XIV Zlot Hufca ZHP Sławno – Jarosławiec, 03-05.06.2022 r.

Zaczarowany świat baśni i bajek był tematem przewodnim tegorocznego zlotu gromad oraz drużyn Hufca Sławno zorganizowanego w stanicy harcerskiej w Jarosławcu. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zuchy, harcerze i instruktorzy ponownie spotkali się w „Leśnej Polanie”, by wspólnie podsumować kolejny rok swojej pracy i służby. XIV Zlot Hufca ZHP Sławno pn. „W krainie baśni” zainaugurowano apelem i odczytaniem rozkazu specjalnego. Następnie jednostki udały się na ognisko, na którym prezentowały swoje osiągnięcia i wysłuchały gawędy druha komendanta. Nie obyło się również bez pląsów, harcerskich piosenek i zabaw ruchowych. Kolejny dzień rozpoczęto warsztatami z pierwszej pomocy przedmedycznej. Na nich uczestnicy zbiórki odbyli podstawowe szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, tj. nauczyli się między innymi postępować z osobami nieprzytomnymi, stosować pozycję boczną ustaloną oraz wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Praktyczne zajęcia z użyciem fantomów na pewno wniosły wiele i zachęciły do szerszego zdobywania wiedzy oraz umiejętności służących ratowaniu ludzkiego życia. Następny punkt zlotu, ten najbardziej związany z jego fabułą, to przegląd umiejętności wokalno-aktorskich zuchów, harcerzy i… instruktorów. Na scenie prezentowano fragmenty znanych bajek, stroje, śpiewano piosenki, a przede wszystkim wyśmienicie bawiono się, wcielając się w postaci ze świata dzieciństwa. Dalsza część programu również odbyła się na scenie obozowego amfiteatru. Tu także zabrzmiały piosenki, tym razem z harcerskiego śpiewnika. XXIV Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama” otworzył występ zespołu „Wrzosy” z Warszkowa, który doskonale wpisał się w tematykę spotkania i zachęcił wszystkich do wspólnej biesiady z muzyką. Niemal ćwierćwieczna impreza jak zawsze przyniosła wiele wzruszeń i pozwoliła odkryć nowe talenty wokalne nagradzane gromkimi brawami. Po krótkim wytchnieniu, zgodnie z tradycją, zlotowicze wyruszyli w barwnym korowodzie do centrum Jarosławca pod Pomnik Rybaka, by wykonać pamiątkową fotografię i dokonać zwiadu po nadmorskiej stolicy powiatu. Zanim ogłoszono ciszę nocną, gromady i drużyny wzięły udział w „Bajkowej grze terenowej”, na której trasie każdy mógł wykazać się znajomością świata fantazji. Ostatni dzień zlotu upłynął na zajęciach w grupach, zwiedzaniu miejscowości, jej atrakcji i wędrówkach po plaży. „Zaczarowany świat baśni i bajek” na długo pozostanie w pamięci tak, jak wszystkie minione zloty naszego hufca, które łączy ciekawy wątek, miła atmosfera i wspaniała harcerska przygoda. Bardzo serdecznie dziękujemy gościom – Zespołowi „Wrzosy”, instruktorom za przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia, a nade wszystko zuchom i harcerzom oraz ich drużynowym za udział w nim. Do zobaczenia na XV Zlocie Hufca ZHP Sławno, który nosił będzie nazwę…

hm. Jacek Błaszczyk

Dni Sławna – 21-29.05.2022 r.

