Harcerski Dzień Dziecka

Niebawem obchodzić będziemy ustanowiony w 1954 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Dziecka. W naszym Hufcu 1. czerwca zbiegał się często z organizowanymi na przełomie maja i czerwca tematycznymi zlotami, które odbywały się w Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana”. Chcielibyśmy dotrzymać tej tradycji i przygotowaliśmy dla was kolejne zdanie, zapraszając jednostki do aktywnego włączenia się w jego realizację. Pomysł dla zuchów: spośród trzech zaproponowanych grafik (dostarczone na pocztę drużynowych) wybierzcie jedną – dwie, wydrukujcie je, właściwie pokolorujcie i wykonajcie zdjęcie. Prezentując pracę, koniecznie załóżcie mundur. Harcerzy młodszych zachęcamy do zabawy w detektywów: za nami 12 zlotów, a każdy z nich miał swój temat przewodni. Wyszukajcie na stronie Hufca informację o każdym z nich lub skorzystajcie z bezpośredniej podpowiedzi, jaką zamieścił na swoim fanpagu 7. Krąg Instruktorski „Sami Swoi” i wybierzcie jeden. Następnie wykonajcie dowolną techniką pracę plastyczną, która będzie nawiązywała do obranego tematu. Podobnie jak zuchy – wykonajcie zdjęcie. Harcerzom starszym i wędrownikom polecamy wcielenie się w rolę dziennikarzy: stwórzcie krótki filmik, w którym przedstawicie historię Dnia Dziecka, jego cele i idee. Nie zapomnijcie o regulaminowym umundurowaniu. Wielkość filmu (pliku) nie może przekroczyć 36 MB. Możecie przesłać także link, który umożliwi pobranie pliku. Na wszystkie opisane imieniem i nazwą jednostki prace czekamy do 29. maja. Wysyłamy je na adres poczty elektronicznej slawno@zhp.pl

pion. Julia Kotecka