„Nasz Dzień Flagi” – Sławno, 02.05.2021 r.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, w momentach wzruszeń i radości. a od 2. maja 2004 r. obchodzimy jej święto. Z tej okazji na Cmentarzu Komunalnym w Sławnie, pod pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy, zorganizowano okolicznościowy apel, któremu asystowały warta honorowa i poczet sztandarowy hufca. Oprócz reprezentacji 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie”, w zbiórce uczestniczyli także: pan Krzysztof Frankenstein – burmistrz Miasta Sławno, pani Marzena Łużyńska – przewodnicząca Rady Miejskiej, władze Hufca Sławno na czele z komendantem – hm. Ryszardem Sobczakiem, członkowie 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. Kameralną uroczystość, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, rozpoczął druh Komendant. W swojej krótkiej gawędzie nawiązał do potrzeby ciągłego pielęgnowania i umiłowania narodowych tradycji oraz krzewienia patriotyzmu opartego na poczuciu więzi społecznej. Mówił także o odpowiedzialnej służbie harcerzy i instruktorów na różnych płaszczyznach życia, szczególnie w trudnych sytuacjach. Tym samym druh Sobczak odniósł się do marcowej uchwały Głównej Kwatery ZHP, na mocy której Naczelnik ZHP nadał członkom ZHP odznaki okolicznościowe „COVID-19”, jako wyraz podziękowania za ich działanie na rzecz między innymi osób chorych lub potrzebujących, osób starszych oraz innych dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Wśród wyróżnionych znalazło się pięcioro instruktorów Hufca Sławno: hm. Jacek Błaszczyk – szef biura hufca, phm. Michał Fleran – drużynowy 12. Leśnej WDH „Drzewianie”, phm. Emilia Foryś – komendantka Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino, pwd. Dorota Jeż – skarbniczka hufca i hm. Ryszard Sobczak – komendant hufca. Apel zakończono wręczeniem odznak oraz złożeniem wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

hm. Jacek Błaszczyk