Turniej Drużyn

Realizacja zadań głównych turnieju drużyn 2019 – 2020

Jednostka

Obszar

Patriotyzm

Społeczność

Przyroda

Harcerstwo

Drużyna

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

50. WDH

Kopnica

V

   

V

         

V

12. LWDH

Sławno

 

V

         

V

   
8. WDH

Staniewice

                 

V

7. GZ

Ostrowiec

   

V

           

V

27. WDH

Ostrowiec

   

V

           

V

 

Zadania główne turnieju „Mistrzowie Hufca ZHP Sławno” w roku harcerskim 2019-2020

Nazwa zadania

#Patriotyzm

1

Jednostka w ciągu roku harcerskiego zorganizuje wybrane przedsięwzięcie o charakterze patriotycznym, upamiętniające ważne wydarzenie w historii kraju.

lub / i

2

Jednostka w ciągu roku harcerskiego weźmie udział w obchodach wybranego święta państwowego organizowanych przez lokalny samorząd.

Nazwa zadania

#Społeczność

1

Jednostka w ciągu roku harcerskiego przeprowadzi wśród członków lokalnej społeczności akcję promującą działania na rzecz wzmacniania aktywności społecznej i zasad wolontariatu.

lub / i

2

Jednostka w ciągu roku harcerskiego przeprowadzi w miejscu swojego działania akcję o charakterze charytatywnym, której celem będzie wsparcie konkretnej osoby, grupy osób lub instytucji służącej pomocy potrzebującym.

Nazwa zadania

#Przyroda

1

Jednostka w ciągu roku harcerskiego zorganizuje dowolne przedsięwzięcie programowe służące szeroko pojętej ochronie środowiska naturalnego, jego zasobów oraz miejsc związanych z edukacją przyrodniczą.

lub / i

2

Jednostka w ciągu roku harcerskiego zorganizuje kampanię edukacyjną poświęconą ochronie przyrody i promującą działania proekologiczne wśród członków społeczności lokalnej.

Nazwa zadania

#Harcerstwo

1

Jednostka w ciągu roku harcerskiego zorganizuje dla kilku gromad lub drużyn dowolne przedsięwzięcie programowe lub kształceniowe, które przeprowadzi zgodnie z właściwą sobie metodyką.

lub / i

2

Jednostka w ciągu roku harcerskiego weźmie udział w wybranym przedsięwzięciu organizowanym na szczeblu hufca, podczas którego będzie pełnić służbę pomocniczą.

Nazwa zadania

#Drużyna

1

Jednostka w ciągu roku harcerskiego zorganizuje dowolną formę wypoczynku letniego, zimowego lub w okresie zajęć szkolnych trwającą nieprzerwanie nie mniej niż dwa dni. Przygotuje wymaganą dokumentację i zatwierdzi wypoczynek zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami wewnętrznymi ZHP.

lub / i

2

Jednostka w ciągu roku harcerskiego (z wyłączeniem ferii letnich i zimowych oraz przerw świątecznych) zorganizuje dla swoich członków minimum jednodniowy biwak poświęcony wybranemu tematowi lub imprezę integracyjną dla rodziców o określonej tematyce.


Regulamin turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2019-2020


Laureaci turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2019

12. LWDH Sławno (Kopiowanie)12 Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” w Sławnie

50. WDH Kopnica (Kopiowanie)50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy

7. GZ Ostrowiec (Kopiowanie)7 Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu

25. WDH Postomino (Kopiowanie)25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

27. WDH Ostrowiec (Kopiowanie)27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu


Laureaci turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2018

3 WDH Pieszcz3  Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Promyki” w Pieszczu

 

5. Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie

7. Ostrowiec7 Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu

25. Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

27. Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu

50. Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy


 

Laureaci turnieju Mistrzowie Hufca ZHP Sławno 2017

5 ┼ÜWDH Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie

50 WDH Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy

25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie

30 GZ Postomino30 Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie

27 WDH Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu

7 GZ Ostrowiec7 Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2016

I Ostrowiec27 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)

II Smardzewo5 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” (dh Anna Batorska)

III Kopnica50 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)


Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2015

27 DH Ostrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki (phm. Marek Jarosz)
25 WDH Postomino25 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak (phm. Anna Wegner)
 
50 DH Kopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego (phm. Anida Rydlichowska)

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2014

27DHOstrowiec27 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

46GZKopnica46 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
50DHKopnica50 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2013

Wilki.Morskie.20135 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
 
Dabki.201318 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
Ostrowiec.201327 Drużyna Harcerska „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki

 

 Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2012
1.20125 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
2.201217 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Zawisza”
3.201218 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2011

 5.20115 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”
18.201118 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
25.201125 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak

Laureaci turnieju Mistrzowska Drużyna Hufca 2010

55 Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie”

 1818 Drużyna Harcerska im. Ratowników Morskich
5050 Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego