Zlot Kręgów Instruktorskich – Jarosławiec 15-17.05.2009