1% procentuje

Hufiec ZHP Sławno to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, a jest ich blisko 250. Członkowie naszej organizacji to dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z powiatu sławieńskiego. Naszą ideą jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju dla wszystkich tych, którzy maja choć odrobinę chęci do działania i wspólnej zabawy. Kształtowanie postaw, poszukiwanie autorytetów, czy nauka nowych technik nie tylko harcerskich odbywają się poprzez uczenie w działaniu, w którym niezmiennie od lat towarzyszą nam idee braterstwa, służby i pracy nad sobą. Nasi instruktarzy i drużynowi to dobrze wyszkolona kadra, która z pełną świadomością i odpowiedzialnością stawia naszym podopiecznym nowe cele do osiągnięcia oraz tworzy indywidualną ścieżkę rozwoju dla każdego zucha i harcerza. Nasza praca opiera się przede wszystkim na rozwijaniu młodego człowieka i kształtowaniu jego charakteru poprzez dopasowany program wychowawczy, w którym nie braknie inicjatyw takich jak akcje charytatywne, w które się chętnie angażujemy. Dlaczego zbieramy 1%? Brak wystarczających funduszy utrudnia nam codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą. Dzięki Państwa dobrej woli zebrane pieniądze będziemy mogli wykorzystać na zakup potrzebnych materiałów programowych, zakup sprzętu turystycznego i rzeczy niezbędnych do samodzielnego zorganizowania obozu oraz dofinansowanie wyjazdów – rajdów, biwaków, obozów i szkoleń dla członków naszego hufca. Jeden procent Organizacji Pożytku Publicznego zawsze wykorzystywaliśmy rozsądnie i z pożytkiem. Wpiszmy zatem ponownie w swoim zeznaniu podatkowym numer KRS 0000278582, a w celu szczegółowym 1200 (lub oznaczenie cyfrowe konkretnej jednostki organizacyjnej Hufca ZHP Sławno – wykaz wszystkich jednostek znajduje się na stronie www.slawno.zhp.pl w zakładce „1%”).