Świąteczny konkurs plastyczny – Sławno, 03.01.2020 r.

3. stycznia br. nastąpiło podsumowanie konkursu świątecznego, którego głównym założeniem było wspieranie działań i możliwości twórczych zuchów i harcerzy oraz propagowanie i pielęgnowanie w środowisku tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Zadaniem najmłodszych członków naszego Hufca było wykonanie ozdoby choinkowej, natomiast harcerzy i harcerzy starszych – przygotowanie kartki świątecznej z autorskimi życzeniami. Do konkursu zgłoszono łącznie dwadzieścia cztery prace. Wszystkie one spełniały wymagania regulaminu i zachwycały pomysłowością, techniką i estetyką wykonania. Jury w składzie hm. Danuta Sikora i pwd. Dorota Jeż z 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi” oraz hm. Halina Stasiak i druhna Irena Mucha z 2. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy” stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem – wyborem trzech najciekawszych prac w każdej grupie wiekowej, jednak ostatecznie podjęło decyzję o wyróżnieniu i przyznaniu nagród rzeczowych w następujący sposób. W kategorii gromad zuchowych pierwsze miejsce zajęła druhna Alicja Szaryk z 6. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Dzieci Neptuna” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie, wyróżnienia specjalne otrzymały: druhna Oliwia Rogala z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy i druh Bartosz Szpudyk z 8. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Gryf” ze Szkoły Podstawowej w Staniewicach. W pionie harcerzy młodszych zwycięstwo przypadło druhnie Olimpii Pruske z 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak ze Szkoły Podstawowej w Postominie. Wyróżnieniem specjalnym uhonorowano druhnę Wiktorię Jarosz z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu oraz druhnę Nikolę Korejwo z 25. Wielopoziomowej DH z Postomina. Druhna Ewa Barcikowska reprezentująca 27. Wielopoziomową DH „Zdobywcy” w Ostrowcu triumfowała w kategorii harcerzy starszych. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w rozwijaniu swoich zdolności plastycznych. Oprócz upominków dla zwycięzców, dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano okolicznościowe dyplomy.

hm. Jacek Błaszczyk