W maju Sławno świętowało 705. rocznicę nadania praw miejskich i z tej okazji przygotowano szereg niezwykle ciekawych imprez kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjnych, w czasie których harcerze i instruktorzy hufca pełnili służbę, aktywnie wspierając organizatorów. 21 maja odbył się XXIV Bieg Święców, który tradycyjnie składał się z dwóch etapów: biegu dziecięco-młodzieżowego oraz biegu głównego. Pierwszą część zabezpieczali członkowie 12. Leśnej Wielopoziomowej DH, natomiast podczas drugiego etapu służbę porządkowo-organizacyjną wspólnie z innymi służbami mundurowymi pełnili członkowie 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie”, 12. Leśnej WDH „Drzewianie”, 13. Darłowskiej Wielopoziomowej DH „Szare Szeregi” im. Rudego z Darłowa, 25. Wielopoziomowej DH im. ppor. Emilii Gierczak z Postomina, 27. Wielopoziomowej DH z Ostrowca i 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Łącznie zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczestników imprezy na dwunastu posterunkach stałych i kilku mobilnych. Kolejnym z elementów programowych Dni Sławna był sobotni (28.05) piknik, który został umiejscowiony na placu ks. Kardynała Wyszyńskiego. Oprócz wielu stoisk tematycznych swój punkt wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sławnie i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie utworzyła także Harcerska Brygada Ratownicza Hufca ZHP Sławno. Jej członkowie wspierani przez harcerzy oraz wędrowników z 12. Leśnej WDH „Drzewianie” i 4. DH „Haidowie” poprowadzili zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych młodzież uczyła między innymi poprawnego kompletowania apteczki, właściwego przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i szkoliła z zasad opatrywania różnego rodzaju ran. Wszystkim zainteresowanym udostępniano także ulotki zachęcające do honorowego krwiodawstwa przygotowane przez Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa RCKiK oraz inne materiały edukacyjne o tematyce prozdrowotnej oferowane przez wydział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia sławieńskiego „Sanepidu”. Również 29 maja podczas 52. Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych harcerze i instruktorzy z miejskich jednostek zabezpieczali przebieg imprezy oraz służyli pomocą w przygotowaniu pl. Wyszyńskiego do koncertu zespołu Golec uOrkiestra, który odbył się w godzinach wieczornych.

hm. Jacek Błaszczyk

„Majowe święta” – 02-03.05.2022 r.

2 maja, w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na placu ks. Kardynała Wyszyńskiego w Sławnie odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona jednemu z najważniejszych symboli narodowych Polski. Miejskie obchody święta flagi w asyście Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie i pocztów sztandarowych wystawionych między innymi przez Hufiec ZHP Sławno oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, rozpoczęto złożeniem meldunku Komendantowi CSSP im. Romualda Traugutta, a następnie przy dźwiękach Hymnu Narodowego oraz w asyście Kompanii Honorowej wciągnięto na maszt flagę państwową. Uroczystość, w której uczestniczyli członkowie Komendy Hufca ZHP, 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” oraz instruktorzy, wędrownicy i harcerze z 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” oraz 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie”, zakończyła się koncertem orkiestry wojskowej, defiladą żołnierzy i pokazem sprzętu wojskowego. W Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja, podobnie jak w dniu wczorajszym – Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w Sławnie odbyła się uroczystość z udziałem reprezentacji Hufca ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza. Obchody 231. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie ustawy regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, po czym udano się na cmentarz komunalny pod Pomnik Poległych Żołnierzy, gdzie w asyście harcerskiej warty honorowej złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów. W dalszej części uroczystości delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji społecznych i kombatanckich oraz szkół przeszły pod Krzyż Katyński, gdzie również złożono kwiaty i zapalono biało-czerwone znicze. Poczty sztandarowe sławieńskiego hufca, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz warty wystawiły 4. DW „Haidowie” i 12. Leśna WDH „Drzewianie”. W obchody świąt majowych włączyły się także inne jednostki, między innymi: 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca, 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” z Darłowa, 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca oraz 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy. Gromady i drużyny realizowały własne propozycje programowe związane z oboma wydarzeniami patriotycznymi.

hm. Jacek Błaszczyk

„Dzień Ziemi” – Ostrowiec, Kopnica, 22.04.2022 r.

