1 %

PlakatOrganizacja Pożytku Publicznego:
Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego

Numer Krajowego Rejestru Sądowego:
0000278582


Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego – krok po kroku

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
– podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
– podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

KROK 1 – należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku, tj. posiadających status OPP, nieprowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

KROK 2 – należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy – oznaczenie cyfrowe jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Sławno poniżej), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji.

1


Oznaczenie cyfrowe jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Sławno

przy pozyskiwaniu 1%

 

Oznaczenie cyfrowe

Nazwa

jednostki organizacyjnej

12 00 Komenda Hufca ZHP w Sławnie
12 01 Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno w Sławnie
12 02 Krąg Seniora „Wiarusy” w Sławnie
12 03 Związek Drużyn ZHP Miasta i Gminy Darłowo w Darłowie
12 04 Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino w Postominie
12 05 3. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Promyki” w Pieszczu
12 06 Związek Drużyn ZHP Gminy Malechowo w Malechowie
12 07 Krąg Instruktorski „Sami Swoi” w Sławnie
12 08 7. Gromada Zuchowa „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu
12 09 5. Środowiskowa Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Wilki Morskie” w Smardzewie
12 10 Próbna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Leśni Wojownicy” w Korlinie
12 11 8. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Gryf” w Staniewicach
12 13 11. Drużyna Starszoharcerska im. Henryka Dąbrowskiego w Malechowie
12 15 13. Darłowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Szare Szeregi” w Darłowie
12 17 21. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Aleksandra Kamińskiego w Niemicy
12 18 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Gierczak w Postominie
12 19 27. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu
12 20 30. Gromada Zuchowa „Szumiące Muszelki” w Postominie
12 21 32. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Józefa Wybickiego w Lejkowie
12 23 6. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” w Sławnie
12 25 50. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy
12 26 33. Pomorska Drużyna Starszoharcerska w Sławnie
12 27 1. Gromada Zuchowa „Świetliki” w Sławnie