Dni Sławna – 21-29.05.2022 r.

W maju Sławno świętowało 705. rocznicę nadania praw miejskich i z tej okazji przygotowano szereg niezwykle ciekawych imprez kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, w czasie których harcerze i instruktorzy hufca pełnili służbę, aktywnie wspierając organizatorów. 21 maja odbył się XXIV Bieg Święców, który tradycyjnie składał się z dwóch etapów: biegu dziecięco-młodzieżowego oraz biegu głównego. Pierwszą część zabezpieczali członkowie 12. Leśnej Wielopoziomowej DH, natomiast podczas drugiego etapu służbę porządkowo-organizacyjną wspólnie z innymi służbami mundurowymi pełnili członkowie 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie”, 12. Leśnej WDH „Drzewianie”, 13. Darłowskiej Wielopoziomowej DH „Szare Szeregi” im. Rudego z Darłowa, 25. Wielopoziomowej DH im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina, 27. Wielopoziomowej DH z Ostrowca i 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Łącznie zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników imprezy na dwunastu posterunkach stałych i kilku mobilnych. Kolejnym z elementów programowych Dni Sławna był sobotni (28.05) piknik, który został umiejscowiony na placu ks. Kardynała Wyszyńskiego. Oprócz wielu stoisk tematycznych swój punkt wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie utworzyła także Harcerska Brygada Ratownicza Hufca ZHP Sławno. Jej członkowie wspierani przez harcerzy oraz wędrowników z 12. Leśnej WDH „Drzewianie” i 4. DH „Haidowie” poprowadzili zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych młodzież uczyła między innymi poprawnego kompletowania apteczki, właściwego przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i szkoliła z zasad opatrywania różnego rodzaju ran. Wszystkim zainteresowanym udostępniano także ulotki zachęcające do honorowego krwiodawstwa przygotowane przez Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa RCKiK oraz inne materiały edukacyjne o tematyce prozdrowotnej oferowane przez wydział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia sławieńskiego „Sanepidu”. Również 29 maja podczas 52. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych harcerze i instruktorzy z miejskich jednostek zabezpieczali przebieg imprezy oraz służyli pomocą w przygotowaniu pl. Wyszyńskiego do koncertu zespołu Golec uOrkiestra, który odbył się w godzinach wieczornych.

hm. Jacek Błaszczyk