Obchodzony 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi, uważany jest za największe ekologiczne święto świata mające na celu promowanie na szeroką skalę postaw proekologicznych w społeczeństwie. Z tym tematem w szczególny sposób związani są zuchy i harcerze starający się na co dzień poznać przyrodę, ale również zrobić wszystko, by zachować ją w nienaruszonym stanie. Do hufcowych obchodów Dnia Ziemi przystąpiły między innymi 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” z Ostrowca. Zuchy z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika odbyły zbiórkę w terenie, w czasie trwania której poznawały naturę, różnorodność szaty roślinnej lasu, rozwiązywały tematyczne krzyżówki oraz rebusy, a przede wszystkim uczyły się zasad recyklingu i prostych zasad służących ochronie przyrody. Z kolei członkowie 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy zorganizowali tego dnia akcję pn. „Harcerski spacer dla Ziemi”. Zuchy i harcerze wyruszyli na wędrówkę po najbliższej okolicy, by wspólnymi siłami uporządkować teren swojej małej Ojczyzny. Niestety, ich worki szybko zapełniły się różnego rodzaju zanieczyszczeniami i odpadami. Z podobną akcją już niebawem startują harcerze i wędrownicy z 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” oraz 4. Drużyny Wędrowniczej „Haidowie” ze Sławna. 30 kwietnia wspólnie z mieszkańcami i pracownikami Nadleśnictwa Sławno będą porządkować Osiedle Dzieci Wrzesińskch. Pamiętajmy, że każdy z nas jest mieszkańcem planety Ziemia, dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!

hm. Jacek Błaszczyk

„Dzień zdrowia” – Kopnica, 07.04.2022 r.

07.04.2022 r. 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego wspólnie z uczniami drugiej klasy, dziećmi oddziałów przedszkolnych oraz Małym Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy zorganizowała akcję edukacyjną z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Głównym celem projektu była promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. Podczas akcji dzieci zaprezentowały społeczności szkolnej piosenki i wiersze o tematyce prozdrowotnej, natomiast członkowie drużyny i samorządu przygotowali kiermasz zdrowych kanapek i soków owocowych, z którego cały dochód przeznaczono na pomoc dla dotkniętej wojną Ukrainy. Światowy Dzień Zdrowia to święto, w którego trakcie w sposób szczególny zwraca się uwagę na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. To także dzień wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w trudnym czasie choroby. Święto ustanowione zostało przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r. Obchodzone jest od 1950 r. 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.

phm. Anida Krawiecka

„Nasze działania” – 04.04.2022 r.

Kwiecień, to miesiąc, w którym nasze jednostki realizują zadania związane z hufcową propozycją pn. „Historia i obrzędowość”, ale także skupiają się na własnych przedsięwzięciach. Celem pierwszego działania jest przybliżenie członkom drużyn i społeczności szkolnej wybitnych postaci, które za sprawą ich życiowych osiągnięć stali się patronami tychże drużyn. Jako pierwsze swoje relacje złożyły 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” i 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” z Ostrowca – ich bohaterowie to Jerzy Kukuczka i Mikołaj Kopernik oraz 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska w Postominie nosząca imię ppor. Emilii Gierczak. Zuchy i harcerze wykonywali plakaty, rozwiązywali kwizy tematyczne, poszukiwali wiadomości podczas gry terenowej i przygotowali montaż słowno-muzyczny. Natomiast 4. Drużyna Wędrownicza „Haidowie” i 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” ze Sławna wykonały dwa projekty służące wyrabianiu wśród młodzieży zaradności życiowej poprzez samodzielne przygotowywanie posiłków w terenie, naukę posługiwania się sprzętem turystycznym i survivalowym („Kuchnia polowa Haidów”) oraz doskonaleniu umiejętności udzielania pierwszej pomocy i zdobywaniu wiedzy niezbędnej do racjonalnego zachowania się w obliczu zagrożeń występujących na zbiórkach („Pierwsza pomoc u Drzewian”).

hm. Jacek Błaszczyk