Jubileusz 7. KI „Sami Swoi” – Sławno, 10.01.2020 r.

10. stycznia 2020 r. odbyła się uroczysta zbiórka 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”, który tego dnia obchodził swój jubileusz 18-lecia powołania. Krąg działa w strukturze Hufca ZHP Sławno i w szeregach skupia instruktorów pełniących funkcje statutowe ZHP. Do jego głównych zadań należy przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz integracji kadry instruktorskiej hufca oraz promowanie dokonań zespołów harcerskich, współorganizacja przedsięwzięć programowych i kształceniowych komendy hufca, a także wzajemna pomoc swoim członkom w trudnych sytuacjach życiowych. W roku 2002 funkcję przewodniczącej powierzono dh. hm. Albinie Tokarczyk – wieloletniej instruktorce ZHP, byłej drużynowej drużyn harcerskich, namiestniczce starszoharcerskiej, członkini hufcowej i chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich oraz przewodniczącej Kapituły Wędrowniczej i członkini Kapituły Odznaczeń Hufca Sławno. W roku 2005 na funkcję przewodniczącego (komendanta) kręgu powołano dh. hm. Jacka Błaszczyka – obecnie szefa biura Hufca ZHP Sławno oraz szefa Zespołu Promocji i Informacji, a wcześniej drużynowego gromady zuchowej i drużyny harcerskiej, szefa Harcerskiej Służby Informacyjnej, przewodniczącego kręgu instruktorskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie oraz członka Kapituły Odznaczeń i hufcowej Komisji Stopni Instruktorskiej. Krąg „Sami Swoi” liczy jedenastu członków, jego barwą jest kolor czarny: chusta oraz naramiennik ze złotym numerem noszony na prawym ramieniu munduru.

Jubileuszową zbiórkę rozpoczął druh Jacek, witając przybyłych członków kręgu oraz gości – przedstawicieli II Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy” na czele z jego komendantką hm. Albiną Dykas oraz pana Wojciecha Kuliga z redakcji Głosu Koszalińskiego. Następnie, minutą ciszy i zapaleniem symbolicznej świecy, uczczono pamięć druha phm. Zbigniewa Wiecha – wspaniałego instruktora i przyjaciela, który odszedł na wieczną wartę tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Po czym głos zabrał hm. Ryszard Sobczak – druh Komendant w swojej gawędzie mówił o przemijaniu, ale także o znaczeniu przyjaźni, o braterstwie i potrzebie ciągłego szukania nowych wyzwań, które dają moc do dalszego działania. To działanie ma ogromne znaczenie w przypadku „Samych Swoich” – członkowie kręgu aktywnie uczestniczą w niemal każdym przedsięwzięciu realizowanym przez sławieński Hufiec ZHP, za co w swoich specjalnych listach podziękowali między innymi hm. Eliza Gilewska – komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP i pan Krzysztof Frankenstein – burmistrz Miasta Sławno. Do podziękowań za wzorową i długoletnią służbę instruktorską dołączył także Komendant kręgu, wręczając druhnom i druhom okolicznościowe dyplomy. Po uroczystości przyszedł czas na wspomnienia i opowieści przeplatane wspólnym śpiewaniem piosenek harcerskich. Niezwykle miłą niespodzianką dla uczestników zbiórki było wysłuchanie autorskich fraszek, które na tę okoliczność napisały druhny Albina Dykas, Irena Mucha i Barbara Sobczak. Instruktorskie spotkanie z okazji 18-lecia funkcjonowania kręgu „Sami Swoi” zakończono tradycyjną „iskrą przyjaźni” i odśpiewaniem „Bratniego Słowa”.

hm. Jacek Błaszczyk