„Wystartowaliśmy!” – Sławno, 27.09.2019 r.

27. września 2019 r. – w 80. rocznicę rozpoczęcia przez Związek Harcerstwa Polskiego działalności konspiracyjnej pod kryptonimem „Szare Szeregi” – reprezentacje jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Sławno wzięły udział w zbiórce inaugurującej nowy rok harcerski. Podczas uroczystego apelu, poprowadzonego przez phm. Marka Jarosza – zastępcę Komendanta Hufca, odczytano rozkaz specjalny, w którym odniesiono się do podstawowej misji ZHP, czyli upowszechniania i umacniania w społeczeństwie wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, tolerancji i przyjaźni. Następnie, po odprowadzeniu pocztu sztandarowego dowodzonego przez ćwika Dominika Zielińskiego z 13. Darłowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Szare Szeregi”, komendant Hufca – hm. Ryszard Sobczak wygłosił okolicznościową gawędę i podziękował zuchom, harcerzom oraz instruktorom za codzienną służbę, opartą na najważniejszym skautowym kodeksie etycznym – Prawie Harcerskim. Po zakończeniu uroczystości, z uwagi na warunki atmosferyczne, gromady i drużyny powróciły z pl. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do Domu Harcerza, natomiast 12. Leśna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Drzewianie” – udała się na cmentarz komunalny. Pod Pomnikiem Poległych Żołnierzy delegacja władz Hufca złożyła wiązankę biało-czerwonych kwiatów, oddając hołd walczącym za wolność i Ojczyznę, a pod obeliskami poświęconymi harcerzom – obrońców Grodna w 1939 roku i żołnierzom Armii Krajowej zapalono symboliczny ogień pamięci. Start 2019 podsumowano w Domu Harcerza, gdzie na wszystkich uczestników piątkowej zbiórki czekała pyszna harcerska grochówka i miła niespodzianka – loteria z ciekawymi nagrodami oraz smakołykami. Tym razem, to drużynowi samodzielnie losowali zestawy prezentów dla swoich podopiecznych. Inauguracja roku to niezwykle ważne wydarzenie w pracy komend hufców, związków drużyn oraz podległych im jednostek organizacyjnych. To dzień, w którym oficjalnie rozpoczynają swoje działania programowe i kształceniowe, zapinają na przysłowiowy ostatni guzik plany funkcjonowania – starając się, aby były one bogatsze w nowe formy i trafiały do szerszego grona osób gotowych poznawać harcerską przygodę. Komenda Hufca pragnie serdecznie podziękować tym wszystkim instruktorom, którzy włączyli się w przygotowanie zbiórki inaugurującej rok harcerski oraz osobom i instytucjom za wsparcie oraz ufundowanie upominków dla naszych jednostek, tj.: Urzędowi Miasta Sławno, 7. KI „Sami Swoi”, firmie „Albor Haft” z Murowanej Gośliny, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „Magda”, pani Teresie Kłos z Sycewic, pani Krystynie Grabowskiej – Sklep sportowy „Puma” i panu Andrzejowi Ostrowskiemu ze Sławna. Zadanie pod nazwą „Harcerski Start Hufca ZHP Sławno” zostało zrealizowane w ramach NIW – Rządowego Programu Wsparcia Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

hm. Jacek Błaszczyk