„Wiec Młodych Wodzów” – Sławno, 06-08.03.2020 r.

W miniony weekend (06-08.03) w sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie odbył się pierwszy i bardzo intensywny etap kursu zastępowych „Wiec Młodych Wodzów”. Rozpoczęto go przeglądem mundurowym oraz apelem, na którym gościliśmy komendanta Hufca ZHP Sławno – hm. Ryszarda Sobczaka, po czym kursanci przystąpili do zajęć programowych. W między czasie, z wizytą pojawiły się 65. DH „Patronusy” i 64. GZ „Świetliki” z Hufca ZHP im. Pierwszych Szczecińskich Harcerzy w Szczecinie. Wspólnie z uczestnikami „Wiecu” – funkcyjnymi 6. Wielopoziomowej DH „Dzieci Neptuna”, 12. Leśnej WDH „Drzewianie” oraz 27. Wielopoziomowej DH „Zdobywcy”, wzięli oni udział w kominku, na którym każda z drużyn dokonała autoprezentacji. W sobotę, zaraz po śniadaniu, staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: „kim jest i jaki powinien być zastępowy oraz jakie ma obowiązki i możliwości”? Następnie, poznawaliśmy harcerski system wychowawczy i metodę harcerską, a także zgłębialiśmy zasady dobrej zbiórki. Zajęcia poprowadzili hm. Krzysztof Kowalczyk (Hufiec ZHP Szczecin) i komendant kursu – pwd. Michał Fleran, drużynowy „Drzewian”. Po obiedzie, druhna hm. Danuta Sikora – zastępca Komendanta Hufca Sławno ds. Kształcenia wraz z druhem Michałem zajęli się tematem harcerskiej obrzędowości – ten blok programowy zasilili swoim udziałem także członkowie 50. Wielopoziomowej DH im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy. W dalszej części odbyły się przygotowane przez pion. Julię Kotecką (zastępczynię komendanta kursu) szkolenia z zasad tworzenia planu pracy zastępu, wizerunku ZHP (prowadzący – hm. Krzysztof Kowalczyk), a także zasad opracowywania konspektów zbiórek, które przedstawił druh pwd. Jacek Dyduch z hufca szczecińskiego ZHP. Sobotni etap kursu zastępowych upłynął na zabawach integracyjnych, dzięki którym poznaliśmy się jeszcze lepiej, tworząc otwarty na nową wiedzę zespół „wodzów” z różnych środowisk. Niedziela była czasem na podsumowanie zajęć, uporządkowanie miejsca zakwaterowania i przekazanie pomieszczeń w nienagannym stanie dyrektorowi sławieńskiego OSiR – panu Krzysztofowi Kowalczykowi, co nie było trudne, gdyż nad porządkiem przez cały weekend czuwał oboźny kursu – odkr. Cyprian Roczeń. Kolejna odsłona „Wiecu Młodych Wodzów” nastąpi w dniach 20-22. marca br. – wtedy też uczestnicy kursu przystąpią do egzaminu końcowego, na podstawie którego uzyskają patenty zastępowych. 

pwd. Michał Fleran