Program Hufca ZHP

PLAN PRACY HUFCA

NA ROK 2017 / 2018

Charakterystyka hufca:

Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie obejmuje obszar powiatu sławieńskiego. Drużyny i gromady działają na terenie miasta i gminy Sławno, miasta i gminy Darłowo oraz gmin Malechowo i Postomino.

Działalnością programową oraz pracą z drużynowymi kieruje Komenda Hufca w składzie: hm. Barbara Sobczak – komendant, hm. Anna Cichawa – zastępca komendanta ds. programowych, hm. Ryszard Sobczak – zastępca komendanta ds. kształceniowych, phm. Barbara Wiech – skarbnik, hm. Jacek Błaszczyk – szef Biura.

Odprawa komendy z udziałem komendantów Związków Drużyn ZHP i kręgów oraz przewodniczących komisji statutowych odbywają się raz w miesiącu.

Komisje i zespoły:

- Komisja Stopni Instruktorskich

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Historyczna

- Hufcowa Kapituła Odznaczeń

- Zespół Promocji i Informacji

Kręgi instruktorskie i Związki Drużyn ZHP:

- Krąg Instruktorski „Sami Swoi”

- Krąg Seniora „Wiarusy”

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno

- Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo

- Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino

- Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino

- Krąg Instruktorski Związku Drużyn ZHP Gminy Malechowo

- Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo

Główne cele i zadania w roku 2017/2018:

  1. kontynuowanie działań umożliwiających zdobywanie stopni instruktorskich i harcerskich,

  2. dbanie o wysoki poziom przedsięwzięć hufcowych oraz organizacja imprez w różnych środowiskach działania gromad i drużyn,

  3. wzmacnianie roli drużynowego oraz kontynuacja działań zmierzających do powoływania nowych jednostek organizacyjnych,

  4. dalsze usprawnianie przepływu informacji między komendą a drużynowymi oraz utrzymanie bieżącej aktualizacji strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym,

  5. rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół na terenie całego powiatu,

  6. zwiększenie pozyskiwania środków w ramach kampanii 1%,

  7. organizacja biwaków i rajdów w oparciu o Stanicę Harcerską „Leśna Polana” w Jarosławcu,

  8. kontynuacja turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”,

  9. realizacja zadań specjalnych oraz własnych i udział w przedsięwzięciach środowiskowych oraz centralnych.

Zadania:

Termin

Nazwa zadania

Odpowiedzialny

Wrzesień

2017

Reorganizacja gromad i drużyn. Wizyty w jednostkach organizacyjnych hufca. Spotkania z dyrektorami szkół.

hm. Barbara SobczakCzłonkowie komendy

Inauguracja turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”.

hm. Anna Cichawahm. Jacek Błaszczyk

Harcerski Start Hufca ZHP Sławno – zadanie specjalne turnieju.

hm. Ryszard Sobczakhm. Anna Cichawa

Październik

2017

Przegląd Piosenki Religijnej.

phm. Marek Jarosz

Dzień Papieski w gromadach i drużynach (forma wg uznania drużynowych)– zadanie specjalne turnieju.

hm. Anna CichawaDrużynowi

Zaduszki – akcja „Harcerze pamiętają”.

Przewodniczący KIDrużynowi

Listopad

2017

Udział w powiatowych obchodach Święta Niepodległości.

hm. Ryszard SobczakCzłonkowie komendy

XV Rajd Niepodległości – zadanie specjalne turnieju.

phm. Marek JaroszCzłonkowie komendy

Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sławno.

hm. Barbara SobczakCzłonkowie komendy

Andrzejki w gromadach i drużynach.

Drużynowi

Konkursy tematyczne:

- plastyczny na ozdobę choinkową dla gromad zuchowych i drużyn harcerskich,

- literacki „Bożonarodzeniowa gawęda” dla drużyn harcerskich i starszoharcerskich.

hm. Anna CichawaCzłonkowie komendy

Grudzień

2017

Podsumowanie konkursów tematycznych.

hm. Anna CichawaCzłonkowie komendy

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju – zadanie specjalne turnieju.

hm. Ryszard Sobczakhm. Anna Cichawa

Zbiórka wigilijna – opłatek instruktorski.

hm. Barbara SobczakKI „Sami Swoi”

Styczeń

2018

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” – zadanie specjalne turnieju.

hm. Anna CichawaDrużynowi

Harcerska Akcja Zimowa.

Komendanci ZD ZHP

Mistrzostwa hufca w tenisie stołowym i unihokeju.

phm. Marek JaroszSylwia Hutman

Wieczór kolęd i pastorałek.

hm. Albina DykasKS „Wiarusy”

Luty

2018

Zbiórka instruktorska z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

hm. Ryszard Sobczakhm. Jacek Błaszczyk

Dzień Myśli Braterskiej w gromadach i drużynach – zadanie specjalne turnieju.

hm. Anna CichawaDrużynowi

Podsumowanie realizacji zadania specjalnego.

hm. Anna CichawaCzłonkowie komendy

Marzec

2018

Turniej sportowy Hufca ZHP Sławno (02.03.2018 r.).

hm. Barbara SobczakCzłonkowie komendy

Zbiórki z okazji powitania wiosny – zadanie specjalne turnieju.

hm. Anna CichawaDrużynowi

Kwiecień

2018

Zbiórki tematyczne z okazji Dzień zdrowia.

Komendanci ZD ZHPPSS-E w Sławnie

Hufcowy rajd ekologiczny.

phm. Marek JaroszSylwia Hutman

Powiatowy konkurs plastyczny „Dzień Ziemi” – zadanie specjalne turnieju.

hm. Anna Cichawahm. Jacek Błaszczyk

Maj

2018

Udział w obchodach Święta Flagi i uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – zadanie specjalne turnieju (do wyboru).

hm. Ryszard Sobczakhm. Barbara Sobczak

Drużynowi

Zbiórka kręgów instruktorskich „Majowo w Leśnej Polanie”.

hm. Ryszard SobczakPrzewodniczący kręgów

Biwaki w gromadach i drużynach.

hm. Ryszard SobczakCzłonkowie komendy

Czerwiec

2018

XI Zlot Hufca ZHP Sławno pn. „Wakacje z plecakiem” (08-10.06.2018 r.).

hm. Barbara Sobczakhm. Anna Cichawa

XXI Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Gama”.

hm. Anna CichawaCzłonkowie komendy

Finał turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno”.

hm. Anna Cichawahm. Jacek Błaszczyk

Lipiec Sierpień

2018

Harcerska i Nieobozowa Akcja Letnia.

hm. Ryszard SobczakSztab HAL i NAL

Gromady i drużyny realizować będą zadania wynikające z turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno” oraz propozycji programowych Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i Głównej Kwatery ZHP. Kształcenie kadry instruktorskiej oraz funkcyjnych gromad i drużyn odbywać się będzie zgodnie z Planem kształcenia.

Zatwierdzono na posiedzeniu komendy w dniu 26.08.2017 r.