Betlejemski Ogień – Sławno, grudzień 2019

Tegoroczna sztafeta Ognia z Betlejem dobiegła końca. Z jego przesłaniem zuchy i harcerze oraz instruktorzy naszego Hufca starali się dotrzeć do wielu miejsc naszego powiatu, by oprócz skautowego symbolu pokoju, przekazać również harcerskie życzenia. Niosąc „Światło, które daje moc”, członkowie gromad i drużyn ze związków drużyn miast i gmin Sławna, Darłowa, Postomina oraz Malechowa przez kilka przedświątecznych dni odwiedzali urzędy samorządowe, szkoły i placówki oświatowe, stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy, firmy oraz kościoły. Betlejemskie Światło Pokoju zagościło również na wigilijnych stołach naszych rodzin oraz przyjaciół. Towarzyszyło podczas spotkań i opłatkowych zbiórek – było ich niezwykle ważnym elementem dającym poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Gdy trzydzieści trzy lata temu w austriackim Linzu organizowano po raz pierwszy akcję, na pewno nikt nie sądził, że w przyszłości stanie się ona tak ważnym wydarzeniem i obejmie swoim zasięgiem dziesiątki krajów i działających tam organizacji skautowych. Czy spodziewano się, że moc pierwotnego „Światła w ciemności” przetrwa i z roku na rok będzie przybierać na sile? Chyba nie. Dlatego tak ważnym jest, aby pielęgnować to niemal mistyczne przedsięwzięcie i uczestniczyć w nim, nigdy nie zapominając o corocznym jego przesłaniu – haśle, które za każdym razem daje nam cenną życiową wskazówkę.

hm. Jacek Błaszczyk