Święto Pieczonego Ziemniaka – Jarosławiec 30-31.10.2009