Sport, przyroda i tradycje – marzec 2021 r.

Wiosenny marzec był miesiącem realizacji trzech zadań programowych, do udziału w których zaprosiliśmy członków wszystkich grup metodycznych naszego Hufca. Uczestnicy „HarcSportu” prezentowali swoje zainteresowania z dziedziny kultury fizycznej – ulubione zajęcia sportowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz ćwiczenia, które na co dzień wspierają rozwój kondycji. Inspirując się sukcesami znanych sportowców, starli się poznawać tajniki uprawianych przez nich dyscyplin oraz zachęcali do aktywności rekreacyjnej swoich najbliższych. Z kolei „Naturalnie natura – godzina dla Bałtyku” była propozycją, której celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia dla środowiska morskiego wywoływane przez nieodpowiedzialne działanie człowieka. W tym zadaniu zuchy i harcerze mogli także wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi, ukazując w swoich pracach uroki nadmorskiej fauny i flory. Natomiast starsi mogli zapoznać się i podpisać petycję WWF Polska w sprawie ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego. Ostatnią i najbardziej wymagającą była propozycja pn. „Wielkanocne inspiracje” – zadanie skierowane nie tylko do instruktorów. Tu każdy mógł pochwalić się własnoręcznie wykonanym stroikiem lub inną wielkanocną ozdobą, które z pewnością znajdą swoje honorowe miejsce przy świątecznym stole i wniosą radość oraz nadzieję w tej niezwykle trudnej sytuacji epidemicznej. Bardzo dziękujemy za nadesłane materiały. Szczególnie chcielibyśmy wyróżnić ogromne zaangażowanie członków: 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” w Sławnie, 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” w Sławnie, 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie, 30. Gromady Zuchowej „Szumiące Muszelki” w Postominie oraz 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy.

hm. Jacek Błaszczyk