„Święto Pieczonego Ziemniaka” – Postomino, 10.10.2019 r.

10. października 2019 r. 25. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie zorganizowała zbiórka pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Inicjatywa, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń i plan pracy drużyny, przyciągnęła zarówno uczniów Szkoły Podstawowej w Postominie, jak i ich rodziców, nauczycieli oraz innych gości. Sympatyczna atmosfera oraz liczne atrakcje sprzyjały integracji i dobrej zabawie młodych mieszkańców gminy. Celem tej zbiórki terenowej było promowanie aktywności młodych ludzi w zabawach i konkurencjach sportowych, wykazanie się pomysłowością i twórczym działaniem, a także zapoznanie z historią ziemniaka i poszerzenie wiedzy na jego temat. Spotkanie rozpoczęła Komendantka ZD ZHP Gminy Postomino, która powitała wszystkich zebranych na miejscowym placu dożynkowym, w tym zuchów z 30. Gromady Zuchowej „Szumiące Muszelki”. Po oficjalnym rozpoczęciu zbiórki, jej uczestnicy otrzymali ziemniaki, które po samodzielnym owinięciu w aluminiową folię, trafiły do ogniska. Poczym przystąpiono do zespołowej rywalizacji w „ziemniaczanym turnieju”. Zmagano się między innymi z układaniem i śpiewaniem piosenek z ziemniaczanym tekstem, wykonywaniem rzeźb króla Pyry oraz konkurowano w „ziemniaczanej koszykówce”. Kolejnym punktem spotkania była degustacja upieczonych ziemniaków oraz kiełbasek, jabłek i innych smakołyków. Coroczne Święto Pyry 25. WDH to przede wszystkim okazja do integracji zuchów i harcerzy z rówieśnikami niezrzeszonymi w ZHP i ich bliskimi, które łączy działania edukacyjne, profilaktyczne i rekreacyjne ze wspaniałą zabawą na łonie natury. „Święto Pieczonego Ziemniaka z 25. WDH w Postominie” zostało zorganizowane w ramach projektu edukacyjnego Hufca ZHP Sławno, realizującego Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 – NIW/ROHiS. 

phm. Anna Wegner