Zdrowie i ekologia – kwiecień 2021 r.

Kolejny projekt już za nami. W kwietniu zuchy i harcerze z Hufca Sławno zajmowali się dwoma niezwykle istotnymi tematami związanymi z obchodami Światowego Dnia Zdrowia oraz Międzynarodowego Dnia Ziemi. Spośród nich największe zainteresowanie wzbudziło zadanie poświęcone ekologii i harcerskiej akcji ZHP „Czuwam! dla Ziemi” – nie bez przyczyny w Prawie Harcerskim i Prawie Zucha zawarto punkty zachęcające nas do miłowania i poznawania przyrody oraz dbałości o środowisko naturalne. Dlatego najmłodsi i nieco starsi aktywnie przystąpili do porządkowania ogólnodostępnych terenów oraz usuwania z nich ogromnych ilości śmieci, ucząc się przy tym ich segregowania. Wykonywali także majsterkę, której efektem było samodzielne zbudowanie i zawieszenie budek lęgowych dla ptaków – tu prym wiodły zuchy z 50. Wielopoziomowej DH im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy. Wspólnie z drużynową wykonali wiele ptasich domków, a także poznali zwyczaje żywieniowe naszych skrzydlatych przyjaciół. Natomiast „Drzewianie” ze Sławna, oprócz sprzątania lasu, skupili się głównie na jego odnawianiu – we współpracy z Nadleśnictwem Sławno przeprowadzili akcję nasadzania krzewów i drzewek. Do tych proekologicznych działań dołączyli także członkowie 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca oraz sławieńskie „Dzieci Neptuna” ze Szkoły Podstawowej nr 2 – oni również oczyszczali zielone tereny i tworzyli prace plastyczne zachęcające do ochrony naszej planety. Jednostki, które przystąpiły do obchodów Dnia Zdrowia, wykonywały przede wszystkim plakaty promujące szeroko pojętą ochronę zdrowia i wyszukiwały informacji o dotychczasowych tematach przewodnich święta pracowników służb medycznych. Nie zabrakło kolorowych laurek z podziękowaniami – ich adresatami byli medycy, którzy z ogromnym zaangażowaniem chronią nas szczególnie w czasie trwającej epidemii. „Zdrowy i ekologiczny kwiecień” zaowocował również zdobyciem przez zuchów oraz harcerzy wielu sprawności tematycznych, a także zaliczeniem zadań wynikających z prób na kolejne stopnie i gwiazdki. Bardzo dziękujemy za nadesłane meldunki i zapraszamy do udziału w nowej propozycji programowej pn. Majowe święta”.

hm. Jacek Błaszczyk