Na Harcerskim Starcie – Sławno, 29.09.2017 r.

GłówneW tradycji sławieńskiego Hufca ZHP im. WOP zapisał się już fakt, iż w ostatni piątek września w Domu Harcerza spotykają się zuchy, harcerze i instruktorzy, by wspólnie zainaugurować kolejny rok harcerskiej służby – czasu wypełnionego przygodami, nietypowymi wyzwaniami i możliwością zdobywania nowych doświadczeń. Tegoroczny Harcerski Start, na który przybyło blisko stu osiemdziesięciu członków ZHP i sympatyków naszego stowarzyszenia, rozpoczęto apelem i odczytaniem rozkazu specjalnego druhny hm. Barbary Sobczak – komendanta Hufca ZHP, a następnie udano się na Cmentarz Komunalny, gdzie pod obeliskami upamiętniającymi harcerzy – obrońców Grodna w roku 1939 oraz żołnierzy Armii Krajowej – wystawiono honorową wartę i zapalono znicze. Czytaj dalej…

Zjazd Sprawozdawczy

Zjazd SprawozdawczyKomenda Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie na podstawie § 49 Statutu ZHP oraz uchwał nr 50/XXXVIII Rady naczelnej ZHP z dnia 04.03.2017 r. i 51/XXXVIII z dnia 04.03.2017 r. zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno na dzień 24.11.2017 r. Miejsce zjazdu: Dom Harcerza w Sławnie, ul. Chopina 11. Godzina rozpoczęcia: 15.00. Listę uczestników posiadających czynne prawo wyborcze stanowi rozkaz L. 8/2017 z dnia 26.09.2017 r.

hm. Barbara Sobczak

XL Zjazd ZHP

Zjazd ZHPNa podstawie uchwał Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP nr 17/2017 z dnia 26.06.2017 r. i 19/2017 z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zwołania zbiórek wyborczych rejonów hufców do wyboru delegatów na XL Zjazd ZHP oraz Ordynacji Wyborczej i Statutu ZHP informuję o terminie i miejscu zwołania Zbiórki Wyborczej I Rejonu Hufców ZHP: Szczecinek, Ziemi Koszalińskiej, Sławno. Termin: 30.09.2017 r. Miejsce: Koszalin, ul. gen. Władysława Andersa 30 – budynek Zespołu Szkół nr 1. Godzina: 10.00. Listę uczestników Zbiórki Wyborczej I Rejonu Hufców ZHP stanowi załącznik – rozkaz Komendanta Hufca ZHP Sławno L. 7/2017 z dnia 12.09.2017.r.

hm. Barbara Sobczak