Szkolenie Harcerskiej Służby Ruchu Drogowego – Sławno 30.III.2007