeliskiem upamiętniającym poległych i pomordowanych w 1939 r. harcerzy – obrońców Grodna złożono wiązankę kwiatów jako symbol pamięci o bohaterach sprzed osiemdziesięciu trzech lat, a także wyraz solidarności z ofiarami bestialskiej napaści na naszych wschodnich sąsiadów. Po ceremonii zuchy i harcerze udali się do Domu Harcerza na podsumowanie zbiórki i ciepły posiłek w postaci pysznej grochówki. „W harcerskim kręgu” to szesnasty już projekt wychowawczy Hufca ZHP Sławno zrealizowany w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Jego podstawowym założeniem oprócz inauguracji roku harcerskiego, było zachęcenie zuchów, harcerzy i instruktorów do upowszechniania oraz pielęgnowania dziedzictwa harcerskiego, a także promowanie służby i działań członków ZHP wśród lokalnej społeczności, a przy okazji również integracja jednostek funkcjonujących w różnych miejscowościach sławieńskiego powiatu. Komenda hufca pragnie serdecznie podziękować Komendzie Powiatowej Policji w Sławnie za pomoc w zabezpieczeniu trasy przemarszów.

hm. Jacek Błaszczyk