V Przegląd Piosenki Religijnej – Sławno, 25.10.2019 r.

25 października 2019 r. w Domu Harcerza w Sławnie odbył się hufcowy finał obchodów tegorocznego Dnia Papieskiego – Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej. Podobnie, jak wszystkie przedsięwzięcia związane z upamiętnieniem wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, harcerskie spotkanie z piosenką religijną zorganizowano pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Tradycyjnie rozpoczęto je wspólnym wykonaniem ukochanego przez Jana Pawła II utworu „Barka”, poczym przystąpiono do prezentacji talentów wokalnych zuchów i harcerzy w sześciu kategoriach: soliści i zespoły gromad zuchowych, drużyn harcerskich oraz drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych. V Przegląd Piosenki Religijnej Hufca ZHP Sławno poprowadził phm. Marek Jarosz – zastępca Komendanta ds. Programu, a w składzie jury zasiedli: ks. dr Leszek Szurek – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie (przewodniczący), hm. Anna Cichawa i hm. Maria Szewczyk – członkinie 7. Kręgu Instruktorskiego „Sami Swoi”. Wysoki poziom artystyczny, właściwy dobór repertuaru oraz zaangażowanie drużynowych w przygotowanie uczestników festiwalu na pewno cieszył, jednak stanowił ogromne wyzwanie w podjęciu decyzji o wyłonieniu zwycięzców. Ostatecznie tytuły tegorocznych laureatów Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej przyznano: w kategorii solistów gromad zuchowych – druhowi Aleksandrowi Biłyk z 7. Gromady Zuchowej „Kosmiczna Gromada” z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu; w kategorii solistów drużyn harcerskich – druhnie Karolinie Jarosz, a w kategorii solistów drużyn staroszoharcerskich i wedrowniczych druhnie Dominice Hutman z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zdobywcy” im. Jerzego Kukuczki z zespołu szkół w Ostrowcu. W zespołach triumfowały: gromady zuchowe – reprezentacja 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego ze Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy, drużyny harcerskie – zespół 12. Leśnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Drzewianie” działającej przy Domu Harcerza w Sławnie, natomiast w kategorii prezentacji pionu staroszoharcerskiego i wędrowniczego – zespół drużyny im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca. Zdobywców pierwszych miejsc uhonorowano okazałymi statuetkami, a dla wszystkich biorących udział w imprezie jednostek, przygotowano okolicznościowe dyplomy oraz słodkie upominki. Jubileuszowy Przegląd Piosenki Religijnej został sfinansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 i cieszył się dużym zainteresowaniem – w jego tegorocznej edycji wzięło udział blisko dziewięćdziesięciu zuchów, harcerzy, instruktorów oraz rodziców młodych wykonawców. „Wstańcie, chodźmy!” to nie tylko tytuł książki Ojca Świętego i motto XIX Dnia Papieskiego, ale również ważne przesłanie – wezwanie do mobilizowania się oraz działania na rzecz siebie i innych.

hm. Jacek Błaszczyk