Program Hufca ZHP

PLAN PRACY HUFCA

NA ROK 2016 / 2017

Charakterystyka hufca:

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie obejmuje obszar powiatu sławieńskiego. Drużyny i gromady działają na terenie miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo oraz gmin Malechowo i Postomino.

Działalnością programową oraz pracą z drużynowymi kieruje Komenda Hufca w składzie: hm. Barbara Sobczak – komendant, hm. Anna Cichawa – zastępca komendanta ds. programowych, hm. Ryszard Sobczak – zastępca komendanta ds. kształceniowych, phm. Barbara Wiech – skarbnik, hm. Jacek Błaszczyk – szef Biura.

Odprawa komendy z udziałem komendantów Związków Drużyn ZHP i kręgów oraz przewodniczących komisji statutowych odbywają się raz w miesiącu.

Komisje i zespoły:

- Komisja Stopni Instruktorskich

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Historyczna

- Hufcowa Kapituła Odznaczeń

- Zespół Promocji i Informacji

Kręgi instruktorskie i Związki Drużyn ZHP:

- Krąg Instruktorski „Sami Swoi”

- Krąg Seniora „Darłowianie”

- Krąg Seniora „Wiarusy”

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno

- Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo

- Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino

- Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo

- Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo

Główne cele i zadania w roku 2016/2017:

  1. kontynuowanie działań umożliwiających zdobywanie stopni instruktorskich i harcerskich,

  2. dbanie o wysoki poziom przedsięwzięć hufcowych oraz organizacja imprez w różnych środowiskach działania gromad i drużyn,

  3. wzmacnianie roli drużynowego oraz kontynuacja działań zmierzających do powoływania nowych jednostek organizacyjnych,

  4. dalsze usprawnianie przepływu informacji między komendą a drużynowymi oraz utrzymanie bieżącej aktualizacji strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym,

  5. rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół na terenie całego powiatu,

  6. zwiększenie pozyskiwania środków w ramach kampanii 1%,

  7. organizacja biwaków i rajdów w oparciu o Stanicę Harcerską „Leśna Polana” w Jarosławcu,

  8. kontynuacja turnieju „Mistrzów Hufca ZHP Sławno”,

  9. realizacja zadań specjalnych oraz własnych i udział w przedsięwzięciach środowiskowych oraz centralnych.

Zadania:

Termin

Nazwa zadania

Odpowiedzialny

Wrzesień

2016

Reorganizacja gromad i drużyn. Wizyty w jednostkach organizacyjnych hufca. Spotkania z dyrektorami szkół.

hm. Barbara Sobczak

Członkowie komendy

Inauguracja turnieju „Mistrzów Hufca ZHP Sławno”.

hm. Anna Cichawa

hm. Jacek Błaszczyk

Harcerski Start Hufca ZHP Sławno – zadanie specjalne turnieju.

hm. Ryszard Sobczak

hm. Anna Cichawa

Październik

2016

Przegląd piosenki religijnej z okazji Dnia Papieskiego.

phm. Marek Jarosz

Dzień Papieski w gromadach i drużynach – konkurs plastyczny – zadanie specjalne turnieju.

hm. Anna Cichawa

Członkowie komendy

Listopad

2016

Udział w powiatowych obchodach Święta Niepodległości.

hm. Ryszard Sobczak

Członkowie komendy

XIV Rajd Niepodległości – zadanie specjalne turnieju.

phm. Marek Jarosz

Członkowie komendy

Konkursy tematyczne:

- plastyczny na ozdobę choinkową dla gromad zuchowych i drużyn harcerskich,

- plastyczny na kartkę bożonarodzeniową dla gromad zuchowych i drużyn harcerskich,

- literacki „Bożonarodzeniowa gawęda” dla drużyn harcerskich i starszoharcerskich.

hm. Anna Cichawa

Członkowie komendy

Grudzień

2016

Podsumowanie konkursów tematycznych.

hm. Anna Cichawa

Członkowie komendy

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju – zadanie specjalne turnieju.

hm. Ryszard Sobczak

hm. Anna Cichawa

Zbiórka wigilijna.

hm. Barbara Sobczak

KI „Sami Swoi”

Styczeń

2017

Konkursy tematyczne – zadanie specjalne turnieju.

- plastyczny „Zima w moich oczach” dla gromad zuchowych,

- fotograficzny „Uroki zimy” dla drużyn harcerskich i starszoharcerskich.

hm. Anna Cichawa

hm. Jacek Błaszczyk

Wieczór kolęd i pastorałek.

hm. Albina Dykas

KS „Wiarusy”

Luty

2017

Mistrzostwa hufca w tenisie stołowym i unihokeju.

phm. Marek Jarosz

Rajd Noworoczny Hufca ZHP Sławno.

phm. Lilia Stolarek-Bojko

phm. Anna Wegner

Zbiórka instruktorska z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

hm. Ryszard Sobczak

hm. Jacek Błaszczyk

Hufcowa akcja „Grosik – Pomagamy…” – zadanie specjalne turnieju.

Członkowie komendy

Marzec

2017

Podsumowanie konkursów tematycznych.

hm. Anna Cichawa

Członkowie komendy

Hufcowy turniej sportowy.

hm. Barbara Sobczak

Członkowie komendy

Zbiórki z okazji powitania wiosny – zadanie specjalne turnieju.

hm. Anna Cichawa

Członkowie komendy

Kwiecień

2017

Zbiórki tematyczne z okazji Dzień zdrowia – zadanie specjalne turnieju.

Komendanci ZD ZHP

PSS-E w Sławnie

Hufcowy rajd ekologiczny.

phm. Marek Jarosz

Członkowie komendy

Powiatowy konkurs plastyczny „Dzień Ziemi”.

hm. Anna Cichawa

hm. Jacek Błaszczyk

Maj

2017

Udział w obchodach Święta Flagi i uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – zadanie specjalne turnieju.

hm. Ryszard Sobczak

hm. Barbara Sobczak

Zbiórka kręgów instruktorskich „Majowo w Leśnej Polanie”.

hm. Ryszard Sobczak

Przewodniczący kręgów

VIII Marsz na Azymut.

hm. Ryszard Sobczak

Członkowie komendy

Biwaki w gromadach i drużynach.

hm. Ryszard Sobczak

Członkowie komendy

Czerwiec

2017

X Zlot Hufca ZHP Sławno.

hm. Barbara Sobczak

hm. Anna Cichawa

XX Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”.

hm. Anna Cichawa

Członkowie komendy

Finał turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”.

hm. Anna Cichawa

hm. Jacek Błaszczyk

Lipiec Sierpień

2017

Harcerska i Nieobozowa Akcja Letnia.

hm. Ryszard Sobczak

Sztab HAL i NAL

Gromady i drużyny realizować będą zadania wynikające z turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno” oraz propozycji programowych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Głównej Kwatery ZHP. Kształcenie kadry instruktorskiej oraz funkcyjnych gromad i drużyn odbywać się będzie zgodnie z Planem kształcenia.

Zatwierdzono na posiedzeniu komendy w dniu 26.08.2016 r.