Związki Drużyn ZHP

Związki Drużyn ZHP Hufca Sławno:

1. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno
Komendant

hm. Barbara Sobczak

Numer Nazwa jednostki Środowisko

5

Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” Smardzewo

6

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” Sławno

12

Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” Sławno
3. Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo
Komendant

phm. Anida Krawiecka

Numer Nazwa jednostki Środowisko

13

Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” im. Rudego Darłowo

50

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego Kopnica
4. Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino
Komendant

phm. Emilia Foryś

Numer Nazwa jednostki Środowisko

8

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Gryf” Staniewice

25

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak Postomino

30

Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” Postomino
6. Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo
Komendant

pwd. Sylwia Hutman

Numer Nazwa jednostki Środowisko

1

Gromada Zuchowa Malechowo

7

Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” Ostrowiec
     
     

27

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki Ostrowiec

32

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Józefa Wybickiego Lejkowo