Komisja Rewizyjna Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Sławno
Stopień Imię i nazwisko Funkcja

hm.

Halina Stasiak Przewodnicząca

hm.

Janina Kolańska Wiceprzewodnicząca

hm.

Maria Szewczyk Sekretarz

phm.

Zofia Michałowska Członek