Zespół Promocji i Informacji Hufca

hm. Jacek Błaszczyk – szef zespołu
phm. Michał Motyl

pwd. Michał Fleran
phm. Joanna Radziwon